Download Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. Mp3

 Audio - 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks.

Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. Is a new song from a very high talented artist Audiobooks – Cổ học, listen and download it here for free in mp3 format.

Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks.
100 câu chuyện triết lý và kẻ trí là một mẩu chuyện nhỏ trong “100 câu chuyện triết lý và kẻ trí”, qua đó ta thấy được thái độ xử thế đầy thông minh của Trang Tử. Bậc trí giả luôn biết tùy thời mà phát huy sở trường cũng như che giấu sở đoản. Dù thời xưa hay thời nay thì những người tài trí vẫn luôn được mọi người tôn trọng. Người tài trí biết cách ứng xử trong mọi tình huống không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng.
• Tác giả: Quách Thành
________________________________________________________
* Nếu thấy hay và muốn mời tôi 1 ly cafe, bạn có thể ủng hộ tôi qua đây nhé:
* Nếu thấy hay và ý nghĩa bạn có thể ủng hộ kênh qua đây nhé:
– Mbank: 0240193949999
NGUYEN VAN VIET
– Cảm ơn bạn!

Cảm ơn bạn đã lắng nghe cuốn sách này cùng tôi!
Xin cảm ơn!
© Bản quyền thuộc về Audiobooks
#triếtlýcuộcsống #trietlycuocsong #loidayconhan #cổnhândạy #sachnoihay #audiobook #sáchnói #sách #luathapdan

Retro Dreamscape của Twin Musicom được cấp phép theo giấy phép Ghi công Creative Commons 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nguồn: http://www.twinmusicom.org/song/283/retro-dreamscape
Nghệ sĩ: http://www.twinmusicom.org

00:00 [âm nhạc]
00:01 100 câu chuyện triết lý và kẻ chí
00:05 câu tựa
00:07 trong câu chuyện tài và bất tài người
00:10 học trò đã hỏi trang tử Hôm qua cái cây
00:14 trong núi vì bất tài mà được sống cây
00:16 không bị Tiều Phu Đốn vì nó vô dụng còn
00:19 con chim vì bất tài mà chết chim không
00:21 biết hót nên bị chủ nhà giết thịt đãi
00:23 khách Nếu là thầy thầy sẽ xử trí thế nào
00:26 trang tử trả lời tài và bất tài cũng đều
00:30 không tránh khỏi lũy thân muốn sống yên
00:32 ổn thì phải biết ở giữa tài và bất tài
00:35 qua câu chuyện ta thấy được thái độ xử
00:38 thế Minh Triết của Trang Tử bậc trí giả
00:40 luôn biết tùy thời mà phát huy sở trưởng
00:42 cũng như khắc phục sở đoàn người tài trí
00:44 luôn được mọi người tôn trọng bởi người
00:46 tài trí biết cách ứng xử trong mọi tình
00:48 huống không chỉ giúp ích cho bản thân mà
00:50 còn mang lại lợi ích cho cộng đồng
00:52 [âm nhạc]
00:54 Thiên Đường và Địa ngục
00:57 có một người được dẫn đi tham quan thiên
00:59 đường và địa ngục lúc được dẫn đến địa
01:02 ngục nơi giam giữ ma quỷ ông vô cùng
01:04 kinh ngạc khi nhìn thấy quang cảnh nơi
01:06 đây một bữa ăn vô cùng thịnh soạn được
01:09 bày ra trước mặt mọi người nhưng ở đó
01:11 không có tiếng nhạc cũng không có tiếng
01:13 cười mặc dù đang ngồi trong bàn tiệc Vậy
01:16 mà ai cũng mặt mày ủ rũ chẳng có lấy một
01:18 niềm vui ông Phát hiện bên tay trái của
01:21 họ có buộc một cái đĩa còn bên tay phải
01:23 buộc một con dao dao và đĩa đều dài bốn
01:26 thước không thể nào cắt hay gắp thức ăn
01:28 vì thế tất cả đều bị chết đói Sau đó ông
01:33 lại đi lên thiên đường cảnh trí nơi đây
01:35 cũng giống như dưới địa ngục giao nghĩa
01:38 cũng dài bốn thước Nhưng cư dân sống
01:40 trên thiên đường này không ngừng ca hát
01:42 cười đùa lúc mới nhìn thấy ông vô cùng
01:45 lấy làm Lạ Sau đó ông đã hiểu được
01:47 nguyên do vì sao là vì người ở địa ngục
01:49 chỉ biết mỗi bản thân mình chẳng chia sẻ
01:52 cho ai kết quả chẳng ai ăn được gì nên
01:55 đều bị chết vì đói còn những người sống
01:57 trên thiên đường biết giúp đỡ lẫn nhau
01:59 người bên này gắp cho người bên kia ăn
02:01 do đó tất cả đều không bị đói đó là cách
02:05 giúp người mà cũng là giúp chính bản
02:06 thân mình
02:09 hạt giống
02:11 ngày xưa tại một quốc gia nọ có một vị
02:15 quốc vương thông minh Hiển Đức rất được
02:17 mọi người kính trọng vị quốc vương tuổi
02:19 đã cao nhưng vẫn chưa có Người nối
02:21 nghiệp Khiến ông luôn lo lắng một ngày
02:24 nọ quốc vương nói với các đại thần ta sẽ
02:27 chọn một đứa bé có tiếng trung thực
02:28 trong vương quốc nhận nó làm con nuôi
02:30 rồi bảo các đại thần cho tập hợp tất cả
02:33 trẻ em trong vương quốc ông phân phát
02:35 cho mỗi đứa một hạt giống hoa và căn dặn
02:37 nếu ai có thể chăm những hạt giống này
02:39 để chúng lớn trổ ra những bông hoa đẹp
02:42 thì đó sẽ là người kế tục ngai vàng của
02:44 ta những đứa trẻ nhận được hạt giống rồi
02:47 đem đi trồng chúng chăm sóc tưới nước
02:49 bón phân nhổ cỏ rất chăm chỉ có một đứa
02:53 bé trong số đó ngày ngày chăm sóc hạt
02:55 giống rất cẩn thận như một thời gian dài
02:57 trôi qua hạt giống của anh vẫn chưa nảy
03:00 mầm cho dù nó đã đổi chậu đất khác vẫn
03:03 không thấy có sự chuyển biến gì Ngày
03:05 mang hoa cho quốc vương xem đã cận kề mà
03:07 hạt giống vẫn nằm yên quốc vương đi xem
03:10 hoa của từng đứa bé 1 trên mặt luôn nở
03:13 nụ cười hài lòng khi ông đi đến đứa bé
03:15 này nhìn thấy trên mặt nó vẫn còn đọng
03:17 nước mắt trên tay cầm một chậu đất quốc
03:20 vương thấy thế bèn hỏi tại sao lại cầm
03:23 chậu đất không Đến đây đứa bé thuật lại
03:26 việc mình đã chăm sóc như thế nào Thay
03:28 đất ra sao nhưng hạt giống vẫn không nảy
03:30 mầm còn nói đây có lẽ là do báo ứng vì
03:34 nó đã từng ăn trộm táo trong vườn của
03:36 người khác quốc vương nghe xong vô cùng
03:39 vui mừng nắm tay nó nói rằng con rất
03:42 trung thực Đúng là người mà ta đang muốn
03:44 tìm mọi người lấy làm lạ liền hỏi tại
03:48 sao người lại chọn đứa trẻ cầm chậu đất
03:49 không này làm người kết tục quốc vương
03:52 cười nói bởi vì hạt giống mà ta phát cho
03:55 bọn trẻ đã được luộc chín cả rồi Nghe
03:58 quốc vương nói vậy những đứa bé đang
03:59 những chậu hoa xinh đẹp kia đều cúi mặt
04:01 xấu hổ
04:04 nhưng nhịn
04:06 có một chàng thư sinh vừa bước lên cây
04:09 cầu gỗ nhỏ thì trông thấy một phụ nữ
04:10 đang mang thai qua cầu theo hướng ngược
04:12 lại vì cây cầu vừa nhỏ vừa hẹp nên chàng
04:15 bèn lùi lại nhường đường cho người phụ
04:16 nữ kia qua cầu trước sau khi người phụ
04:19 nữ kia qua cầu chàng lại bước lên cầu để
04:21 đi qua đầu bên kia nhưng mới được nửa
04:24 cầu thì gặp một tiểu phu đi đốn củi về
04:26 thấy vậy chàng không nói gì lặng lẽ quay
04:29 lại nhường đường cho người Tiều Phu lần
04:32 thứ ba chàng không dám tùy tiện lên cầu
04:34 nữa mà đợi đến khi mọi người qua cầu hết
04:37 chỉ còn lại một mình mới dám bước lên
04:39 nhưng khi sắp qua được tới đầu cầu bên
04:41 kia Thì bỗng nhiên có một người nông dân
04:43 đẩy xe hàng lên cầu lần này chàng không
04:46 muốn quay lại bèn hạ mũ xuống cung kính
04:49 nói với người nông dân này anh nông dân
04:51 anh nhìn xem tôi đã đi gần đến đầu cầu
04:54 bên này rồi anh có thể nhường cho tôi
04:56 qua trước không anh nông dân không đồng
04:59 ý còn trừng mắt nhìn chàng thư sinh nói
05:01 anh không thấy tôi đang đẩy xe sao vì
05:04 vậy họ bắt đầu to tiếng cãi nhau không
05:06 ai chịu nhường ai ngay lúc đó dưới sông
05:09 có một chiếc thuyền mộc tiến đến một vị
05:12 lão Tăng đang ngồi trên thuyền hai người
05:14 Nhờ lão tăng này đứng ra xử lý giúp nghe
05:17 xong câu chuyện lão tăng chắp tay miệng
05:19 niệm Nam Mô rồi hỏi người nông phu có
05:22 phải thí chủ đang rất vội người nông phu
05:25 trả lời đúng vậy trời sắp tối mà giờ này
05:28 tôi vẫn chưa đến được chợ lão tăng nói
05:31 thí chủ đã vội như vậy tại sao Còn tốn
05:34 thời gian tranh đường với vị trí trụ này
05:36 nữa chỉ cần lùi vài bước thì vị trí chủ
05:39 này đã qua được cậu lúc đó chẳng phải
05:41 thí chủ sẽ nhanh chóng qua cầu để đến
05:43 chợ sao nghe thế người nông dân không
05:46 nói gì nữa lão tăng lại cười nói với
05:48 chàng thư sinh tại sao thí chủ lại không
05:51 nhường đường cho người nông phu này có
05:53 phải vì thí chủ còn vài bước nữa là qua
05:55 được cầu không chàng thư sinh bèn nói Vì
05:58 trước người nông phu tôi đã nhường đường
06:00 cho nhiều người Nếu Cứ tiếp tục như thế
06:02 không biết đến bao giờ tôi mới qua được
06:05 cầu nhưng bây giờ thí chủ vẫn chưa qua
06:08 được cầu mà lão tăng lại nói thí chủ đã
06:11 nhường đường cho nhiều người rồi nhường
06:13 thêm cho người nông dân này nữa cho dù
06:15 thí chủ vẫn chưa qua được cầu nhưng điều
06:17 đó cho thấy phong thái của thí chủ tại
06:20 sao lại không làm nghe thấy thế chàng
06:23 thư sinh tự cảm thấy hổ thẹn
06:27 phúc và họa
06:29 nhà thám hiểm mang theo một anh phu
06:32 khuân vác đến khám phá một vùng đất
06:33 hoang vu trong lúc chặt cây rửa do không
06:36 cẩn thận ông đã chặt đứt một đầu ngón
06:37 tay anh phu đứng bên cạnh liền kêu lên
06:40 hay quá thượng đế sắp Ban ơn cho ông rồi
06:44 Nhà thám hiểm nghe anh phu nói vậy thì
06:46 vô cùng tức giận liền đẩy Anh Phu xuống
06:49 một hố sâu đi tiếp một mình ngày thứ hai
06:52 nhà thám hiểm bị Thổ dân bắt được khi họ
06:55 đang định chặt đầu ông để làm vật Tế
06:57 Thần đột nhiên có người nhìn thấy ông bị
07:00 mất một ngón tay cho rằng vật Tế thần mà
07:02 không nguyên vẹn sẽ đem lại niềm không
07:04 may bèn thả ông già nhà thám hiểm vội
07:07 vàng quay lại miệng hố cứu anh phu lên
07:09 và xin lỗi anh ta không cần phải xin lỗi
07:12 ông để tôi xuống đây cũng là ân huệ của
07:14 thượng đế anh phu nói sao lại nói thế
07:18 nhà thám hiểm ngạc nhiên hỏi Bởi vì nếu
07:21 như tôi đi cùng với ông có lẽ tôi đã trở
07:24 thành vật Tế thần cho bộ lạc đó rồi
07:28 điều kỳ diệu vẫn đang đợi bạn
07:31 hai hạt giống cùng loại Được gieo vào
07:33 một mảnh đất một hạt nghĩ mảnh đất này
07:37 thật màu mỡ tao phải đâm chồi không
07:39 ngừng tăng trưởng trải qua những ngày
07:41 xuân hạ thu đông phải được nhìn thấy
07:43 thật nhiều quang cảnh đẹp do đó nó nỗ
07:46 lực phát triển không ngừng mùa thu năm
07:49 sau nó đã trở thành một cây to với cành
07:51 lá xum xuê hạt giống còn lại nghĩ nếu
07:55 như ta đâm rễ xuống mảnh đất này rất có
07:57 thể sẽ đụng phải nham thạch cứng phía
07:59 giới như vậy sẽ làm tổn thương thần kinh
08:01 mềm yếu của ta Nếu như ta nhú mầm nhất
08:04 định sẽ bị ốc sên ăn mất nếu như ra hoa
08:07 kết trái có thể bị bọn trẻ con đến hái
08:09 ăn hay là cứ nằm ở đây cho dễ chịu an
08:13 toàn do đó nó thu mình lại nằm im trong
08:16 lòng đất Một ngày kia có con gà đến kiếm
08:19 ăn nó mới đất ra trông thấy hạt giống nọ
08:22 liền mổ 23 lần rồi nuốt vào bụng
08:28 chiếm hữu và buông bỏ
08:31 một người đánh cá bắt được con rùa biển
08:33 ông ta đem về nuôi chăm sóc như con của
08:36 mình thế nhưng con rùa biển không ăn
08:39 không uống cũng không động đậy gì suốt
08:41 ngày chỉ nằm khóc tim tôi ở ngoài biển
08:44 lớn ở đó có nhà của tôi có con của tôi
08:47 có niềm vui của tôi anh hãy thả tôi ra
08:50 đi rùa biển cầu khẩn người đánh cá người
08:53 đánh cá không đành lòng thả nó ra vì ông
08:56 ta thích nó thời gian lâu sau nhìn rùa
08:59 biển yêu quý ngày một tiểu tủy trái tim
09:02 người đánh cá cũng đã nguội lạnh ông ta
09:04 quyết định thả nó về với biển một hôm
09:07 đột nhiên ông nghe thấy bên ngoài có
09:09 tiếng gõ cửa mở cửa ra thì thấy con rùa
09:11 năm ngoái ông đã thả nhà ngươi đã có
09:14 được hạnh phúc rồi cớ gì lại về đây hạnh
09:17 phúc của tôi là ông cho tôi không thể
09:19 quên ông rùa biển nói Ừ nhà ngươi đi đi
09:24 chỉ cần nhà ngươi hạnh phúc là được rồi
09:26 sau này không cần đến thăm ta nữa người
09:29 đánh cá thương cảm nói rùa biển lưu
09:32 luyến ra đi nhưng một tháng sau nó lại
09:36 quay về Ồ thế nghĩa là thế nào khi ta có
09:40 ý muốn chiếm hữu ngươi vĩnh viễn ta đã
09:42 làm đủ mọi cách mà không lay động được
09:44 ngươi khi ta thả ngươi đi ngươi lại quay
09:47 về người đánh cá nói
09:51 con lừa
09:53 đại triết gia socket người Hy Lạp một
09:56 hôm nhàn nhã đi dạo với người bạn lâu
09:58 năm vừa đi vui vẻ trò chuyện đột nhiên
10:01 một thanh niên trông có vẻ giận dữ xuất
10:03 hiện lấy gậy đánh vào chân ông một cái
10:05 rồi chạy mất người bạn thấy thế lập tức
10:08 Quay Lại định tìm người thanh niên kia
10:09 nói chuyện nhưng nhà triết học ngăn lại
10:11 không cho ông ta đi trả thù chẳng nhẽ
10:15 ông sợ nó người bạn lấy làm lạ hỏi nhà
10:18 triết học nói Ông cho rằng tôi sợ hắn ta
10:21 Sao không Không có chuyện đó đâu Việc gì
10:25 tôi phải sợ hắn ta người bạn nghi ngờ
10:27 vậy người ta đánh ông sao ông lại không
10:30 dám đánh trả lúc này sắp kết cười trả
10:34 lời ông bạn của tôi ơi ông thật là hồ đồ
10:37 lẽ làm một con lừa đá ông một cái ông
10:40 cũng muốn đá lại nó một cái sao
10:44 nhà bác học và người Lái đò
10:47 có một nhà bác học đi đò qua sông trên
10:51 thuyền Ông nói chuyện phiếm với người
10:52 lái đò ông có hiểu thế nào là văn học
10:55 không Nhà Bác Học hỏi người lái đò đáp
10:59 nhà bác học lại hỏi vậy còn lịch sử học
11:02 động vật học thực vật học thì sao người
11:06 lái đò vẫn lắc đầu nhà bác học châm biếm
11:09 nói ông cái gì cũng không hiểu thật là
11:12 phường giá áo túi cơm không lâu sau mây
11:15 đen từ đâu kéo đến trời bóng tối sầm lại
11:18 Sóng Gió Nội ầm ầm thuyền trong đảo như
11:21 sắp bị lật nhà bác học sợ hãi mặt mày
11:23 tái xanh Lúc này người lái đò hỏi ông có
11:27 biết bơi không nhà bác học đáp không Cái
11:31 gì cũng biết nhưng bơi thì không vừa dứt
11:34 lời Thuyền bị sóng đánh lật úp nhà bác
11:37 học hốt hoảng là to mong có người tới
11:39 cứu người lái đò sau khi cứu ông ta lên
11:42 bờ cười nói những điều ông biết thì tôi
11:45 không biết ông nói tôi vô dụng nhưng ông
11:48 cái gì cũng biết lại không biết bơi Vậy
11:50 là không bằng Tôi rồi E là ông đã trở
11:52 thành kẻ giá áo túi cơm
11:56 vô dụng là hữu dụng
11:59 Hai thầy trò thợ mộc nọ khi đi ngang qua
12:02 khúc viên ở nước tề thì thấy mọi người
12:04 vây quanh làm lễ cúng tế dưới gốc cây
12:06 cây đó rất to tán lá đủ che cho hàng
12:09 nghìn xe ngựa Nếu lấy dây đo vòng quanh
12:11 thân cây có lẽ cả trăm thước nhưng người
12:14 thợ mộc này lại không thèm chú ý đến cái
12:16 cây đó người học trò thấy thế Hỏi Thưa
12:19 thầy kể từ ngày con theo thầy học nghề
12:22 đến nay con chưa từng thấy qua cây gỗ
12:24 nào tốt như vậy nhưng sao sư phụ không
12:26 để ý đến nó chỉ quan tâm nhìn đường đi
12:29 Vậy là có ý gì Người Thầy nói đừng nhắc
12:33 nữa đó chỉ là cây gỗ vô dụng dùng nó
12:36 đóng thuyền quá nặng dùng nó làm quan
12:39 tài chẳng bao lâu sẽ bị mục nát làm dụng
12:42 cụ gia đình mỏng manh không đủ sức chứa
12:44 đồ làm cửa hoặc cửa sổ quá nhẹ quá xốp
12:47 làm sạch cột dễ bị mọt ăn loại cây này
12:51 không thể thành vật dụng gì có ích do đó
12:53 nó mới có thể sống lâu mới có thể cao to
12:56 như thế người thợ mộc trở về nhà Tối hôm
12:59 đó cây gỗ bỗng xuất hiện trong giấc mơ
13:01 và nói với ông ta ông lấy cái gì để so
13:04 sánh với tôi những cây có hoa văn đẹp
13:07 thì bị con người chặt làm vật liệu chế
13:09 tạo các dụng cụ những loại cây như cam
13:11 chanh quất ra hoa kết trái qua vài mùa
13:15 vụ cũng bị chặt bỏ đối với con người thì
13:17 chúng là những giống cây có ích nhưng
13:19 cũng vì thế mà tuổi thọ của chúng ngắn
13:21 ngủi Ông cho rằng tôi là kẻ vô dụng
13:23 nhưng nó lại có tác dụng nhất đối với
13:25 tôi nếu như trong mắt ông tôi có chỗ nào
13:28 hữu dụng thì tôi đã không thể hưởng thọ
13:30 tuổi cao thế này và cũng không có cơ hội
13:33 sống đến bây giờ
13:36 viên kim cương
13:39 một nhà tu hành đến thăm và nói với họ
13:42 Phật nếu như thí chủ có một viên kim
13:44 cương lớn bằng ngón tay cái Thì thí chủ
13:46 có thể mua được toàn bộ đất đai xung
13:48 quanh nếu như có mỏ Kim cương với nguồn
13:51 tiền tài dồi dào từ nó thậm chí thí chủ
13:53 có thể giúp con mình ngồi lên Ngai Vàng
13:55 hoàng đế nghĩ đến giá trị của viên Kim
13:59 cuối cùng anh ta mất ngủ cả đêm sáng hôm
14:02 sau anh ta liền cho mời nhà tu hành kia
14:04 lại xin ông chỉ dẫn xem có thể tìm thấy
14:06 kim cương ở đâu nhà tu hành Nói thí chủ
14:10 hãy tìm một con suối chảy ra từ một ngọn
14:12 núi cao rất cao viên kim cương nằm lẫn
14:15 trong cát dưới lòng con suối đó vì vậy
14:18 An hoa phật Bán tất cả ruộng vườn quyết
14:20 tâm đi tìm kho báu Anh ta tìm mãi tìm
14:23 mãi vẫn không tìm thấy cuối cùng bị chết
14:25 ở khu vực ven biển Tây Ban Nha còn người
14:29 mua lại nhà của An ho Phật được tìm một
14:31 hôm ra con suối nhỏ sau vườn phát hiện
14:33 trong các dưới lòng suối có vật phát ra
14:35 ánh sáng anh đào viên đá phát sáng đó
14:37 lên mang về nhà đặt nó ở trên kệ bếp một
14:41 thời gian sau nhà tu hành nọ lại đến
14:43 thăm nhìn thấy viên đá sáng ở trên kệ
14:46 bếp nhà tu hành nói đây là kim cương
14:50 Harvard đã quay trở lại không họ Phật
14:54 vẫn chưa trở lại tôi phát hiện viên đá
14:56 này ở sau vườn người chủ nhà trả lời
15:01 tên trộm và giác ngộ
15:04 một hôm ngôi chùa của một vị đại sư nổi
15:08 tiếng bị trộm đột nhập tên trộm gặp vị
15:10 đại sư hỏi tôi còn có thể giác ngộ được
15:13 không nhưng trước tiên tôi phải nói rõ
15:16 với đại sư một chuyện tôi là một tên
15:18 trộm và tôi không thể từ bỏ nó Do đó
15:20 đừng bắt tôi không được đi ăn trộm nữa
15:22 đó là việc không thể xảy ra Thật ra tôi
15:25 đã thử từ bỏ công việc đáng xấu hổ này
15:27 nhiều lần rồi nhưng mọi nỗ lực đều vô
15:30 ích và tôi không muốn tốn thời gian vô
15:32 ích đó để làm một việc mà tôi không thể
15:34 làm được Tôi là một tên trộm và phải đi
15:37 ăn trộm ăn trộm chính là cuộc sống là
15:39 sinh mệnh của tôi và tôi phải chấp nhận
15:42 số phận là kẻ trộm ngoại trừ việc này ra
15:44 đại sư nói gì tôi cũng làm theo Tại sao
15:48 thí chủ lại lo lắng chuyện bản thân là
15:50 một tên trộm có ai nói về vấn đề này với
15:52 thí chủ chưa Đại sư hỏi tên trộm nói lần
15:57 nào tôi đến chùa gặp các vị sư họ đều
16:00 nói tôi cần phải bỏ công việc này đại sư
16:02 cười và nói hay là anh đến đó để trộm đồ
16:05 bằng không sao họ lại quan tâm đến
16:07 chuyện anh là một tên trộm Còn ta lại
16:10 không nghe đại sư nói thế hắn vui vẻ nói
16:13 hay quá đại sư thật là sáng suốt bây giờ
16:17 tôi có thể trở thành môn đệ của ông rồi
16:19 Vì vậy vị đại sư tiếp nhận anh ta Bây
16:22 giờ anh có thể đi làm bất cứ gì anh
16:25 thích nhưng có một điều kiện phải giác
16:27 ngộ Anh có thể vào bất cứ nhà nào trộm
16:30 bất cứ thứ gì Anh muốn những thứ đó đều
16:33 là đồ của anh Anh muốn làm gì thì làm ta
16:36 không quan tâm nhưng phải giác ngộ hoàn
16:38 toàn nhé tên trộm không biết hắn đã
16:40 trúng kế vẫn tiếp tục nói được như vậy
16:43 thì tốt quá tôi sẽ làm thử 3 tuần sau
16:47 tên trộm quay lại nói với đại sư nếu như
16:49 tôi giác ngộ tôi sẽ không đi ăn cắp đồ
16:52 được nữa Còn nếu như tôi ăn cắp đồ giác
16:55 ngộ sẽ biến mất Tôi rơi vào cảnh khốn
16:57 đốn
16:58 đại sư vẫn thản nhiên ta không quan tâm
17:01 đến những điều đó đừng nhắc tới chuyện
17:03 anh là một tên trộm vào việc đi ăn trộm
17:05 của anh nữa Bây giờ anh quyết định đi
17:08 Nếu như anh muốn giác ngộ thì phải hạ
17:11 quyết tâm Nếu như không muốn thì anh
17:13 cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng
17:15 tên trộm vô cùng khổ sở nhưng bây giờ
17:19 thật khó đưa ra quyết định Tôi đã nhìn
17:21 thấy rồi nó đẹp lắm bất luận đại sư có
17:24 nói gì đi nữa tôi cũng không thể bỏ nó
17:27 ngẫm nghĩ một lúc hắn lại nói tiếp có
17:31 một buổi tối lần đầu tiên đột nhập vào
17:33 hoàng cung tôi đã mở tất cả các hòm châu
17:35 báu Nếu trộm chúng tôi có thể trở thành
17:38 người giàu có nhất nhưng tôi luôn cố
17:40 gắng Duy trì sự giác ngộ khi tôi giác
17:42 ngộ động cơ bỗng biến mất dục vọng cũng
17:45 biến mất vàng bạc đá quý trước mắt cũng
17:47 chẳng khác gì Cát đã thông thường Còn
17:50 khi tôi đánh mất sự giác ngộ châu báu
17:52 lại hiện ra cứ như thế không biết bao
17:54 nhiêu lần Thậm chí tôi còn bỏ mặc không
17:57 thèm dòm ngó đến nó nữa Bởi vì tất cả
17:59 mọi việc tôi làm đều ngu ngốc nó chẳng
18:02 qua chỉ là cục đá mà thôi Tại sao tôi
18:04 lại vì cục đá mà mất đi chính mình Cuối
18:07 cùng tôi quyết định chúng cũng chẳng có
18:09 giá trị gì
18:11 ai tha thứ cho ai
18:14 có một người muốn làm nhục Phật Thích Ca
18:16 Xem Phật phản ứng thế nào anh ta nhổ
18:19 nước bọt vào mặt phật phật xoa mặt rồi
18:22 hỏi thí chủ còn có gì muốn nói không cứ
18:26 như anh ta vừa nói gì với phật vậy Điều
18:29 này khiến cho anh ta bất ngờ và khó hiểu
18:31 không biết nên trả lời thế nào bèn bỏ đi
18:34 sau khi trở về nhà cả đêm nằm trằn trọc
18:37 không sao chợp mắt được anh ta thấy mình
18:39 đã làm một việc hoàn toàn sai cảm thấy
18:41 tội lỗi sáng sớm ngày hôm sau anh ta đến
18:44 Quỳ dưới chân phật cầu xin Xin hãy tha
18:47 thứ cho tôi Phật nói bây giờ ai đến tha
18:51 thứ cho thí chủ người bị nhổ bọt vào mặt
18:53 đã không còn tồn tại người nhổ nước bọt
18:56 cũng không còn tồn tại không ai cần xin
18:58 lỗi à
18:59 ải thí chủ hãy quên chuyện này đi không
19:01 cần phải làm gì cả người kia cũng không
19:04 thể làm được gì Hai người đó đã chết rồi
19:06 Kết thúc rồi không còn ai cũng không còn
19:09 việc gì để làm thí chủ là người mới ta
19:12 cũng là người mới tất cả mọi vật đều
19:15 không ngừng biến hóa không ngừng vận
19:17 động không có gì là cố định một khi anh
19:20 cố chấp thì anh sẽ phạm phải sai lầm
19:22 [âm nhạc]
19:24 tổng thống và thượng tá
19:26 [âm nhạc]
19:28 Washington là Tổng thống đầu tiên của Mỹ
19:30 Ngày Nay ông được công nhận là một trong
19:33 những vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử
19:35 nước Mỹ ông không chỉ nghiêm khắc với
19:37 cấp dưới mà còn rất yêu thương Họ có một
19:40 viên sĩ quan gia lệnh cho tên lính theo
19:42 hầu rời một cái cây bị gió thổi ngã nằm
19:44 chắn ngang trên đường cái cây rất to
19:46 người lính hầu ra sức kéo còn vị sĩ quan
19:49 kia chỉ đứng một bên nhìn đúng lúc này
19:52 một người làm bước đến hỏi tại sao anh
19:55 không giúp anh ta một tay viên sĩ quan
19:58 trả lời
19:59 tôi là một Thượng tá lục quân của đại
20:01 tướng York Washington người lạ cười
20:04 không nói vội chạy lại giúp người lính
20:06 hầu kéo cây thượng tá Lục Quân cảm thấy
20:09 kỳ lạ hỏi tại sao ông lại giúp đỡ người
20:12 hầu này người là nói tất cả mọi người
20:15 trên thế giới này đều tự do bình đẳng
20:18 Không ai có quyền ra lệnh cho anh ta làm
20:20 việc này thượng tá Lục Quân Hỏi ông ta
20:23 là ai người là mặt Trả lời rok chú
20:26 Washington lúc này vị thưởng tá Lục Quân
20:29 đỏ mặt vì hổ thẹn
20:32 thuận theo dòng chảy
20:35 có một vị thánh nhân đi đến một thác
20:37 nước Du Ngoạn Dòng thác đổ xuống ở độ
20:40 cao khoảng 200 thước nước chảy rất mạnh
20:42 đến nỗi không Một Loài cá nào có thể
20:44 sống ở đó nhưng vị thánh nhân này lại
20:48 nhìn thấy một ông lão đi vào trong thác
20:49 nước thánh nhân Mỹ ông lão kia không
20:52 biết gặp phải chuyện gì mà lại coi
20:54 thường tính mạng đến thế bèn sai một học
20:56 trò men theo dòng sông chạy đi cứu ông
20:58 cơn bão Nhưng không ngờ lại thấy ông lão
21:01 xuất hiện ở cách đó khoảng hơn trăm bước
21:03 chân ông ta vừa đi vừa hát mái tóc bạc
21:06 bay bay trong gió thánh nhân vội đuổi
21:08 theo ông lão lúc đuổi kịp vội hỏi Tiên
21:12 Sinh Tôi cứ tưởng ông là một vị thần
21:14 Nhưng bây giờ tôi biết ông là người
21:16 thường Hãy nói cho tôi biết ông dùng
21:19 cách gì để đi trong dòng nước chảy xiết
21:21 như thế Không có gì đặc biệt cả ông lão
21:24 thản nhiên đáp Tôi không dùng phương
21:26 pháp gì hết tôi đi và cùng với dòng xoáy
21:28 sau đó lại đi ra cùng dòng xoáy tôi chỉ
21:32 làm cho bản thân hòa cùng dòng chảy chứ
21:34 không để dòng chảy cuốn lấy tôi như vậy
21:36 tôi có thể dễ dàng ứng phó với nó
21:40 ba lời khuyên chân thành
21:43 Trên đường quay trở về từ thôn trang lân
21:46 cận vị giáo sĩ nhìn thấy một người mang
21:48 bán một con chim rất đẹp vì vậy ông ta
21:50 mua con chim đó và nghĩ con chim đẹp thế
21:53 này nhất định ăn rất ngon không được có
21:56 suy nghĩ như vậy đột nhiên con sẽ mở
21:59 miệng nói giáo sĩ giật thót mình hỏi cái
22:02 gì nhà ngươi vừa nói à con chim nói đúng
22:07 Tôi không phải là con chim Bình thường
22:09 nếu ông đồng ý thả tôi ra tôi sẽ cho ông
22:12 ba lời khuyên giáo sĩ nghĩ con chim này
22:15 biết nói như vậy chắc chắn nó cũng có
22:18 học vấn cao nên đồng ý được Hãy nói cho
22:22 ta nghe ba lời khuyên đó rồi ta sẽ thản
22:24 ngươi ra chim nói điều khuyên thứ nhất
22:26 là không bao giờ được tin tưởng vào
22:28 những lời nói dối bất luận đó là ai Cho
22:31 dù anh ta có vĩ đại nổi tiếng uy danh
22:34 quyền lực và quyền uy thế nào đi nữa chỉ
22:36 cần người đó nói sai là không được tin
22:38 giáo sĩ gật đầu đúng con chim tiếp tục
22:42 nói điều thứ hai không bao giờ làm việc
22:46 vượt quá khả năng của mình bất luận việc
22:48 đó có cần thiết đi nữa vì thế trước khi
22:51 bắt tay vào làm việc gì cũng phải cẩn
22:53 thận đánh giá nắm được khả năng của bản
22:55 thân chỉ những người hiểu được giới hạn
22:57 của bản thân mới là người thông minh và
22:59 những kẻ ngốc lại luôn muốn chứng tỏ bản
23:01 thân mình là tài ba giáo sĩ gật đầu nói
23:04 đúng con chim lại tiếp tục điều thứ ba
23:08 nếu như ông làm việc tốt thì không phải
23:11 sám hối người ta chỉ sám hối khi làm
23:13 điều sai trái cả ba lời khuyên đều là
23:16 những điều sâu sắc Hoàn Mỹ do đó ông Thả
23:19 con chim ra vui vẻ quay về giáo đường
23:21 Ông nghĩ ta sẽ dùng ba lời khuyên này
23:24 cho buổi giảng đạo lần sau đây sẽ là
23:26 những lời diễn thuyết tuyệt vời ba điều
23:28 này đủ để làm thay đổi một con người ta
23:31 phải viết nó lên trên tường khắc nó lên
23:33 trên bàn như thế ta sẽ nhớ đến nó mọi
23:36 lúc đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng Con
23:39 chim kia cười Khoái trá trên cành cây
23:41 giáo sĩ hỏi tại sao ngươi lại cười con
23:46 chim nói ông thật là ngốc trong bụng của
23:48 tôi có một viên kim cương rất quý nó là
23:51 vật báu Vô Giá nếu như giết tôi ông sẽ
23:54 trở thành người giàu có nghe con chim
23:56 nói vậy vị giáo sĩ rất hối hận a thật
23:59 ngốc ta vừa làm gì ta lại tin vào lời
24:02 của một con chim ông ta tức giận với
24:05 quyền sổ ghi chép trên tay rồi trèo lên
24:07 cây vị giáo sĩ này đã già mà trước giờ
24:11 cũng chưa từng leo cây Mỗi lần ông leo
24:13 gần đến chỗ con chim đang đậu thì nó lại
24:16 bay lên cao hơn Cứ như thế cuối cùng ông
24:18 và con chim đều ở tuốt trên ngọn cây khi
24:21 ông đưa tay ra bắt thì nó bay đi còn ông
24:24 bị trượt chân rơi xuống đất chảy rất
24:26 nhiều máu hai chân lại bị gãy tình cảnh
24:29 rất nguy kịch trong lúc ông đang hấp hối
24:31 con chim lại bay đến đậu trên một cành
24:34 cây thấp nói Ông đúng là ngốc đầu tiên
24:37 chẳng nhẽ ông tin chuyện trong bụng tôi
24:39 có viên kim cương quý giá sao một lời
24:42 nói dối như thế mà ông cũng tin à ngốc
24:44 Thật Sau đó ông lại là một việc vượt quá
24:47 khả năng của mình ông đã từng leo cây
24:49 bao giờ chưa ông cũng biết là chim có
24:51 thể bay Ông nghĩ có thể bắt tôi bằng tay
24:54 ư Ông đúng là đại ngốc Có phải ông hối
24:57 hận vì đã thả tôi ra đã là một việc tốt
24:59 thì tại sao còn cảm thấy tiếc nuối Bây
25:02 giờ ông về nhà Viết lại những nguyên tắc
25:03 này và hãy dùng nó cho lần giảng đạo sau
25:06 nhé
25:08 gà con và hạt ngô
25:11 có một con gà con hay ngồi trong ổ lo
25:14 lắng bất an một hôm có người đột nhiên
25:17 xuất hiện ngoài cửa khiến nó vô cùng
25:19 hoảng sợ bỏ chạy đến khi nó quay lại
25:21 người đó đã bỏ đi nhưng ở trước ổ có
25:24 những hạt ngô lúc này nó lấy làm lạ Nghĩ
25:28 thầm những hạt ngô này từ đâu mà có ngày
25:31 thứ hai người kia lại đến nó lại bỏ chạy
25:34 sau khi quay lại cũng không thấy người
25:36 kia đâu nhưng trước ổ vẫn có những hạt
25:39 ngô người kia và những hạt ngô nhất định
25:41 có một mối liên hệ nhưng vẫn còn quá sớm
25:44 để khẳng định điều đó nó không vội vàng
25:46 đưa ra kết luận do đó tiếp tục chờ đợi
25:48 và quan sát người lạ kia nó đợi cứ đợi
25:52 việc đó vẫn cứ thế diễn ra hàng ngày sau
25:55 đó lý thuyết nhân quả dần hình thành
25:57 trong đầu nó mỗi lần khi người đó xuất
25:59 hiện thì hạt ngô lại xuất hiện nó đã
26:02 quan sát tổng cộng 999 lần bây giờ nó đã
26:05 khẳng định là người đó xuất hiện thì sẽ
26:07 có hạt ngô người đó là nhân hạt ngô là
26:10 quả 999 lần là quá đủ nó bây giờ đã đưa
26:14 ra kết luận quan hệ tất yếu này bởi vì
26:16 nó đã chờ đợi kiểm nghiệm quan sát
26:19 nghiên cứu rất nhiều lần vì thế nó khẳng
26:21 định điều này sẽ tiếp tục phát sinh
26:23 không có gì là ngoại lệ Đây là một quy
26:26 luật nó rất vui mừng đợi người kia xuất
26:28 hiện và khi người đó xuất hiện lần thứ
26:31 1000 con gà đi về phía người đó Cảm ơn
26:34 lòng nhân từ của người đó sau cùng đó bị
26:36 giết chết cuộc sống là thế nó không có
26:40 quan hệ nhân quả cho dù sự việc đã diễn
26:42 ra 999 lần bạn không thể kết luận lần
26:46 thứ 1000 có thể là một ngoại lệ
26:50 thuận nói chuyện
26:53 sóc cred có thói quen đến những khu chợ
26:55 đông đúc ở Athena để nói chuyện hay
26:57 tranh luận với mọi người ông có những
26:59 cách thức rất đặc biệt để khơi nguồn cho
27:01 buổi nói chuyện hay cuộc tranh luận một
27:04 lần socket vẫn đến chợ như mọi khi và
27:07 ông đã hỏi một người trong chợ rằng Xin
27:09 lỗi tôi có một vấn đề không rõ Xin ngài
27:12 chỉ giúp mọi người đều bảo sống trên đời
27:15 cần phải có đạo đức nhưng tôi không biết
27:17 Rốt cuộc đạo đức là cái gì người đó trả
27:20 lời là phải luôn thành thực Trung Thành
27:23 Chính trực còn lừa gạt nói dối thì bị
27:26 coi là kẻ không có đạo đức
27:28 socket và như không hiểu hỏi lại vậy Tại
27:31 sao trên chiến trường các tướng quân
27:32 luôn tìm trong phương Nghiên kế để đánh
27:34 lừa kẻ thủ đánh lừa kẻ thủ là hợp đạo lý
27:37 nhưng nửa người của mình thì không có
27:39 đạo đức sốc kết lại phản bác giả sử như
27:43 quân ta bị địch bao vây vị tướng quân
27:46 nhìn thấy Chí khí quân sĩ mình sa sút
27:48 bèn lừa họ viện binh sắp tới hãy dũng
27:50 cảm tiến về phía trước do đó phá được
27:53 vòng vây và giành toàn thắng vậy vị
27:55 tướng quân đó có được xem là có chính
27:57 nghĩa có đạo đức không người đó nói với
28:01 những tình huống nguy cấp trên chiến
28:02 trường thì cần phải làm như vậy nhưng
28:05 trong cuộc sống hàng ngày mà làm như vậy
28:06 thì không có đạo đức song kế tiếp tục
28:09 Hỏi nếu như con anh bị bệnh lại không
28:12 chịu uống thuốc trong trường hợp này các
28:15 bậc cha mẹ thường nói với con rằng thuốc
28:17 rất ngọt nhờ vậy mà chúng chịu uống và
28:20 khỏi bệnh như vậy là không có đạo đức
28:22 sao người đó đành thừa nhận cha mẹ làm
28:25 vậy là đúng không thể xem là không có
28:28 đạo đức sau két thấy bất mãn nói vừa rồi
28:32 anh bảo nói dối là người không có đạo
28:34 đức Giờ lại bảo nói dối cũng là có đạo
28:36 đức nói như vậy không thể đem việc nói
28:39 dối ra để xác định đạo đức Rốt cuộc thì
28:42 như thế nào mới là đạo đức anh hãy nói
28:44 cho tôi biết đi người kia suy nghĩ một
28:47 lúc rồi nói một người mà không biết thế
28:49 nào là đạo đức thì anh ta không thể làm
28:51 được việc gì có đạo đức chỉ khi biết rõ
28:54 nó thì mới làm được nó lúc này socket
28:57 mới thấy thỏa mãn những câu trả lời đó
28:59 Ông vừa cười vừa kéo tay anh ta anh thật
29:02 là một nhà triết học vĩ đại Nhờ anh mà
29:04 tôi đã biết được Thế nào là đạo đức Cuối
29:06 cùng thì tôi đã hiểu được vấn đề mà lâu
29:08 nay vẫn hoài nghi Tôi chân thành cảm ơn
29:11 anh Đây là nghệ thuật nói chuyện thông
29:13 qua cách chất vấn và lấy ví dụ trong
29:15 từng hoàn cảnh cụ thể để nhận thức vấn
29:17 đề một cách toàn diện
29:21 dòng sông có thể bay
29:24 một dòng sông bắt nguồn từ miền đồi núi
29:26 xa xôi chảy qua nhiều vùng quê Thôn Dã
29:28 cuối cùng đổ ra sa mạc cũng giống như
29:31 những chướng ngại trước đây mà nó đã
29:33 vượt qua con sông cũng muốn thử sức vượt
29:35 qua sa mạc có điều khi tiến vào nó phát
29:38 hiện ra nước của nó biến mất nó đã thử
29:41 nhiều cách tìm nhiều đường đi khác nhau
29:43 nhưng tất cả đều vô dụng con sông rất
29:45 buồn không biết phải làm sao vì số mệnh
29:47 của nó là phải chạy ngang qua sa mạc này
29:49 đúng lúc đó một âm thanh từ trong sa mạc
29:53 vang đến bên tai nó gió có thể đi qua Sa
29:55 mạc thì sông cũng có thể song dòng của
29:58 nó lại phản đối điều đó nước cứ thế chảy
30:00 vào trong lòng cắt và biến mất không còn
30:02 dấu vết nào nữa gió có thể bay do đó nó
30:06 có thể vượt sa mạc người hãy sử dụng
30:08 cách thức thông thường nhất để tiến lên
30:10 phía trước Nếu đã không thể xuyên qua
30:12 thì cũng không thể biến mất mà trở thành
30:15 đầm lầy hãy để gió dẫn đường cho ngươi
30:17 đi đến mục tiêu nhưng tôi phải bắt đầu
30:20 từ đâu hãy để gió hấp thụ ngươi Dòng
30:24 Sông Không muốn sử dụng cách này từ
30:26 trước tới nay nó chưa từng bị hấp thụ nó
30:28 không muốn đánh mất cá tính cũng như
30:30 thay đổi nguyên tắc của chính mình một
30:32 khi mất đi dòng nước nó không dám chắc
30:34 mình có thể tụ lại làm dòng sông được
30:36 nữa hay không cát nói gió có thể giúp
30:39 ngươi làm việc này nó đưa nước lên mang
30:42 nó vượt qua sa mạc sau đó lại thả xuống
30:44 nước sẽ rơi xuống bằng hình thức nước
30:46 mưa sau đó những hạt nước mưa đó sẽ tụ
30:49 lại thành dòng sông có chắc là nó sẽ tụ
30:52 lại thành dòng sông không nó sẽ tụ lại
30:54 nếu như không tin người sẽ bị cô lập ở
30:57 đây sẽ biến mất còn nếu may mắn ngươi
31:00 cũng chỉ có thể trở thành đầm lầy mà cho
31:02 dù là một đầm lầy cũng phải tốn rất
31:04 nhiều năm chứ tuyệt đối không thể trở
31:06 thành một dòng sông vậy tôi có thể trở
31:09 thành một dòng sông giống như bây giờ
31:10 không người không thể tạo ra một dòng
31:13 sông ở hai môi trường và hoàn cảnh khác
31:15 nhau tiếng nói ngừng một lúc lại cất lên
31:18 nhưng người vẫn có thể giữ được tố chất
31:20 chính để hình thành một dòng sông hiện
31:22 tại Mặc dù ngươi được gọi là dòng sông
31:24 nhưng ngươi không biết bộ phận nào chính
31:27 là tố chất tạo nên người những lời đó
31:29 như khơi dậy hồi ức trong đầu nó nó mơ
31:32 hồ nhớ đến một chuyện nó hay là một bộ
31:34 phận của nó đã từng bị gió kéo đi Quả
31:37 thật từng có chuyện đó Sao nó nâng hơi
31:40 nước lên nắm lấy cánh tay của gió gió
31:43 nhẹ nhàng mang Nó tiến về phía trước đưa
31:45 nó đến đỉnh núi cao rồi cẩn thận thả nó
31:48 xuống đó Bởi vì nó lo sợ hoài nghi nên
31:51 mỗi một hành động mỗi một chi tiết đều
31:53 khắc sâu vào trí nhớ nó nghĩ đúng Hiện
31:57 giờ mình đã biết thế nào là cộng tác
31:59 dòng sông đang học bài học của nó thì
32:01 nghe thấy tiếng thì thầm của Cát do
32:04 chúng tôi luôn ở trong lòng sông nhìn
32:06 thấy nó xảy ra mỗi ngày nên chúng tôi
32:08 biết điều đó Đó cũng là lý do vì sao
32:11 người ta lại nói dòng sông muốn tiếp tục
32:13 sinh mệnh của mình thì phải viết lên cát
32:15 [âm nhạc]
32:17 Ánh Sáng Của Bình Minh
32:20 gây bí nói với các đồ đệ các đồ đệ có
32:23 biết khi nào ban đêm qua đi và ban ngày
32:26 lại đến không các đồ đệ trả lời khi con
32:29 người có thể phân biệt được đàn gia súc
32:31 đang chăn ở phía xa kia đâu là con dê
32:33 đâu là con chó thì biểu thị ban ngày đã
32:36 đến không đúng gây bí nói vậy thì như
32:40 thế nào mới đúng các môn đồ hỏi lại là
32:44 khi chúng ta có thể nhìn rõ được mặt của
32:46 người khác tức là khi các đồ đệ vẫn còn
32:48 nhìn thấy được các sư huynh tỉ muội của
32:50 mình bởi vì nếu các môn đồ không thể
32:53 nhìn thấy được những điều này bất luận
32:55 là vào lúc nào cũng đều là đêm tối
32:59 mấu chốt vấn đề
33:02 suốt 20 năm giảng dạy tại khoa Luật Đại
33:04 học penservenia Mỹ lần nào lên giảng
33:07 đường Giáo sư Tiến sĩ argent cũng viết
33:09 lên bảng 2 số 2 và 4 sau đó hỏi sinh
33:12 viên đáp án là bao nhiêu Có bạn nói là 6
33:16 có bạn nói là hai có bạn nói là 8 có một
33:20 số người cảm thấy nhàm chán ngồi đó
33:22 không nói gì đợi các sinh viên tranh
33:24 luận xong giáo sư mới lên tiếng các em
33:27 tranh luận như vậy cũng vô ích Bởi vì
33:29 các em không chú ý đến mấu chốt của vấn
33:31 đề mấu chốt của vấn đề này là gì là cộng
33:34 hay trừ là nhân hay chia hay còn là gì
33:37 khác nữa không biết Vấn đề ở đâu Làm sao
33:40 có thể đưa ra đáp án chính xác
33:44 may mắn
33:46 trong trận chiến ác liệt anh Thượng úy
33:49 đột nhiên phát hiện có một chiếc máy bay
33:51 đang lao xuống lẽ ra khi nhìn thấy máy
33:54 bay địch lao xuống như thế thì phải nằm
33:55 xuống ngay lập tức nhưng trong thời nguy
33:58 hiểm ấy cách đó khoảng 4 5 mét có một
34:01 chiến sĩ vẫn còn đứng anh không kịp nghĩ
34:03 ngợi gì vội nhảy tôi kéo anh kia áp
34:05 xuống đất ngay lúc đó một tiếng nổ lớn
34:07 vang lên cát đất bay mù mịt phủ đầy trên
34:10 người họ đợi khi xung quanh Im ắng trở
34:13 lại hai người đứng lên phủ cát trên
34:15 người bây giờ anh Thượng úy mới quay đầu
34:17 lại nhìn vào vô cùng kinh hãi tại ngay
34:20 chỗ anh vừa đứng lúc nãy giờ đã trở
34:22 thành một cái hố vừa to vừa sâu đôi khi
34:25 chúng ta giúp đỡ người khác đồng thời
34:27 cũng là giúp đỡ chính bản thân mình
34:31 tạm bợ và giảng dạy
34:34 Khổng Tử rời sang ở nước Thái được 3 năm
34:37 thì xảy ra việc nước ngu đánh nước trần
34:39 nước sở cứu viện nước trần kéo quân đến
34:42 đóng ở ấp Thành phủ khổng tử bị vây khốn
34:45 ở giữa nước trần và nước thái chọn 10
34:48 ngày không ăn có lúc thậm chí canh rau
34:50 dại cũng không có nên rất đói đệ tử từ
34:53 lỗ trộm về một con heo đã được nấu chín
34:55 Khổng Tử Không truy hỏi nguồn cứ thế cầm
34:58 lấy ăn ngay từ lỗ còn cướp quần áo của
35:01 người khác đổi lấy rượu Khổng Tử cũng
35:03 không truy hỏi mở ra uống nhưng khi lỗ
35:07 ai Công đến đón thì Khổng Tử lại tỏ
35:08 phong thái của bậc chính nhân quân tử
35:10 chiếc chiếu chạy không thẳng Không ngồi
35:12 thì Thái không đúng cách không ăn thấy
35:15 thế Tử Lộ hỏi sao bây giờ trông thầy
35:19 không giống như những ngày khốn khổ khi
35:20 ở giữa nước trần và Thái Khổng Tử đáp
35:23 trước đây ta làm như vậy vì đó là sống
35:26 tạm bợ nay ta làm thế này là để giảng
35:28 dạy
35:29 [âm nhạc]
35:31 quan trọng
35:33 có một tín đồ phật giáo sống tại châu
35:35 phi hành hương tới Himalaya ở Ấn Độ với
35:38 mong muốn lớn nhất là được viếng thăm
35:40 thánh địa body hết gaia và lalala
35:43 khó đến nhất người hành hương thì đông
35:46 mà đường đi lại nhỏ hẹp trắc trở hơn nữa
35:49 bên đường toàn là vực sâu ngàn thước
35:50 quanh năm phủ đầy tuyết chỉ cần trượt
35:53 chân là có thể mất mạng người hành hương
35:56 này sau khi dò hỏi kỹ ông ta chuẩn bị
35:58 một ít hành lý bởi vì đường lên núi gập
36:01 ghềnh mang nhiều hành lý quá Rất khó
36:03 xoay sở hơn nữa không khí ở đó rất loãng
36:06 hít thở khó khăn trên đường đi lên ông
36:10 gặp một cô bé khoảng 10 tuổi có một đứa
36:12 trẻ rất to khỏe người cô bé đổ đầy mồ
36:14 hôi miệng thở liên hồi trông rất khó
36:17 khăn người hành hương tiến lại nói với
36:19 cô bé con gái con đã mệt Sao không để
36:23 cho nó tự đi cô gái tức giận đáp chỉ
36:26 những thứ ông ma mới là quan trọng Còn
36:29 của cháu lại không quan trọng sao nó là
36:31 em trai cháu người hành hương vô cùng
36:34 sửng sốt phải cô bé nói rất đúng Tuy
36:38 những thứ họ vác lên có khác nhau nhưng
36:39 nếu so ra lại không có sự khác biệt bất
36:42 luận là đứa em trai trên lưng cô bé hay
36:44 cái ba lô trên lưng Nếu cân lên đều rất
36:46 nặng nhưng khi lấy tấm lòng mà suy xét
36:49 thì không thể đong đo tình yêu có thể
36:52 hóa giải trọng lượng tình yêu có thể làm
36:54 quên đi gánh nặng bất cứ hành động nào
36:56 xuất phát từ tình yêu sẽ rất đẹp còn
36:58 những trách nhiệm không xuất phát từ
37:00 tình yêu đều khiến bạn mang tư tưởng của
37:02 một nô lệ
37:05 con tin cha
37:08 có một người nằm mơ thấy thượng đế ra
37:10 lệnh cho anh ta phải giết chết đứa con
37:12 trai ruột của mình tỉnh dậy anh ta bèn
37:15 thu xếp hành lý để chuẩn bị ngày mai đưa
37:16 đứa bé vào rừng trước giờ đứa bé này
37:19 chưa từng được vào rừng nên tỏ ra vui
37:21 mừng khôn xiết nửa đêm đứa bé thức giấc
37:24 hỏi cha ơi chúng ta vào rừng làm gì
37:27 người cha lấy làm khó xử bởi vì anh ta
37:31 vốn định đưa con vào rừng để giết mà đứa
37:33 con trai lại tỏ ra vô cùng phấn khởi nên
37:36 không biết phải trả lời câu hỏi của con
37:37 như thế nào cuối cùng anh ta nói thượng
37:41 đế là cha của chúng ta cũng giống như
37:43 Cha là cha của con vậy người cha bồng
37:46 đứa con trai lên đi sâu vào rừng Sau đó
37:49 bắt đầu mải giao con dao này là dùng để
37:51 giết con nhưng đứa con lại hoàn toàn
37:54 không biết gì còn tận tâm giúp anh ta
37:56 khiến cho anh ta vô cùng đau khổ con
38:00 trai hỏi cha đang định làm gì vậy Con
38:03 không biết là cha đang chuẩn bị giết con
38:05 sao đứa bé cười vui vẻ đáp con tin cha
38:09 cũng giống như Cha tin thượng đế vậy
38:13 sức mạnh của biện chứng
38:16 thầy hỏi trò có một người sạch sẽ cùng
38:19 một người rất dơ bẩn rủ nhau đi đến dòng
38:21 sông vậy Người nào sẽ xuống tắm người
38:25 bẩn một học trò lên tiếng không Tại sao
38:28 anh ta phải tắm anh ta ở giờ đã thành
38:31 thói quen rồi còn người ưa sạch sẽ thì
38:34 lại luôn muốn bản thân được sạch sẽ
38:35 người thầy nói giờ ta hỏi lại một lần
38:38 nữa một người sạch sẽ cùng một người rất
38:41 đỗ bán rủ nhau đi đến dòng sông người
38:43 nào sẽ xuống tắm rất đơn giản người học
38:47 trò lên tiếng người sạch sẽ muốn Duy trì
38:49 sự sạch sẽ nên anh ta sẽ xuống tắm không
38:53 thầy lại phản bác Tại sao người sạch sẽ
38:55 lại phải tắm anh ta đã sạch mộc mạc đó
38:58 là người bẩn vì anh ta cũng muốn được
39:01 sạch sẽ chúng ta làm lại lần nữa nhé một
39:04 người sạch sẽ và một người dơ bẩn cùng
39:06 đến Dòng Sông Ai sẽ xuống tắm lần này
39:09 người học trò trả lời hai người đều tắm
39:12 anh ta rất tự tin khi trả lời vì nghĩ là
39:15 mình đã nắm được nội dung chính của phép
39:17 biện chứng nhưng người thầy lại nói cả
39:20 hai đều không Vì tại sao họ phải làm thế
39:23 người sạch đã sạch rồi mà người bẩn đã
39:26 quen ở bẩn rồi
39:29 răng mất lưỡi còn
39:32 thầy của lão đang lão tử là thường Tùng
39:34 học vấn vô cùng Uyên thâm có các cách lý
39:37 giải vấn đề rất đặc biệt một hôm lão đam
39:40 đến thăm bệnh thầy thường Tùng há miệng
39:43 cho lão đam xem sau đó Hỏi con xem ta
39:47 còn răng không không còn sư phụ rằng đã
39:51 rụng hết lão đam nghe lắc đầu trả lời
39:54 vậy có còn lưỡi không thường Tùng lè
39:57 lưỡi ra hỏi còn sư phụ lưỡi vẫn còn lão
40:01 đam trả lời con hiểu ý ta chứ thường
40:05 Tùng hỏi cái cứng rắn đã bị mất chỉ còn
40:08 lại cái mềm yếu lão đang suy nghĩ một
40:11 hồi rồi Chậm rãi trả lời tốt tốt chính
40:15 là ý đó thường Tùng vui vẻ khẳng định
40:17 dưới sự dẫn dắt của thầy lão đam đã hiểu
40:21 ra rằng mềm yếu cũng có thể chiến thắng
40:22 kiên cường đó chính là ý nghĩa của câu
40:25 lấy Nhu Thắng cương
40:28 nửa Tấm Thảm
40:30 có một người đàn ông sau khi kết hôn vợ
40:33 anh sinh được một đứa con trai anh rất
40:36 thương đứa con nhưng lại rất ghét cha
40:38 của mình cha anh đi đứng không vững lại
40:40 chậm chạp lúc nào cũng thấy vướng víu
40:43 ngoài ăn cơm và hút thuốc ra chẳng làm
40:45 được việc gì Do đó anh muốn tống cổ ra
40:48 đi một hôm anh nói với vợ hãy để ông lão
40:52 ra ngoài sống người vợ cầu xin anh giữ
40:55 cha lại nhưng anh không thèm nghe không
40:58 còn cách nào khác chỉ đành nói vậy anh
41:01 hãy cho cha mang theo một tấm thảm trong
41:04 bụng Anh chỉ muốn cho cha một nửa Tấm
41:05 Thảm thôi nhưng ngoài miệng vẫn nói được
41:09 hãy đưa cho ông ấy một tấm thảm đúng lúc
41:12 này con trai bỗng lên tiếng Cha Cha đừng
41:15 đưa cho ông một tấm cho một nửa là được
41:17 rồi nửa Tấm còn lại cha hãy giữ cẩn thận
41:20 Đợi khi con lớn lên lúc đó cha Hãy đem
41:23 nó đi Bởi khi đó cha cũng phải ra ngoài
41:26 sống như ông lời nói của đứa con trai
41:28 khiến anh sợ hãi vội giữ cha lại anh
41:31 biết nếu làm như thế sau này con trai
41:34 lớn lên cũng sẽ đối xử như thế với anh
41:37 [âm nhạc]
41:39 cái cà vạt
41:41 một anh chàng nọ băng qua sa mạc suốt
41:44 nửa ngày không có một giọt nước khát hoa
41:46 cả mắt khi anh ta gần ra khỏi Sa mạc thì
41:49 gặp một người đem đến một cái cà vạt mời
41:51 anh mua anh ta bèn nói anh bán hàng này
41:54 Tôi khát nước muốn hoa cả mắt Trời thì
41:57 nóng đến muốn xé cả quần áo ra anh còn
41:59 mời tôi mua cà vạt để làm gì người bán
42:02 hàng khó chịu bỏ đi chỗ khác cuối cùng
42:05 anh ta cũng tìm được một quán rượu nhỏ
42:07 trong thị trấn bên cạnh sa mạc mừng quá
42:09 anh ta vùi xông vào nói với người bồi
42:12 bản đang đứng cạnh cửa Hãy mang cho tôi
42:14 ly nước cổ học anh ta sắp khô nứt ra rồi
42:18 nhưng lại nghe người bồi bàn trả lời xin
42:21 lỗi ngài không đeo cà vạt không được vào
42:23 bên trong người bồi ban lịch sự từ chối
42:26 yêu cầu của anh ta cái gì
42:30 nguồn gốc của sức mạnh
42:32 trong một thị trấn nọ có một đứa bé trai
42:35 rất nghèo khó Ngày ngày nó Lê là khắp
42:38 các con đường ngõ hẻm lang thang trong
42:40 thị trấn để xin ăn nhưng kỳ lạ thay nó
42:43 lại có sức khỏe phi thường khi voi của
42:46 quốc vương đi qua thôn chỉ cần nó cầm
42:48 lấy đuôi voi con voi sẽ không thể đi nổi
42:51 Nó còn ngồi trên mình voi làm bục chỏ
42:54 tất cả mọi người trong thị trấn đều kéo
42:56 đến xem và cười ầm thông tin bị một đứa
42:58 trẻ ăn mày làm như thế khiến quốc vương
43:00 vô cùng mất mặt và tức giận quốc vương
43:03 gọi đại thần đến nói phải tìm cách gì để
43:06 xử lý thằng nhóc này đây chính là sự sỉ
43:09 nhục ta rất sợ đi qua thị trấn đó nhưng
43:12 không thể bắt nó đi sang thị trấn khác
43:13 bất luận khi nào ở đâu nó đều có thể nắm
43:16 đuôi voi của ta làm cho voi không đi
43:19 được đứa trẻ đó thật là khỏe ta muốn
43:21 đoạt sức mạnh của nó đại thần nói nó chỉ
43:25 là một tên ăn mày nếu như nó có một cửa
43:28 hàng điều đó sẽ làm tiêu hao tinh lực
43:30 của nó nếu như nó là một học sinh tiểu
43:33 học tinh lực của nó cũng bị mất đi nhưng
43:35 nó không có việc gì để làm suốt ngày chỉ
43:38 biết chơi mọi người yêu quý nó cho nó ăn
43:41 do đó nó chỉ biết ăn rồi ngủ ngủ dậy lại
43:44 chơi nó lúc nào cũng vui vẻ không phải
43:47 lo lắng gì cho nên muốn tước đoạt sức
43:50 mạnh của nó rất khó một hôm có một nhà
43:53 thông thái đến nói với Quốc Vương Cần
43:55 tìm chỗ đứa bé đó một việc làm hãy đến
43:58 nói với đứa trẻ đó nếu như nó bằng lòng
44:00 làm việc chỉ là một việc nhỏ thì mỗi
44:03 ngày nó sẽ nhận được một đồng hubi vàng
44:05 công việc đó là mỗi ngày đến ngôi miếu
44:08 trong thôn thắp đèn chỉ cần thắp khi
44:10 hoàng hôn xuống là được Nhưng người phải
44:12 cho nó một đồng UPU và mỗi ngày có vị
44:15 đại thần nói nhưng như vậy có tác dụng
44:18 gì chỉ làm cho nó càng khỏe thêm nó có
44:21 được một đồng rupi thì sẽ ăn nhiều hơn
44:23 Thậm chí không cần bận tâm đến việc đi
44:26 ăn xin nhà thông thái nói đừng lo Cứ làm
44:30 như lời tao vừa nói đi vì vậy thằng bé
44:33 ăn xin đến ngôi miếu thắp đèn Mỗi Ngày
44:35 Đến tuần thứ hai Khi quốc vương lại đi
44:38 qua thị trấn đó một lần nữa đứa bé cũng
44:40 tiến đến Nắm đuôi voi nhưng thất bại nó
44:43 bị voi kéo đi
44:46 người làm vườn của thượng đế
44:49 một người nông dân hàng ngày đều chăm
44:51 chỉ Cày cuốc tưới nước cho mảnh đất khô
44:54 cằn đầy sỏi đá nhờ siêng năng và lao
44:56 động không ngừng cuối cùng mảnh đất
44:58 hoang cần cuối biến thành vườn cây xum
45:00 xuê anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc
45:03 sáng sớm chủ nhật trên đường đi ra khu
45:06 vườn như mọi ngày anh gặp một viên quan
45:07 bèn Hỏi ông ta có muốn xem khu vườn của
45:10 anh không và viên quan đó đã đồng ý bước
45:14 vào khu vườn dưa nhìn thấy quả dưa tròn
45:16 mọng nước viên quan nói ô thượng đế nhất
45:20 định đã ban phúc cho mảnh đất này khi
45:23 nhìn thấy ruộng lúa đang trĩu hạt ông ta
45:25 lại nói Ôi Thượng đế thực sự đã chúc
45:27 phúc cho những hạt gạo này sau đó lại
45:30 nói trời ơi Anh và thượng đế đã thu được
45:34 rất nhiều thành tích trên mảnh đất này
45:35 người nông dân đó không chịu nổi nói
45:38 Thưa ngài đáng kính Tôi muốn ngài biết
45:41 qua lúc thượng đế một mình quản lý mảnh
45:43 đất này thì nó như thế nào
45:47 quên và người đánh xe
45:49 một người đánh một chiếc xe chở đầy hàng
45:52 hóa đi qua con đường lầy lội đi một đoạn
45:54 thì bánh xe lún sâu vào trong bùn
45:57 không thể kéo lên được người đánh xe
45:59 đứng đó không biết phải làm sao cứ nhìn
46:01 khắp nơi thỉnh thoảng gọi tên Lực sĩ
46:03 Hercules hy vọng ông ta đến giúp cuối
46:06 cùng héc Queen cũng đến ông ta nói với
46:09 người đánh xe hãy ghé vai anh vào bánh
46:11 xe Sau đó dùng ra quất vào con ngựa như
46:14 thế con ngựa sẽ dễ dàng kéo bánh xe ra
46:16 khỏi đoạn bùn này nhưng nếu như anh chỉ
46:19 biết đứng đó gọi tên tôi thì chẳng thể
46:21 nào ra khỏi đây được cũng chẳng mong ai
46:23 có thể đến giúp anh trời giúp không bằng
46:26 tự mình giúp mình
46:29 bản chất
46:32 con gái của Phú ông giàu có đem lòng yêu
46:34 tha thiết chàng thanh niên nghèo khó Phú
46:37 Ông bảo con gái dẫn người yêu về nhà ra
46:39 mắt mọi người con gái phú ông đem chuyện
46:42 vui này nói với anh thanh niên Nhưng anh
46:45 lại buồn bã khi nghe được tin này vì nhà
46:47 anh rất nghèo Ngay cả một bộ quần áo tử
46:49 tế cũng không có cuối cùng con gái phú
46:52 ông phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho anh
46:54 đúng ngày hẹn anh đầu tiên vui sướng đến
46:58 nhà người yêu Nhìn thấy anh thanh niên
47:00 có khí chất là khôi ngô tuấn tú phú ông
47:02 rất hài lòng nhưng sau đó ông nhíu mày
47:05 tỏ vẻ khó chịu bởi vì tuy trang phục của
47:08 anh ta rất đắt tiền nhưng không tỏa ra
47:10 mùi thơm đoán biết gia cảnh của anh
47:12 không thể mua được quần áo đẹp như thế
47:13 trong lòng phú ông buồn lắm nhân lúc hai
47:17 mẹ con cô gái đi rửa tay phú ông gọi anh
47:20 thanh niên tới hỏi này anh Quần áo này
47:23 không phải của anh đúng không anh thanh
47:25 niên vừa nghe xong mặt liền đỏ bừng lên
47:27 nhưng vẫn gật đầu Phú Ông nói gia cảnh
47:31 anh thế nào chúng tôi đều biết rõ tôi
47:34 biết tối nay anh làm vậy cũng vì muốn
47:36 chúng tôi vui để chúng tôi không mất mặt
47:38 với mọi người nhưng rất tiếc anh không
47:40 những thay đổi bề ngoài mà ngay cả bản
47:43 thân cũng đã chối bỏ chúng tôi không sợ
47:45 anh nghèo sợ nhất là giàu mà không thành
47:48 thật nếu một người chối bỏ bản chất của
47:50 mình sau này làm sao có chỗ đứng trong
47:52 xã hội với lại nếu gả con gái cho anh
47:55 tôi làm sao yên tâm lời nói của Phú ông
47:58 rất thẳng thắn nhưng cũng rất trói tay
48:01 giống như một gáo nước lạnh tạt vào tần
48:04 tim anh thanh niên khiến anh rất xấu hổ
48:06 buổi ra mắt này cũng là bài học quý giá
48:09 cho cuộc đời anh từ đó về sau anh hoàn
48:12 toàn từ bỏ hư Vinh luôn sống đúng với
48:15 bản chất của mình sau khi vợ chồng phú
48:18 ông lần lượt qua đời anh và vợ của mình
48:20 được thừa hưởng toàn bộ gia sản nhưng họ
48:23 đã hiến cho xã hội xây trường học và làm
48:25 việc công ích về sau hai vợ chồng Thậm
48:28 chí còn giàu hơn bố mẹ vợ nhưng vẫn sống
48:31 rất giản dị không xa xỉ do trong lòng họ
48:34 luôn khắc sâu một câu nói đó chính là
48:36 chỉ khi sống thật với bản thân với những
48:38 gì mình có đó mới là hạnh phúc
48:41 [âm nhạc]
48:43 hạnh phúc và hai giọt dầu
48:46 một người thanh niên muốn tìm bí mật của
48:48 hạnh phúc đã không ngại vượt trăm núi
48:50 ngàn sông băng qua sa mạc cuối cùng đến
48:53 được thành phố nguy nga tráng lệ Nơi Nhà
48:55 Thông Thái đang sinh sống
48:57 nhiều người thanh niên tiến vào trong
48:58 thành thấy trên đường có rất nhiều tiểu
49:00 thương đi qua đi lại mọi người vui vẻ
49:02 nói chuyện với nhau tại quảng trường
49:04 trung tâm có một đội hòa nhạc đang chơi
49:06 đàn và cả một bản đầy thức ăn ngon anh
49:09 thanh niên nhìn thấy nhà thông thái lập
49:11 tức Trình bày mục đích mình đến đây Nhà
49:14 Thông Thái đưa anh cầm một thìa canh nhỏ
49:16 vào đó hai giọt dầu Sau đó bảo anh cầm
49:19 thìa canh này đi một vòng quanh thành và
49:21 căn dặn không được đánh đổ dầu sau khi
49:24 người thanh niên quay lại nhà thông thái
49:26 nhìn thấy hai giọt dầu trong muỗng canh
49:28 vẫn còn nguyên không mất giọt nào nhà
49:31 thông thái hỏi anh có thấy gì đặc biệt
49:32 trên đường không anh thanh niên lắc đầu
49:35 nói không có ấn tượng gì Nhà Thông Thái
49:38 là bảo anh ta đi thêm một vòng nữa nhớ
49:40 chú ý từng cành cây ngọn cỏ trong thành
49:42 lần này khi người thanh niên quay lại
49:45 anh ta kể rất tỉ mỉ tất cả những gì đã
49:47 nhìn thấy nhưng không còn giọt dầu nào
49:49 trong thìa cả Bây giờ nhà thông thái mới
49:52 nói hạnh phúc thực sự là anh có thể nhìn
49:55 thấy toàn bộ thế giới
49:57 nhưng vĩnh viễn không thể quên hai giọt
49:58 dầu đang cầm trên tay
50:02 ma thuật của cuộc đời
50:05 một thanh niên giàu có yêu say đắm một
50:07 tiểu thư khuê các cô ấy không chỉ đẹp mà
50:10 còn ăn mặc hợp thời sống cuộc sống xa
50:13 hoa anh thanh niên rất yêu và luôn nghe
50:15 lời cô ấy cô ấy muốn gì thì anh ta lập
50:18 tức Làm ngay một ngày trước hôm đính hôn
50:21 anh chàng hỏi cô gái em muốn nhận được
50:24 lễ vật đính hôn gì cô gái thành thật trả
50:27 lời em muốn một chiếc nhẫn kim cương vì
50:30 vậy chàng trai mua một chiếc nhẫn kim
50:32 cương quý giá tặng cho cô có một người
50:35 thanh niên khác ra cảnh nghèo khó cũng
50:37 yêu một cô gái nhan sắc bình thường
50:39 nhưng biết cần cù tiết kiệm trước hôm
50:42 đính hôn một ngày chàng trai hỏi em muốn
50:44 anh tặng lễ vật gì cô gái nói em chỉ cần
50:48 một chiếc nhẫn bằng pha lê thôi Do đó
50:51 chàng trai tốn vài đồng mua một chiếc
50:53 nhẫn pha lê về tặng cho cô Nhưng cô ta
50:56 lại tin vui 20 năm sau cặp vợ chồng thứ
51:00 nhất đã tiêu gần hết tài sản Cuộc sống
51:02 đã đi đến cảnh khốn cùng ngay cả chiếc
51:05 nhẫn kim cương quý giá kia cũng bán đi
51:07 trên tay cô gái bây giờ là chiếc nhẫn
51:09 pha lê Còn cặp thứ hai đã có cuộc sống
51:12 khá hơn nhờ siêng năng làm lụng tích góp
51:15 mà dần trở nên giàu có chiếc nhẫn Thủy
51:17 Tinh ngày trước giờ được thay bằng nhẫn
51:19 kim cương cuộc sống hạnh phúc viên mãn
51:21 cuộc đời như ma thuật 20 năm trôi qua đã
51:25 làm cho tất cả thay đổi nhưng từ hành vi
51:27 ngày hôm nay có thể thấy sự thay đổi của
51:29 họ trong tương lai nó có thể biến pha lê
51:32 thành kim cương và cũng có thể biến Kim
51:34 Cương Thành Pha Lê
51:37 tiền cơm
51:40 người nông dân và tay cờ bạc cùng đến
51:42 một quán ăn mỗi người chọn cho mình một
51:45 bàn để ngồi tay cờ bạc gọi một món rau
51:48 một bình rượu và vài cái bánh bao hắn
51:51 uống hết bình rượu ăn hết hai cái bánh
51:53 bao còn rau chỉ động vải đũa sau khi ăn
51:56 uống say hắn lấy ra trăm đồng trả cho cô
51:59 phục vụ rồi đứng dậy đi cô phục vụ gọi
52:02 này Ông ơi đợi một chút ông đưa dư 10
52:06 đồng tay cờ bạc nói vang không cần Đó là
52:10 tiền cho cô người nông dân gọi một món
52:13 rau một món canh một bát cơm canh rau ăn
52:17 hết sau cùng còn một cục cơm ông ta cho
52:20 nó vào trong đĩa sau giàu trong đĩa rau
52:22 được quét sạch sau cùng cục cơm đó được
52:25 cho vào miệng người nông dân gọt cô vẫn
52:28 chưa thối lại tôi hai đồng người học trò
52:31 của socket Quan sát thấy tất cả cậu học
52:34 trò nói người nông dân này thật keo kiệt
52:37 còn người đàn ông kia thật hào phóng sóc
52:40 creat nói tiền của anh nông dân được đổi
52:42 từ mồ hôi nước mắt còn tiền của người
52:44 kia có cái gì
52:48 Giá trị tiêu biểu
52:50 có một người lúc Quốc đất vô tình tìm
52:53 thấy một bức tượng điêu khắc tinh xảo từ
52:54 thời đại lý anh ta đem Bán cho một nhà
52:57 sưu tập các tác phẩm nghệ thuật cổ nhà
53:00 sưu tầm đồ cổ mua nó với giá rất cao
53:02 người kia nhận được tiền vui vẻ ra về
53:04 trên đường về nhà anh ta vừa đi vừa nghĩ
53:08 Thầm Với khoản tiền này cuộc sống của
53:10 mình từ nay trở đi thoải mái và hạnh
53:12 phúc hơn bức tượng đá đó chẳng qua chỉ
53:15 là thứ vô tri Bị Chôn vùi trong đất một
53:18 thời gian dài sao lại có người trả giá
53:20 cao như thế còn nhà sưu tầm lại say sưa
53:23 ngắm nghía đánh giá bức tượng vừa mua
53:25 được sau một lúc xem xét ông nhụ thầm
53:28 Bức tượng này được khắc rất sống động
53:30 người làm ra nó hẳn có tay nghề điêu
53:33 luyện đây Đúng là kiệt tác vĩ đại vừa
53:35 mới tỉnh giấc sau giấc ngủ nghìn năm
53:37 trong lòng đất tại sao lại có người
53:39 không biết trân trọng tác phẩm nghệ
53:40 thuật đáng quý đi lấy những đồng tiền vô
53:43 vị kia chứ
53:46 ngưỡng cửa
53:48 thấp thoáng trong màn sương u ám hiện ra
53:51 một tòa nhà với cánh cửa nhỏ hẹp có một
53:53 cô gái đang đứng bên ngoài ngưỡng cửa
53:55 bên
54:02 [âm nhạc]
54:38 [âm nhạc]
54:56 đến với cam tâm chịu tội cô gái cây đầu
54:59 xuống tôi cam tâm âm thanh bên trong
55:02 dừng lại một chút sau đó lại nói Biết
55:06 đâu sau này ngươi sẽ hối hận người đã
55:08 nghĩ đến điều này chưa người có cho rằng
55:10 mình đã phí hoài tuổi thanh xuân Không
55:12 cái này tôi cũng đã biết tôi chỉ xin ông
55:15 cho tôi vào Vào đi cô gái bước qua
55:18 ngưỡng cửa tấm rèm lập tức hạ xuống đổ
55:22 ngốc có người đứng sau Mắng một thánh
55:25 nhân không biết từ đâu vang đến câu nói
55:27 này
55:30 Tại sao tôi phải bắt tay anh ta
55:33 buổi sáng Tôi vừa soi gương vừa cạo mặt
55:36 bỗng nhiên cảm thấy không quen mắt trong
55:39 gương là một khuôn mặt xanh xao khóe mắt
55:41 đầy nếp nhăn dường như đang cười đang
55:43 sung xe nịnh bợ người khác hôm qua tại
55:47 cửa phòng thí nghiệm tôi gặp một vị giáo
55:49 sư trẻ tuổi một người chết cao vọng
55:51 trọng anh ta thăng chức rất nhanh nhưng
55:54 không phải do tài năng xuất chúng mà là
55:56 biết sử dụng theo thời thế vừa bảo vệ
55:58 luận văn phó tiến sĩ lại viết luận văn
56:00 tiến sĩ thủ đoạn lùn cuối vào bản lĩnh
56:03 nịnh hót khiến các đồng nghiệp phải ngạc
56:04 nhiên giữa chúng tôi đều không có thiện
56:07 cảm với nhau chỉ là miễn cưỡng gật đầu
56:09 chào nhau lúc gặp ở cửa cảm giác không
56:11 thân thiện đó vẫn cứ tồn tại nhưng khi
56:14 vừa trông thấy tôi gương mặt anh ta lập
56:16 tức mỉm cười hạnh phúc làm ra vẻ hứng
56:19 thú nhiệt tình dường như lần gặp mặt
56:21 ngẫu nhiên này khiến anh ta vui vẻ một
56:23 cách bất thường sau đó anh bắt chặt tay
56:26 tôi nói rất vui được gặp anh vài ngày
56:30 trước tôi vinh dự được đọc bài luận văn
56:32 viết về nam cực của anh luận văn đó được
56:34 xếp hạng nhất rất hay tiếc là chúng ta
56:37 không cùng nhau hợp tác trong vấn đề này
56:39 tôi biết là anh bị chuyện bởi vì công
56:42 việc của tôi và anh không có liên quan
56:43 gì rất muốn trả lời anh một câu thật
56:45 khách khí lạnh nhạt như Cảm ơn Chẳng hạn
56:47 là được nhưng tôi lại vui vẻ cười tỏ vẻ
56:50 ngạc nhiên lịch sự nói Nghe nói anh đang
56:53 viết luận văn tiến sĩ đừng bỏ phí thời
56:56 trong đó rất khâm phục thái độ chăm chỉ
56:58 của anh giáo sư nói rồi không ngừng lắc
57:02 tay anh lắp đến nỗi các ngón tay của anh
57:04 muốn đứt ra khỏi bàn tay tôi cũng không
57:06 biết sao mình lại làm như thế dường như
57:09 chạy theo trào lưu của người khác Tôi
57:10 cũng nói ra những lời nịnh hót còn cười
57:12 thật tươi thậm chí từng thứ cơ trên mặt
57:15 cũng có thể cảm nhận sau nụ cười nịnh
57:18 hót sau cái chết tay thâm tình như một
57:20 trò hề Tôi cứ bị day dứt cả ngày tôi
57:23 nghiến răng dùng mọi lời lẽ để tự chửi
57:25 mình chửi rủa cái tôi đã bị thay thế Đây
57:28 là cái gì Tự vệ sáng suốt hay là bản
57:32 tính nô tài Tên giáo sư trẻ đó tài năng
57:35 không bằng Tôi cũng không cao siêu bằng
57:37 tôi địa vị của anh ta phụ thuộc vào công
57:40 việc ở phòng thí nghiệm của chúng tôi
57:41 hơn nữa tôi không hề có việc gì phải cầu
57:44 cạnh anh ta vậy tại sao tôi lại nhiệt
57:46 tình bắt tay anh ta nói những lời sáo
57:48 rỗng nịnh bợ buổi sáng khi cạo râu Tôi
57:52 nhìn gương mặt vừa thân thiết vừa đáng
57:54 ghét của mình trong gương nó giả dối
57:56 nịnh hót hèn nhát trên những bước ngoặt
57:59 cuộc đời mỗi người đều muốn thiết lập
58:01 cho mình một phương pháp bảo vệ dường
58:03 như Muốn tách cuộc đời Thành hài rồi lúc
58:06 quay lại nhìn đột nhiên cảm thấy thật
58:08 ngu ngốc
58:10 cơ hội của David
58:13 David con đường lớn về hướng Boston Cha
58:18 anh là một thương nhân ở Boston muốn anh
58:20 về làm việc tại cửa hàng của ông Sáng
58:22 sớm anh đã lên đường đoạn đường dài
58:25 khiến David rất mệt anh nghĩ nếu có bóng
58:27 râm nào bên đường thì vào đó ngồi nghỉ
58:29 uống nước không lâu sau anh đến gần một
58:32 con suối chỗ này rất tĩnh lặng mát mẻ
58:34 anh ngồi xuống uống một ngụm nước sau đó
58:38 lấy tay lại vào vài cuốn sách làm gối
58:40 rồi nằm trên thảm cỏ mềm nhanh chóng đi
58:43 vào giấc ngủ ngon lành trong khi anh ngủ
58:46 say thì có một chiếc xe ngựa rất đẹp
58:48 được kéo bởi hai con Tuấn mã bỗng nhiên
58:51 một con ngựa bị sái chân sẽ phải dừng
58:54 lại bên suối phú ông và vợ ông bước
58:57 xuống Họ nhìn thấy David đang ngủ Anh ta
59:00 ngủ rất sâu hít thở nhịp nhàng Nếu như
59:03 tôi có thể ngủ như thế thật hạnh phúc
59:05 Phú Ông nói vợ ông ta kêu lên với những
59:09 người đã lớn tuổi như chúng ta dường như
59:11 không thể có giấc ngủ sâu như thế xem
59:14 đứa trẻ kia ngủ Trông cứ như con trai
59:16 mình đang ngủ có thể gọi nó dậy được
59:18 không Ồ ta còn chưa biết nó là người như
59:21 thế nào nhìn mặt anh ta thật là ngây thơ
59:25 David không biết rằng thần may mắn đang
59:28 đứng cạnh anh vợ chồng phú ông cao tuổi
59:30 này rất giàu có đứa con trai duy nhất
59:33 của họ mới chết trong tình huống như thế
59:35 này người ta thường sẽ làm những việc kỳ
59:37 lạ ví dụ nhận một đứa trẻ làm con và cho
59:40 nó thừa kế tài sản của mình nhưng David
59:44 vẫn không tỉnh dậy vẫn ngủ ngon lành ta
59:47 gọi nó dậy đi vợ phú ông nhắc lại đúng
59:51 lúc này người đánh xe Gọi mau đi thôi
59:53 con ngựa đã ổn rồi
59:56 vợ chồng phú ông quyến luyến quay nhìn
59:58 một chút rồi nhanh chóng lên xe 5 phút
60:01 sau một cửa gãi trẻ đẹp bước đi khoan
60:04 thai hướng về con suối cô ta dừng lại
60:06 uống nước cũng nhìn thấy David cô bối
60:09 rối như mình vừa đường đột xông vào
60:11 phòng ngủ của người khác khi chưa được
60:12 phép vì vậy Vội Vàng Rời khỏi đó đột
60:16 nhiên cô nhìn thấy con ong vò vẽ lớn
60:18 đang vo ve phía trên đầu David đành phải
60:20 cầm chiếc khăn đuổi nó đi Nhìn đã viết
60:23 cô gái run rẩy bụt miệng nói anh đẹp quá
60:27 nhưng David không động đậy cô không hài
60:30 lòng bỏ đi nếu như David tỉnh lại Có lẽ
60:33 anh đã biết sự hiện diện của cô thậm chí
60:36 kết thân với cô nên biết cha cô là ông
60:39 chủ của một cửa hàng bách hóa lớn cô gái
60:42 vừa đi khỏi hai tên cướp đầu đội mũ kéo
60:44 xuống đến tận mi mắt nhẹ nhàng chạy qua
60:47 chúng nhìn thấy David đang ngủ ngon bên
60:49 suối một ý nghĩ xấu xa bỗng xuất hiện
60:52 trong đầu chúng có lẽ trên người tên này
60:54 có tiền
60:56 lại bỏ xem nếu nó thức dậy thì dùng cái
60:59 này để đối phó với nó nói rồi một tên
61:02 móc ra con dao găm sáng loáng khi chúng
61:04 chuẩn bị hạ thủ một con chó từ đâu lao
61:07 đến suối uống nước chúng khiếp run Đợi
61:10 một chút có thể chủ của nó ở gần đây
61:12 chúng ta nên cẩn thận là hơn nhanh chóng
61:15 rời khỏi đây đi hai tên trộm biến mất
61:18 nhanh như cắt âm thanh cộc cộc của chiếc
61:21 xe ngựa đánh thức Đào viết anh ta nhảy
61:23 lên rất nhanh biến mất trong khói bụi
61:26 David không biết rằng trong lúc anh ta
61:28 ngủ đã xảy ra rất nhiều việc có những
61:30 vận may và cả những mối nguy hiểm nhưng
61:33 mỹ ký lại trên thế giới có mấy ai biết
61:36 được những điều đó
61:37 [âm nhạc]
61:38 tỉ chấp
61:40 và một đêm nọ có một triết học ra giỏi
61:43 suy đoán và một người bình thường cùng
61:45 bị lạc đường trong rừng sâu Đây là một
61:47 cánh rừng rậm rất nguy hiểm với nhiều dã
61:50 thú hung dữ xung quanh đều bao trùm một
61:52 màu đen tối lúc này trời đang chuyển
61:55 dông
61:56 gió thổi ào ào bất chợt một tia chớp từ
61:58 trong đám mây đen vụt lóe lên trong nháy
62:01 mắt đó Triết Học ra nước lên nhìn bầu
62:03 trời còn người bình thường lại đưa mắt
62:05 quan sát đường cơ hội đến rất nhanh và
62:08 cũng qua đi rất nhanh chớp mắt tia chớp
62:10 đã biến mất không để ý sẽ đánh mất cơ
62:13 hội
62:15 lời khuyên chân thành
62:18 trong một buổi giảng thuyết của vị giáo
62:20 sư chuyên ngành Quản lý Giáo sư trước
62:23 hết chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ giáo
62:26 sư bỏ từng viên đá vào kế bình to đến
62:29 khi không thể nhét được nữa mới quay
62:30 sang hỏi các sinh viên thế này đã đầy
62:33 chưa các sinh viên đều trả lời đã đầy
62:37 rồi vị giáo sư này lại lấy ra một ít đá
62:40 nhuyễn Cho vào trong bình ông vừa bỏ vào
62:42 vừa lắc để các viên đá nhuyễn lọt qua
62:44 giữa khe những viên đá lớn đến khi không
62:46 bỏ vào được nữa mới thôi rồi quay sang
62:49 hỏi các sinh viên Bình đã đầy Chưa lần
62:53 này các sinh viên đều cảnh giác có người
62:55 nói
62:56 có thể chưa đầy giáo sư lại lấy cát bỏ
62:59 vào trong bình cát lấp đầy những Khe hở
63:01 giữa các viên đá lớn và nhỏ song lại
63:04 quay sang hỏi Bình đã đầy chưa Chưa lần
63:08 này cả lớp đều nhất trí đồng thanh trả
63:10 lời rất tốt lúc này giáo sư lại lấy ra
63:14 một lọ nước đổ vào trong bình cho đến
63:16 khi đầy mới đưa mắt nhìn khắp lớp hỏi ví
63:19 dụ này nói lên điều gì một sinh viên
63:22 nhanh nhiều trả lời điều này biểu thị
63:25 cho dù bạn có lên kế hoạch tỉ mỉ thế nào
63:27 đi nữa thì vẫn còn điểm sai sót Nếu như
63:29 cố gắng vẫn có thể làm cho nó hoàn mỹ
63:31 hơn không đúng giáo sư giải thích thí
63:36 nghiệm này nói cho chúng ta biết nếu như
63:37 không bỏ viên đá lớn vào bình trước tiên
63:39 thì sau này có nỗ lực đến mấy cũng không
63:42 thể bỏ nó vào viên đá lớn này tượng
63:45 trưng cho điều gì trong cuộc sống chúng
63:46 ta thời gian chung sống với người bạn
63:48 đời tín ngưỡng tri thức hay là mộng
63:51 tưởng hay là sự nghiệp mà chúng ta ra
63:53 sức phấn đấu thậm chí nó còn là một
63:55 người người bạn thân thiết của chúng ta
63:57 bất luận là gì thì chúng ta cũng phải
63:59 đặt nó vào trong Trước tiên
64:03 bà du khách
64:05 bà du khách cùng thuê phòng trong một
64:08 khách sạn sáng sớm hôm sau khi cả ba đi
64:11 ra ngoài người đầu tiên cầm theo một
64:13 chiếc ô người thứ hai cầm theo một cây
64:15 gậy ba Tòng còn người thứ ba không cầm
64:17 theo gì hết họ đi không được bao lâu
64:20 trời 4 độ mưa lớn đến tối cả ba quay lại
64:24 khách sạn thì người cầm theo ô lại bị
64:26 ướt hết người cầm theo bà Tòng khắp
64:28 người toàn thương tích con người thứ ba
64:30 lại bình an vô sự thấy thế hai người kia
64:33 vô cùng khó hiểu đến hỏi người thứ ba
64:35 ông không đem ô cũng chẳng đem ba ton
64:37 Thế sao không bị gì hết người thứ ba
64:40 không trả lời ngay mà hỏi người đem ủ
64:43 Tại sao anh chỉ bị ướt mà không bị
64:45 thương người đem ô trả lời khi trời mưa
64:49 to Bởi vì tôi có ô nên cứ thế đi Không
64:53 ngờ trời mưa còn kèm theo gió to cho
64:56 thông báo Ồ cũng không che được nên mới
64:57 bị ướt khi đi đến đoạn đường lầy lội vì
65:00 không đem theo gậy nên tôi Cẩn thận chọn
65:03 những chỗ chắc chắn để đi do đó không bị
65:05 thương anh lại quay sang hỏi người cầm
65:08 ba toong Tại sao anh không bị ướt mà lại
65:11 bị thương người đó nói khi trời sắp mưa
65:14 vì không đem theo ô nên tôi tìm chỗ trú
65:17 do vậy không bị ướt Còn khi đi qua con
65:20 đường lầy lội Tôi dùng ba toong để trống
65:23 nhưng không biết tại sao lại liên tục bị
65:25 ngã người thứ ba nghe xong cười nói
65:28 Chính vì vậy mà hai anh người thì bị ướt
65:30 người thì bị thương còn tôi không bị sao
65:33 hết khi trời mưa to tôi tìm chỗ trú cẩn
65:36 thận đi qua Đoạn đường khó đi do đó tôi
65:39 không bị ướt cũng không bị thương Sai
65:41 lầm của hai anh là quá ỳ lại cho rằng
65:43 mình đã có ô và baton rồi nên không chú
65:46 ý cẩn thận
65:49 thầy hướng dẫn
65:52 một nhà thông thái chuẩn bị giới thiệu
65:54 một vị giáo sư hướng dẫn cho sinh viên
65:56 trong khi các sinh viên đang nóng lòng
65:58 chờ đợi được gặp cao nhân thì nhà thông
66:00 thái lại lấy ra một hòn đá và bảo đây
66:03 chính là thầy hướng dẫn của tôi vốn là
66:06 một hôm ông đang đi trên đường thì phát
66:08 hiện trong giày có viên đả không thể
66:10 không lấy nó ra trong lúc ngồi xuống gỡ
66:13 giày lấy nó ra thì phát hiện con đường
66:14 hàng ngày mình đi sau lại đẹp thế bất
66:17 chợt hiểu được sự Tuyệt diệu của cuộc
66:19 sống nhờ có viên đá này mà tôi có thể
66:22 thông hiểu nhiều điều nhà thông thái nói
66:24 thì ra viên đá lọt trong chiếc giày làm
66:26 đau chân lại trở thành công thần khai
66:28 thông trí tuệ của anh ta trong cuộc sống
66:31 đôi khi những vật làm ta đau lại là vật
66:33 đem đến hạnh phúc cho ta
66:35 [âm nhạc]
66:37 chuyện nhỏ
66:39 có một người muốn Treo bức tranh lớn
66:41 trên tường trong phòng khách bèn mời anh
66:44 hàng xóm sang giúp một tay khi bức tranh
66:46 đã được đính tạm lên tường thì người
66:48 hàng xóm lại nói như vậy trong không
66:50 được đẹp lắm nếu như lồng nó vào một cái
66:53 khung gỗ thì sẽ đẹp hơn nghe vậy người
66:56 kia cũng đồng ý và nhờ người hàng xóm
66:57 tìm giúp gỗ về làm khung sau khi tìm
67:00 được gỗ lúc chuẩn bị đóng đinh thì người
67:03 hàng xóm lại bảo Khoan đã khúc gỗ này
67:06 hơi dài cần cưa bớt một chút vì vậy anh
67:09 ta đi tìm cưa đến nhưng mới kéo được hai
67:12 ba cái lại nói không được cưa này quá
67:15 cùn phải mày một chút anh ta lại đi về
67:19 nhà tìm dũa tiếp đó anh ta phát hiện ở
67:21 đuôi chiếc dũa cần lắp thêm chiếc chuôi
67:23 vào cho dễ cầm rồi anh ta lại chui vào
67:26 các bụi cây để tìm một cành cây thích
67:27 hợp chặt xuống làm đuôi súa nhưng muốn
67:30 chặt cành cây trước hết phải mài sắc
67:32 lưỡi rìu mà muốn mày lưỡi rìu phải tìm
67:34 cách cố định đá mày cho tốt như vậy
67:37 không tránh khỏi việc phải làm giá đỡ cố
67:39 định đá mài mà làm giá đỡ thì không thể
67:41 thiếu chiếc ghế băng dùng cho thợ mộc
67:43 song ở đây không có đầy đủ cả bộ đồ nghề
67:45 thợ mộc nên không làm được vì vậy anh ta
67:48 đi vào trong làng để tìm nguyện những
67:50 dụng cụ cần thiết nhưng lần này không
67:52 thấy anh ta trở lại nữa Và tất nhiên anh
67:56 chàng kia phải đóng bức tranh lên tường
67:57 một mình tới chiều người này gặp lại anh
68:00 hàng xóm kia anh ta đang trên đường giúp
68:02 người thợ mộc lấy một cái cưa điện cồng
68:04 kềnh từ cửa hàng ra mỗi chúng ta đều gặp
68:07 rất nhiều ngã rẽ trong cuộc đời thế
68:09 nhưng có nhiều người lại mãi lạc vào mê
68:11 cung của riêng mình những người này
68:13 trông họ lúc nào cũng bận rộn nhưng thật
68:15 ra bản thân họ cũng không biết mình bận
68:17 việc gì
68:20 niềm vui của cá
68:23 Trang Tử cùng Huệ tử đứng chơi trên cầu
68:25 hào Trang Tử nhìn những con cá đang bơi
68:28 dưới chân cầu nói mấy con cá kia bơi lội
68:31 thật thong dong vui quá nhỉ Huệ tử hỏi
68:35 bác không phải là cá Làm sao biết được
68:37 cá vui hay không trang tự hỏi lại bác
68:41 không phải là tôi làm sao biết Tôi không
68:43 biết niềm vui của cá
68:47 đi chân nào trước
68:49 Triết Học ra ếch chăm chăm nhìn rết bước
68:52 đi với hàng trăm cái chân thì vô cùng
68:54 hiếu kỳ thầm nhủ có bốn chân đi đá khó
68:57 giết kia có tới hàng trăm chân làm sao
69:00 đi được nó càng nghĩ càng thấy khó hiểu
69:02 con rết làm sao có thể quyết định được
69:04 đi chân nào trước tiếp đến bước chân nào
69:06 rồi đến chân nào hơn nữa lại có đến hàng
69:09 trăm chân như thế vì vậy nó Bèn chặn rết
69:12 lại hỏi tôi là triết học ra có một vấn
69:15 đề tôi không giải thích nổi nhờ anh giải
69:18 thích giúp anh có nhiều chân như vậy làm
69:20 sao biết đi chân nào trước chân nào sau
69:22 một bước đi với nhiều chân thế này thật
69:25 là điều không thể tin được còn rết nói
69:27 trước giờ tôi vẫn đi như vậy chưa từng
69:30 có ai hỏi tôi vấn đề này giờ anh đã hỏi
69:33 vậy để tôi suy nghĩ rồi trả lời anh đây
69:36 cũng là lần đầu tiên rết nghĩ đến vấn đề
69:38 này nó thầm hỏi mình bước chân nào trước
69:41 nó đứng vài phút không hề động đậy loạng
69:45 choạng một chút rồi nằm sấp xuống nói
69:47 với ếch hay là anh đi hỏi con rết khác
69:49 đi trước giờ tôi vẫn đi như thế này mà
69:52 không gặp vấn đề gì cả Còn chuyện chân
69:54 nào đi trước tôi đã biến nát óc rồi vẫn
69:56 không nghĩ ra giờ tôi không thể động đậy
69:58 được nữa cả trăm chân đều muốn đi cùng
70:01 lúc tôi phải làm sao đây
70:04 Lý Tưởng và hiện thực
70:07 có hai người đang đói được một vị trưởng
70:10 lão bố thí cho một giọt cá và một cái
70:12 cần câu một người lấy sọt cá còn một
70:14 người cầm cần câu cảm tạ rồi ra đi người
70:18 được cá bèn lấy củi ra nướng Anh ta ăn
70:20 muốn nghiến như hổ đói cá nướng vẫn chưa
70:23 kịp tỏa mùi hương thì nguyên sọt cá đã
70:25 bị ăn sạch không bao lâu sau anh ta chết
70:28 đói Bên cạnh cái sọt trống không người
70:30 được cần câu thì tiếp tục chống chọi với
70:32 cơn đói gian nan đi ra biển nhưng khi
70:35 thấy được biển thấp thoáng ở phía xa xa
70:37 thì đã không còn chút sức lực nào nữa
70:39 anh ta ôm hận trừng mắt nhìn biển và
70:42 chết đi thời gian sau lại có hai người
70:45 đói khát nữa đến nhà vị trưởng lão và
70:48 cũng được cho một cái cần và một giọt cá
70:49 nhưng họ không phân chia ra mà thương
70:52 lượng cùng nhau đi ra biển mỗi buổi họ
70:54 chỉ nướng một con cá Campuchia nhau ăn
70:56 họ vượt qua một đoạn đường xa cuối cùng
70:59 cũng ra đến bờ biển sau đó hai người bắt
71:02 đầu đánh bắt cá để sinh sống qua vài năm
71:05 họ xây được nhà có gia đình con cái có
71:08 tàu cá riêng của mình và một cuộc sống
71:11 hạnh phúc hai người đầu tiên một người
71:14 chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt một
71:16 người thì đặt mục tiêu quá xa cả hai đều
71:18 không phù hợp với thực tế cuộc sống chỉ
71:21 có hai người sau đã biết đem lý tưởng và
71:23 hiện thực kết hợp nhờ vậy Cả hai người
71:25 đều thành công có lúc đạo lý thông
71:28 thường lại làm cho con người ta phải suy
71:30 nghĩ
71:33 chọn bạn
71:35 một hôm ba người đệ tử của sóc kết cùng
71:38 đến hỏi làm sao để tìm được người bạn lý
71:41 tưởng sóc kết không trả lời mà bảo họ ra
71:45 cánh đồng chọn Hái một bông lúa to nhất
71:48 đệ tử thứ nhất mới bước vài bước nhìn
71:50 thấy một bông lúa vừa to vừa đẹp liền
71:52 hái ngay nhưng khi anh ta tiếp tục đi
71:55 lên thì có nhiều bông còn to hơn bông
71:57 vừa hái anh ta tiếc rẻ đi hết đoạn đường
71:59 người thứ hai giúp kinh nghiệm Mỗi lần
72:02 nhìn thấy bông nào tôi muốn hái Anh ta
72:04 lại thầm nhủ phía trước còn nhiều bông
72:06 to và đẹp hơn nhưng khi quãng đường đi
72:09 đã gần hết mới phát hiện cơ hội đã không
72:10 còn nữa người thứ ba rút kinh nghiệm của
72:13 hai người trước một phần ba đoạn đường
72:16 đầu anh ta xem xét phân loại những bông
72:18 lúa 1/3 quãng đường tiếp theo kiểm chứng
72:20 xem có đúng hay không và trong một phần
72:23 ba quãng đường còn lại anh ta chọn một
72:25 bông vừa to vừa đẹp trong những bông to
72:27 Tuy rằng đó không nhất định là bông lúa
72:30 to nhất đẹp nhất nhưng anh ta hài lòng
72:32 đi hết quãng đường
72:35 tỷ lệ bình quân
72:38 một vị quốc vương Nó có một chiếc giường
72:41 vàng rất đẹp được dắt hàng ngàn viên đá
72:43 quý vô cùng quý giá mỗi lần hoàng cung
72:46 có khách đến thăm Vị quốc vương này đều
72:48 ưu ái bố trí cho Vị Khách ngủ trên chiếc
72:50 giường này có điều vị khách nhất thiết
72:53 phải tự thay đổi cho phù hợp với chiếc
72:55 giường nếu như người khách quá cao anh
72:57 ta phải tự chặt bớt vài phân để vừa vặn
72:59 với chiếc giường bởi vì chiếc giường này
73:02 là bảo vật vô giá tất nhiên nó không thể
73:04 có bất kỳ thay đổi nào do đó chỉ có
73:07 người sử dụng phải thay đổi kích thước
73:08 cao thấp sao cho vừa vặn với chiếc
73:10 giường có thể nói chiếc giường này không
73:12 phải làm gia để cho người sử dụng mà
73:14 người sinh ra là vì chiếc giường để tìm
73:17 được một người thích hợp sử dụng chiếc
73:18 giường Đặc biệt này không phải là chuyện
73:20 đơn giản Thậm chí có thể nói là điều
73:22 không thể bởi vì chẳng ai có chiều cao
73:25 đúng với chỉ số bình quân đó là nhân vật
73:27 hư cấu mà thôi mà chiếc giường này lại
73:30 được làm dựa trên chỉ số bình quân vị
73:33 Quốc Vương Đó cũng là một nhà toán học
73:34 ông đã trải qua quá trình tính toán vô
73:37 cùng tỉ mỉ mới làm ra chiếc giường Đặc
73:38 biệt này ông đã cho đo chiều cao của tất
73:41 cả mọi người trong vương quốc từ trẻ em
73:43 thanh niên người già kể cả người lùn và
73:47 người có chiều cao vượt trội nhưng chỉ
73:49 số trung bình này hoàn toàn bất đồng với
73:51 chiều cao thực tế Bởi vì cả vương quốc
73:53 không ai có chiều cao khớp với chỉ số
73:55 chiều cao bình quân này cả do đó Bất
73:58 luận ai đến làm khách trong hoàng cung
74:00 này đều gặp phải một Rắc Rối chung từ
74:02 chiếc giường quý giá này nếu như vị
74:04 khách có chiều cao ngắn hơn chiếc giường
74:06 quốc vương sẽ hạ lệnh kéo giãn người già
74:08 sao cho đạt được kích thước vừa vặn với
74:11 chiếc giường kết quả tất cả các vị khách
74:13 đến đây đều chết hết nhưng đó không phải
74:16 là lỗi của quốc vương ông luôn dành
74:18 những gì tốt nhất cho những vị khách yêu
74:20 quý của mình khi bạn đánh giá cuộc sống
74:22 với một thái độ nhất định thì bạn đang
74:25 bỏ lỡ cuộc sống này cuộc sống vốn dĩ vô
74:27 hạn nó không bị gò bó bởi bất kỳ khuôn
74:30 khổ nào cho nên không thể lấy một định
74:32 nghĩa nào đó để quyết định thế giới
74:33 quyết định cuộc sống thật vậy triết lý
74:37 của bạn có thể bao hàm một khía cạnh nào
74:39 đó trong cuộc sống nhưng nó chỉ bao hàm
74:41 khía cạnh đó mà thôi Vì thế nếu như bạn
74:44 đem triết lý đó để nhìn tổng thể thế
74:46 giới thì bạn đang đánh mất mối liên hệ
74:48 giữa bạn và cuộc sống
74:52 tù nhân biết lỗi
74:55 hàng chục tù nhân phạm trọng tội bị giam
74:57 trong một nhà tù nọ một hôm trong giờ
74:59 đọc báo một tù nhân đang xem một tờ tạp
75:01 chí trang sức 4 chỉ vào một bộ trang sức
75:04 đắt tiền than thở rằng mẹ tôi sẽ rất đẹp
75:07 khi đeo bộ trang sức này người xem tạp
75:10 chí nhà nói mẹ tôi nếu được sống trong
75:13 căn hộ đẹp như thế này chắc là vui lắm
75:15 còn phạm nhân Xem tạp chí xe hơi nói nếu
75:19 như mẹ tôi có chiếc xe này thì sẽ tới
75:21 thăm tôi thường xuyên có một anh phạm
75:24 nhân cầm cuốn tạp chí rất lâu không nói
75:26 bỗng dưng rơi nước mắt nghẹn ngào Nếu
75:29 như mẹ tôi có đứa con ngoan thì tốt quá
75:31 mọi người nghe thấy thế đều im lặng cúi
75:34 đầu
75:36 viên đá thứ 1 triệu
75:39 có một người sau một thời gian dài mò đã
75:42 quý ở bờ sông thân thể mỏi mệt toàn thân
75:45 rã rời anh ta ngồi trên hòn đá nhô lên
75:48 gần bờ sông nói với người bạn bên cạnh
75:50 anh xem tôi đã nhận
75:53 999.99 viên mà vẫn chưa tìm được một
75:56 viên đá quý tôi bỏ cuộc Người Bạn đùa
75:59 hay là anh kiếm thêm một viên đá nữa cho
76:03 đủ Một triệu viên người tìm đá ủ rũ đưa
76:06 tay mò lấy một viên thì chật cảm thấy
76:08 viên này nặng hơn bình thường nhìn kỹ
76:10 lại anh kinh ngạc kêu to viên đá quý
76:15 quyết
76:17 có một ông lão bán cá công việc làm ăn
76:20 rất thuận lợi nhiều người thích đến mua
76:23 cá của ông còn bảo cá ông bán có chất
76:25 lượng tốt nhất ăn ngon nhất những người
76:28 bán cá khác nghĩ nát óc cũng không biết
76:30 nguyên nhân tại sao bởi vì họ cũng đánh
76:32 bắt cùng một chỗ với ông thậm chí nước
76:34 để nhấp cá cũng được lấy cùng một nơi
76:36 Tuy cá và nước đều như nhau nhưng khách
76:39 hàng vẫn nói cá của ông ta bán chất
76:41 lượng hơn ăn ngon hơn Một hôm người bán
76:45 cá đó đi du lịch những người đánh cá
76:47 khác Quyết định kiểm tra thùng đựng cá
76:49 của ông ta tìm xem bí quyết là gì và tỏ
76:52 ra vô cùng ngạc nhiên vì cái thùng cũng
76:54 giống như của bọn họ mà thôi Tuy nhiên
76:57 trong thùng còn có một con cá to hung dữ
76:59 đang vẫy nước Sau một hồi suy nghĩ Cuối
77:03 cùng họ cũng tìm ra đáp án còn cá to kia
77:06 không ngừng vùng vẫy không cho các con
77:08 cá khác được nghỉ ngơi chúng cứ phải bơi
77:10 liên tục không ngừng do đó chất lượng
77:12 thịt tự nhiên được nâng lên
77:16 mãng xà và báo
77:18 trong một khu rừng nọ có một con mãng xà
77:21 to và một con báo đang rình bắt một con
77:24 linh dương con náo nhìn Con mãng xà Con
77:26 mãng xà nhìn con báo hai bên đang thầm
77:29 tính kế con báo nghĩ nếu ta muốn ăn con
77:32 linh dương trước tiên phải tiêu diệt Con
77:34 mãng xà
77:35 mãng xà cũng nghĩ nếu như muốn có con
77:38 linh dương trước tiên phải tiêu diệt con
77:40 báo vì vậy báo và mãng xà xông vào nhau
77:44 còn báo cắn cổ Con mãng xà và nghĩ nếu
77:47 không cắn chết nó nó sẽ quấn mình chết
77:50 mãng xà cuốn vào thân con báo nghĩ nếu
77:52 không cuốn nó chết ta sẽ bị nó ăn do đó
77:56 cả hai đều cố gắng hết sức kết quả linh
77:59 dương vẫn khoan thai đi dạo còn báo và
78:02 mãng xà lại ngã lăn ra đất người thợ săn
78:04 chứng kiến trận chiến trên nói nếu như
78:07 cả hai đồng thời lao vào con mồi sau đó
78:10 bình tĩnh chia nhau thì cả hai đã không
78:12 bị chết nếu như cả hai cùng bỏ đi cùng
78:15 bỏ con mồi cả hai cũng không chết nếu
78:18 như một trong hai con bỏ đi Con còn lại
78:21 sẽ thoải mái săn con mồi Cả hai đều
78:23 không chết nếu như cả hai đều ý thức
78:26 được tính nghiêm trọng của vấn đề thì cả
78:28 hai không phải chết nguyên nhân cái chết
78:30 của chúng là do thiếu tính khiêm nhường
78:32 và biến cuộc đi săn thành Cuộc Chiến
78:34 Sinh Tồn
78:37 Ốc sên chạy loạn
78:39 một nhóm những con vật nhỏ bé gồm thỏ
78:42 trắng rùa ốc sên tụ hợp lại rủ nhau đến
78:46 khu vườn hoa phía trước trời còn ếch với
78:49 cái cổ to cao giọng nói xuất phát vì vậy
78:52 tất cả cùng nhau lên đường
78:55 một cách vừa nhảy vừa kêu cố lên cố lên
78:59 thỏ trắng mỉm cười xông lên phía trước
79:01 con rùa gắng sức leo trèo còn kiến chạy
79:04 thục mạng Ôi các bạn điên cả rồi chạy đi
79:08 đâu vậy có tiếng nói từ phía sau truyền
79:10 lên mọi người kinh ngạc nhìn lại thấy
79:13 con sên vừa hét vừa đi về hướng khác ốc
79:17 sên ơi đi sai hướng rồi con ếch kêu lên
79:20 Hãy đi theo chúng tôi bạn đi đâu vậy Ốc
79:25 Sên nhìn các bạn và nói các bạn bị mù
79:27 rồi à phải bám theo tôi mới đúng bất
79:31 luận mọi người nói thế nào ốc sên vẫn
79:33 không chịu nghe cứ bỏ ngang theo hướng
79:35 của nó mọi người Than Thở đành phải
79:38 đường ai nấy đi con ốc phun bọt ra thầm
79:41 nói mắt ta luôn hướng về phía khu vườn
79:43 tuyệt đối không thể nào đi sai hướng
79:45 được các ngươi không chịu nghe thì tránh
79:48 xa ta bỏ mặc ta đúng là đố kỵ Thôi Kệ
79:52 chân của họ đâu có nhiều bằng ta nhưng
79:55 họ đi nhanh Chạy nhanh thì càng lúc càng
79:57 xa nơi cần đến
80:01 con trai của Ngư Vương
80:04 một ngư dân có kỹ thuật đánh cá rất tài
80:06 được mọi người tôn là Ngư vương nhưng
80:09 khi về già Ngư Vương rất buồn bởi vì kỹ
80:12 thuật đánh cá của ba người con trai ông
80:14 đều rất bình thường Vì vậy ông thường
80:17 hay kể nỗi khổ tâm của mình với mọi
80:19 người Tôi không thể biết được Tại sao kỹ
80:22 thuật đánh cá của tôi tốt như thế mà con
80:24 tôi lại kém đến vậy tôi đã truyền thụ
80:26 tất cả mọi kỹ thuật cho chúng khi chúng
80:29 còn nhỏ tôi chỉ cho chúng từ những điều
80:31 cơ bản nhất chỉ cho chúng cách đặt lưới
80:33 làm sao giăng lưới ở đâu để bắt được
80:35 nhiều cá nhất chèo thuyền thế nào để
80:37 không làm cho cá sợ và khi nào thì quăng
80:40 lưới để bắt cá Còn khi chúng lớn tôi lại
80:43 chỉ cho chúng nhận biết thủy triều thông
80:45 tin về cá tất cả những kinh nghiệm tôi
80:47 tổng kết bao năm tôi không giữ lại gì mà
80:50 truyền hết cho chúng nhưng kỹ thuật của
80:52 chúng vẫn không thể bằng tôi sau khi
80:55 Khiến ông ta nói có người hỏi Mỗi lần
80:57 chúng giăng lưới Ông có giúp chúng không
80:59 có để chúng có thể có được kỹ thuật tốt
81:02 nhất tôi dạy rất tỉ mỉ mỗi lần chúng ra
81:06 biển ông có đi theo không có để tránh
81:09 chúng lạc đường tôi luôn đi theo hướng
81:11 dẫn người kia lại nói nhưng đó cũng
81:15 chính là sai lầm của ông ông chỉ truyền
81:17 thụ cho chúng kỹ thuật mà không để cho
81:20 chúng tự vận dụng một người chỉ biết lý
81:22 thuyết mà không biết vận dụng chúng và
81:24 thực tế thì cũng giống như không có kinh
81:26 nghiệm làm sao có thể thành Thục
81:31 rút lui và tiến công
81:33 có một con sói gặp một con dê trên đường
81:36 con sói nói Ta muốn ăn thịt ngươi anh
81:40 sói thân mến anh muốn ăn thịt tôi Tôi
81:43 cảm thấy vô cùng sung sướng có điều thịt
81:46 của tôi không thơm mềm như những con dê
81:48 khác cơ thể tôi rất khỏe đủ sức đấu
81:51 Thắng cả một con bò không tin tôi có thể
81:54 thử cho anh xem làm sao sói có thể tin
81:57 được điều này vì vậy nó tìm về một con
82:00 bò có sức khỏe kinh người rồi đem hai
82:02 con nhốt vào một phòng để chúng tự đánh
82:04 nhau kết quả khiến con sói vô cùng kinh
82:07 ngạc Kẻ Sống Sót bước ra khỏi cửa không
82:10 phải con bò khỏe mạnh mà là con dê bị nó
82:12 cho là yếu đuối kia Con bò đang nằm bất
82:15 động dưới nền nhà sừng đã bị gãy máu
82:18 trên đầu không ngừng tuôn ra con sói
82:20 thấy vậy vội hỏi Nguyên nhân con rể đó
82:23 rất nhanh nhẹn Lần nào tôi xông vào húc
82:25 nó cũng bị hụt do đó toàn húc phải tường
82:28 khiến toàn thân đau đớn đầu chạy đầy máu
82:31 tức giận tôi càng cố hút mạnh hơn nữa
82:34 nhưng lần nào nó cũng tránh được tôi
82:37 càng tức giận càng húc mạnh hơn thì càng
82:39 đau đớn và mệt mỏi hơn còn nó càng nhanh
82:42 nhẹn và xào hoặc hơn trong lúc tức giận
82:44 tôi đã để lộ sơ hở nên nó nhân cơ hội đó
82:47 đánh hạ tối con bỏ thành thật trả lời Ồ
82:50 con dê đó quả là sảo hoạt Nó cố ý lẩn
82:54 tránh để tìm bất ngờ mà công kích ta sẽ
82:56 nhanh bắt được nó thôi sói vội ra cửa
82:59 tìm dê nhưng tìm khắp nơi cũng không
83:01 thấy dễ đâu cả trong cuộc sống đôi khi
83:05 rút lui cũng là cách tấn công hữu hiệu
83:06 nhất
83:08 ba lần lên thuyết giảng
83:11 có một vị tu sĩ nổi tiếng đi ra ngoài du
83:14 hành ông đến một thị trấn nhỏ đây là lần
83:17 đầu tiên ông đến thị trấn này nhưng danh
83:20 tiếng của ông thì ai ai trong trấn cũng
83:22 biết vì thế khi hay tin ông đến mọi
83:25 người đều vui mừng mời ông thuyết giảng
83:27 vị tu sĩ nói tôi chẳng qua chỉ là một
83:30 người ngốc nghếch E là giáo đạo của tôi
83:32 sẽ làm mọi người thêm mơ hồ không dám
83:34 nhận đứng ra thuyết giảng cho dù vị tu
83:37 sĩ này có từ chối thế nào Mọi người vẫn
83:39 kiên trì này Nỉ chờ đợi vị tu sĩ không
83:43 biết phải làm sao đành nói được rồi Thứ
83:46 sáu này tôi sẽ thuyết giảng cho mọi
83:48 người nghe Mọi người muốn tôi nói về đề
83:50 tài nào mọi người đều đồng thanh nói
83:53 đương nhiên là Thiên Chúa đến thứ sáu
83:57 tất cả mọi người trong trấn đều tu tập
83:59 đông đủ vì tu sĩ bước lên bục giảng
84:01 thuyết trong tiếng Hoan hô cổ vũ của mọi
84:03 người ông ấy đứng giữa bục giảng câu đầu
84:06 tiên là hỏi mọi người có biết tôi định
84:08 nói gì về Thiên Chúa không mọi người
84:11 ngạc nhiên trả lời không biết ngài định
84:14 thuyết giảng gì với chúng tôi vậy thì vị
84:18 tu sĩ nói vậy thì chẳng còn gì để nói
84:20 nữa bởi vì mọi người không có sự chuẩn
84:22 bị cho dù tôi có nói cũng vô dụng vấn đề
84:26 này rất phức tạp cần phải tìm hiểu trước
84:28 thì mới thấu hiểu được nói xong ông rời
84:32 khỏi mục thuyết giảng tất cả đều ngây
84:34 người ra không hiểu gì đành phải mời vị
84:37 tu sĩ thứ 6 tuần sau thuyết giảng lại
84:39 lần nữa Một tuần thấm thoát trôi qua thứ
84:42 sáu vị tu sĩ lại đến lại hỏi mọi người
84:46 có biết tôi định nói gì không nghe vị tu
84:49 sĩ hỏi thế tất cả đồng thanh trả lời
84:51 biết vị tu sĩ đáp
84:54 nếu như đã biết cả rồi thì tôi không cần
84:57 phải nói nữa chỉ làm lãng phí thời gian
84:59 của mọi người nói rồi ông lại rời khỏi
85:01 buộc thuyết giảng lúc này mọi người
85:04 không biết phải ứng phó thế nào dường
85:06 như họ sắp phát điên Chắc là có điều gì
85:09 uẩn khúc ở đây vì vậy họ lại một lần nữa
85:12 thuyết phục vị tu sĩ tuần sau vì tu sĩ
85:15 lại đến lại hỏi cùng một câu hỏi mọi
85:18 người có biết tôi định nói gì không Lần
85:21 này thì mọi người đã thông minh hơn một
85:24 nửa nói biết còn một nửa lại nói không
85:26 biết vị tu sĩ lại bảo vậy tôi không cần
85:30 phải nói nữa những ai biết thì nói lại
85:32 cho người không biết
85:35 dòng nước
85:37 một lần hai thầy trò đi qua một khu rừng
85:40 lúc đó đã là giữa trưa trời rất nóng
85:43 người thầy Cảm thấy khát nước bèn bảo
85:46 học trò con quay lại khe nước mà chúng
85:48 ta mới đi qua lấy chút nước mang về đây
85:51 người học trò quay lại khen nước nhưng
85:54 nó quá đó lại vừa có vài chiếc xe chạy
85:56 qua nước trong khe rất dơ nước này giờ
85:59 không thể dùng để uống được nữa bèn quay
86:02 lại nói với thầy nước trong khe giờ đã
86:05 bị vẩn đục mất rồi không thể uống được
86:07 nữa chúng ta tiếp tục đi thôi không xa
86:10 phía trước có một dòng sông chúng ta có
86:12 thể lấy nước ở đầu uống người thầy nói
86:15 không được ta nhất thiết phải quay lại
86:17 khe nước đó người học trò nghe thấy thế
86:20 lòng tỏ ra vô cùng bất mãn bởi vì anh ta
86:23 biết nước ở đó Vốn đã không thể uống
86:25 được hơn nữa Bây giờ anh ta cũng cảm
86:28 thấy khác nhưng anh ta vẫn Tuân lời thầy
86:30 sau đó quay về nói Sao thầy cứ nhất mực
86:33 phải uống nước ở khe đó người thầy không
86:36 trả lời mà chỉ nói con cứ quay lại lần
86:39 nữa đi khi người học trò này đến khe
86:42 nước Lần thứ ba thì bùn đất đã lắng
86:44 xuống hết nước trong khe đã trong y như
86:46 ban đầu ngay cả cạnh cũng không còn thấy
86:48 nữa nhìn dòng nước giờ đã trở nên trong
86:51 sạch người học trò vô cùng vui sướng vội
86:54 múc nước không về sau đó Quỳ dưới chân
86:57 thầy nói sư phụ đã dạy cho con một bài
87:00 học vô cùng quý giá đó là không có gì là
87:02 vĩnh viễn chỉ cần có lòng nhẫn nại thì
87:05 sẽ vượt qua mọi khó khăn cũng giống như
87:07 dòng nước kia bùn đất rồi cũng lắng
87:09 xuống cặn bã cũng trôi đi nước lại trở
87:12 nên trong sạch như lúc ban đầu người học
87:15 trò lại hỏi sư phụ hai lần đầu sư phụ
87:18 bảo con đi lấy nước có phải con nên làm
87:20 gì để nước trở nên trong sạch người thầy
87:23 trả lời con không cần phải làm gì cả chỉ
87:26 cần ở đó và chờ đợi Nếu như con chạm vào
87:29 thì Dòng nước sẽ vần đục ngay nước vốn
87:32 không ngừng luân chuyển con chỉ việc để
87:34 mặc nó tự nhiên nó sẽ trong lại thôi
87:37 [âm nhạc]
87:39 cảm kích
87:41 có 5 người ngờ ngệch đội một chiếc
87:43 thuyền lớn trên đầu đi vào trong một thị
87:45 trấn nọ người trong thị trấn trông thấy
87:47 vô cùng kinh ngạc bởi vì chiếc thuyền đó
87:50 rất to nó to đến mức muốn đè bẹp họ Tại
87:53 sao họ cứ đồng đội nó để đi thế Thế một
87:57 người bước đến hỏi các anh đang làm gì
87:59 vậy một trong số họ trả lời chúng tôi
88:03 không thể rời xa chiếc thuyền này nhờ nó
88:05 mà chúng tôi mới có thể đến được đây thử
88:07 hỏi sao có thể vứt bỏ nó nếu không có nó
88:10 chúng tôi không thể đến đây không có nó
88:13 chúng tôi sớm đã chết ở bờ bên kia rồi
88:15 chúng tôi mãi mãi không bao giờ rời xa
88:18 chiếc thuyền này sẽ mãi đội nó trên đầu
88:20 đó là một cách biểu đạt sự cảm kích đơn
88:23 giản nhất mà chúng tôi có thể làm cho nó
88:27 giống y như sư tử
88:30 trong đoạn xước nọ có một cô gái Thuần
88:33 dưỡng sư tử rất giỏi tất cả sư tử hung
88:35 dữ đều bị cô khống chế cô ra lệnh gì thì
88:38 Sư tử làm cái đó cô còn nghĩ ra nhiều
88:41 màn biểu diễn nguy hiểm khiến mọi người
88:43 dường như nín thở như là để từng miếng
88:46 đường lên lưỡi mình con sư tử sau khi
88:48 nhận lệnh đi đến liếm miếng đường trên
88:50 lưỡi cô mọi người đều bị kích động ai
88:52 cũng vỗ tay cổ vũ tán của cô hôm đó
88:56 natiutin cũng xem trong khi ai ai cũng
88:59 khen chỉ có anh ngạo mạn nói cái đó có
89:02 gì hay ho ai cũng làm được cô gái khinh
89:05 rẻ Nhìn anh ta anh làm được không Anh ta
89:09 nói đương nhiên Ai cũng làm được chính
89:12 là việc giống như con sư tử đó
89:16 Mun là Nasus đi học bơi
89:20 một hôm Mun là Nasus đi nói với thầy
89:22 rằng anh muốn học bơi thầy giáo bảo đi
89:25 cùng ta ra sông nào con sẽ học được
89:27 nhanh thôi rất dễ trẻ con cũng học được
89:30 nhưng đoạn đường ở gần bờ sông rất lầy
89:34 lội khó đi Nasus điên Bị trượt chân ngã
89:36 khiến anh thấy sợ không dám đi ra nữa mà
89:39 chạy đến lúc dưới một gốc cây cách xa bờ
89:41 sông thầy giáo đi đến hỏi tại sao lại
89:45 chạy ra đây con muốn đi đâu
89:47 natsudin nói Thưa thầy thầy có thể dạy
89:51 con biết bơi trước không như vậy con mới
89:53 dám ra bờ sông vì ngoài đó rất nguy hiểm
89:55 lỡ như có chuyện gì xảy ra Ai chịu trách
89:58 nhiệm chỉ khi con biết bơi rồi con mới
90:01 tới đó không xuống sông thì làm sao học
90:04 bơi vì thế narushin không biết bơi
90:09 người giải mộng thông minh
90:12 có một vị hoàng đế nằm mơ thấy mình bị
90:14 rụng hết răng sau khi tỉnh dậy hoàng đế
90:17 lập tức gọi người giải mộng đến hỏi giấc
90:20 mộng đó có ý nghĩa gì Ô thật là bất hạnh
90:23 thưa hoàng thượng người giải mộng nói
90:26 mỗi chiếc răng bị mất đi đều đại diện
90:29 cho một người thân của người bị chết cái
90:31 gì Tên này to gan hoàng đế tức giận quát
90:34 nhà ngươi dám nói những điều không hay
90:37 đến với ta sao cút rồi lại ra lệnh người
90:41 đâu lôi ra đánh 50 roi không lâu sau một
90:45 người dại mộng khác đến sau khi nghe
90:47 xong giấc mộng của hoàng đế bèn nói Muôn
90:50 tâu hoàng thượng người thật may mắn
90:52 người sống thọ hơn tất cả người thân
90:55 hoàng đế vui vẻ nói hay lắm ban thưởng
90:59 cho ngươi 50 đồng tiền vàng Theo Người
91:01 Hầu Của ta vào lãnh thưởng đi trên đường
91:04 đi người hầu hỏi người giải mộng sao lời
91:07 giải thích của anh không giống với lời
91:08 của người trước người giải mộng đáp cùng
91:12 một vấn đề nhưng có nhiều cách giải
91:13 thích khác nhau quan trọng ở chỗ bạn nói
91:16 thế nào rồi vui vẻ nhận tiền về nhà
91:21 con đường thứ tư
91:24 người cha dắt theo ba đứa con đi ngang
91:26 qua một vườn trái cây trông thấy những
91:28 trái chín mọc trên cành bèn nẩy sinh ý
91:31 muốn hái trộm mang về ông sai ba đứa con
91:34 đứng canh ở ba ngõ dẫn vào vườn khi ông
91:36 đang hái thêm một đứa con lên tiếng cha
91:39 vẫn còn một con đường chưa có ai canh
91:42 người trang ngạc nhiên hỏi làm gì còn
91:45 đường nào nữa Ở đây chỉ có 3 đường dẫn
91:47 vào thôi đứa con trả lời còn con đường
91:51 hướng lên trời nữa nghe con nói vậy
91:54 người cha đỏ mặt xấu hổ ông vứt toàn bộ
91:57 số trái đã hái đi vội vàng dắt con về
92:00 nhà
92:02 làm mãi thành Quen
92:05 ngày xưa có một người tên gọi Trần Ngưu
92:07 tư có tài bắn cung được coi là xạ thủ số
92:10 một thời đó mỗi lần Trần ngiêu Tư tập
92:13 bắn đều có nhiều người đến xem kỹ thuật
92:16 bắn cung của Nghiêu Tư quả nhiên điêu
92:18 luyện không chỉ Bách phát Bách trúng mà
92:20 còn đủ lực ai ai cũng vỗ tay tán dương
92:22 riêng chỉ có một Ông Lão Bán Dầu lắc đầu
92:25 điều thị ý không phục Trần mưu tư thấy
92:28 thế liền hỏi ông có bắn được không Tôi
92:32 không biết người bán dầu lắc đầu trả lời
92:34 Tuy anh bắn rất giỏi nhưng không có gì
92:37 đặc biệt theo tôi chẳng qua do quen tay
92:40 mà thôi Trần mưu tư tức giận nói cái lão
92:43 già này đã không biết bắn lại còn coi
92:46 thường người khác vậy là cứ gì chàng
92:49 trai xin bớt giận ông lão vẫn thản nhiên
92:51 không Chút sợ hãi nói tôi là người bán
92:54 dầu Tôi có thể rót dầu mà không để đổ
92:57 mất giọt nào không tin tôi sẽ làm cho
92:59 anh xem người bán dầu đặt hồ lô xuống
93:02 đất rồi để một đồng tiền lên trên miệng
93:04 sau đó lấy môi nhỏ rượu qua lỗ hổng ở
93:07 giữa đồng tiền cứ như thế ông lão đổ đầy
93:09 hồ lô Nhưng đồng tiền vẫn sạch Nguyên
93:11 không dính một chút dầu nào Anh xem để
93:15 làm được điều này cũng chẳng có gì đặc
93:17 biệt chẳng qua là mãi thành quen người
93:20 bán rồng ngậm đầu lên cười nói với miêu
93:22 tư kể từ đó về sau nhiều từ không dám
93:25 khoe khoang tài năng nữa
93:26 [âm nhạc]
93:29 còn rất tham lam
93:32 khi thượng đế tạo ra rết ngài đã không
93:35 tạo ra chân cho nó nhưng nó vẫn có thể
93:37 bỏ nhanh như rắn một hôm nó tỏ vẻ không
93:41 vui khi nhìn thấy Linh Dương hươu sao và
93:43 các động vật có chân khác đều chạy nhanh
93:45 hơn nó chân càng nhiều đương nhiên chạy
93:48 càng nhanh do đó nó cầu xin Thượng Đế
93:51 Thượng đế ơi
93:54 mong muốn có nhiều chân hơn các loài
93:55 động vật khác thượng đế đồng ý lời thỉnh
93:58 cầu của nó ngài lấy ra rất nhiều chân và
94:01 cho con rết Tự do lựa chọn nhưng nó lại
94:04 cầm lấy số chân đó lần lượt gắn hết lên
94:06 mình từ đầu đến đuôi tới khi không còn
94:08 chỗ nào để gắn nữa nó mới nuối tiếc dừng
94:10 lại nó hài lòng nhìn số chân trên cơ thể
94:13 mình Trong lòng thầm mừng nghĩ bây giờ
94:16 ta có thể phi nhanh như một mũi tên rồi
94:18 nhưng khi bắt đầu chạy nó mới phát hiện
94:21 ra mình hoàn toàn không thể điều khiển
94:23 được số chân đó mỗi một chân cứ hướng
94:25 một hướng khác nhau Vì vậy sau mỗi bước
94:27 đi nó lại phải tập trung chân lại rồi
94:29 mới bước tiếp được do đó Nó đi chậm hơn
94:32 trước rất nhiều
94:33 [âm nhạc]
94:35 dâng hiến
94:37 bài giảng thuyết của Mục sư làm cho một
94:40 tín đồ vô cùng cảm động sau buổi giảng
94:42 vị này nói với mục sư ông ta tự nguyện
94:44 hiến dâng tất cả cho thượng đế mục sư
94:47 Hỏi nếu như có hai chiếc ô tô ông Nguyễn
94:51 dâng hiến một chiếc chữ đồng ý
94:54 lại hỏi nếu như ông có hai tòa nhà ông
94:57 Nguyễn Hiến Dâng một tòa chứ đồng ý mục
95:00 sư lại hỏi một vấn đề rất đơn giản nếu
95:03 như ông có hai đôi giày ông đồng ý dâng
95:06 hiến một đôi chứ lần này ông ta trả lời
95:09 Không mục sư Nghi hoặc hỏi tại sao ông
95:13 ta nói vì tôi không có hai xe hơi cũng
95:16 không có hai tòa nhà nhưng tôi có hai
95:19 đôi giày
95:20 [âm nhạc]
95:21 hòn đá kỳ diệu
95:24 có người ăn mặc kỳ dị đến nói với vài
95:27 người phụ nữ trong một thôn nhỏ rằng tôi
95:29 có một viên đá thần kỳ Nếu bỏ nó vào nấu
95:32 chung với nước sẽ biến thành một nồi
95:34 canh ngon không tin Bây giờ tôi nấu cho
95:37 mọi người ăn thử nghe ông ta nói thế một
95:40 người bèn lấy ra cái nồi to người khác
95:42 thì lấy một thùng nước to lấy củi và
95:45 tiến hành nấu ở giữa sân đình người lại
95:48 cẩn thận bỏ viên đá vào trong nồi nước
95:50 khuấy nhẹ rồi nếm thử gật gù khen tầm
95:54 ngon có điều nếu có thêm chút hành vào
95:56 nữa thì càng ngon lập tức có người về
95:59 nhà lấy hành ra người là lại nếm thử một
96:02 lần nữa ngon quá Nếu như có thêm ít thịt
96:05 nữa thì càng thơm lại có người vội về
96:08 nhà mang thịt ra nếu như có thêm ít rau
96:11 nữa thì ngon lắm người là mặt lại kiến
96:13 nghị cứ thế sau mỗi lần nếm người lạ lại
96:16 yêu cầu thêm một thứ có người mang mối
96:19 đến có người mang tương đến và nhiều
96:21 nguyên liệu khác nữa cuối cùng khi mọi
96:24 người đang thưởng thức từng chén canh họ
96:26 phát hiện đây Đúng là món canh ngon nhất
96:28 mà họ từng ăn đó chỉ là viên đá bình
96:31 thường mà người lạ mặt nhặt được ở trên
96:33 đường thực ra chỉ cần chúng ta tự nguyện
96:36 Mỗi người đều có thể làm ra nồi canh
96:38 ngon khi bạn đóng góp một phần vào đó
96:40 nhất trí đồng lòng đã canh sẽ ở trong
96:43 tim mỗi người
96:46 con gái và con dâu
96:49 có hai người phụ nữ ngồi nói chuyện
96:51 phiếm trong công viên người này hỏi
96:53 người kia con trai chỉ sống tốt chứ đừng
96:57 nhắc nữa thật là bất hạnh người phụ nữ
96:59 còn lại Than Thở nó thật đáng thương lấy
97:02 nhầm cô vợ lười không làm cơm không Quét
97:05 nhà không giặt quần áo không trông con
97:08 Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ mỗi sáng con trai
97:11 tôi phải làm cơm mang đến giường cho nó
97:13 nói xong bà ta khóc nức nở một hồi lâu
97:16 sau mới quay sang hỏi vậy Con gái chị
97:19 thì sao con gái tôi thì tốt số lắm người
97:23 phụ nữ kia vui vẻ ra mặt nó lấy được
97:25 thằng chồng rất tốt lại không phải làm
97:27 việc nhà tất cả mọi việc như nấu cơm
97:30 quét nhà giặt đồ trông con đều một tay
97:33 chồng nó làm hết đã Vậy mỗi sáng còn đem
97:35 đồ ăn đến tận giường cho vợ nữa
97:39 [âm nhạc]
97:41 trong một nhà xưởng nọ các công cụ đang
97:44 họp bàn cách đối phó với một mẹ kim loại
97:46 cứng Cái Rìu Búa Võ Dương oai nói hãy để
97:50 tôi tôi sẽ giải quyết nó nhanh Thôi vì
97:54 Có sông da chém thanh kim loại nhưng
97:56 chẳng được bao lâu nó đã bị cùn Lưỡi
97:58 cũng rất mẻ còn thanh kim loại kia vẫn
98:01 trơ trơ không hề hấn gì Hay là để tôi
98:04 cái cưa hào hứng nói rồi dùng những cái
98:07 răng của mình cắn nó một lúc sau răng và
98:10 lưỡi đều bị đứt bấy giờ cái búa cười nói
98:13 các anh thật là vô dụng lui lại đi để
98:17 tôi ra tay nói rồi cái búa bắt đầu đập
98:20 tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên
98:22 được một hồi thì búa cũng bị sức khối
98:25 kim loại vẫn không hề hấn gì tôi có thể
98:28 thử không ngọn lửa bé nhỏ đứng cạnh nói
98:31 không ai thèm chú ý đến nhưng nó vẫn
98:33 bước lại gần khối kim loại kia ngọn lửa
98:36 nhẹ nhàng hơn không ngừng đốt nóng thời
98:39 gian qua đi dưới sức nóng của nó cả khối
98:42 kim loại dần dần đỏ lên cuối cùng tan
98:44 chảy ra
98:47 hối hận
98:49 có một vị tăng lữ rất nổi tiếng sau khi
98:52 chết đi
98:54 cũng cho rằng ông đã đắc đạo nên rất
98:56 sùng bái ông chết cùng ngày hôm đó còn
98:59 có cô gái nổi tiếng cô ta sống
99:01 trước cửa nhà thờ của vị tăng lữ kia họ
99:03 là hàng xóm của nhau một vị thiên sứ đến
99:06 mang vị tăng lữ lên thiên đường còn một
99:09 vị thiên sứ khác mang cu gáy xuống
99:10 địa ngục khi thiên sứ và tăng lữ lên đến
99:13 thiên đường cửa vẫn khép chặt thánh
99:16 peter nói các ngươi gõ nhầm cửa rồi hãy
99:19 mang tăng lữ xuống địa ngục và đem cô
99:21 gái lên thiên đường thiên sứ nói
99:24 Ngài nói gì Ông ta là một người tu hành
99:27 rất nổi tiếng không ngừng tĩnh tâm và
99:29 cầu khẩn do đó chúng tôi không cần hỏi
99:32 mà đem ông ta lên đây còn người đàn bà
99:34 kia nhất định phải xuống địa ngục do đó
99:37 các thiên sứ khác đã đem xuống địa ngục
99:38 rồi tôi không Hỏi vì mọi chuyện đã rõ
99:41 ràng thánh peter nói Các ngươi chỉ nhìn
99:44 thấy bề ngoài do đó đã làm sai tên Tăng
99:48 Lữ này luôn tĩnh tâm cho người khác thấy
99:49 nhưng trong thâm tâm hắn không ngừng
99:51 nghĩ rằng ta đang sống một cuộc sống thứ
99:54 hai lần người đàn bà kia thật đẹp với
99:56 tay ra là có được Chỉ cần băng qua đường
99:58 là có thể nhìn thấy cô ta ta đang là một
100:01 thứ vô nghĩa cầu xin Lúc nào cũng phải
100:04 tỏ ra mình là bậc thánh thần nhưng chẳng
100:06 nhận được cái gì có điều vì danh dự mà
100:09 hắn không dám làm gì cả trong cuộc sống
100:11 có rất nhiều người luôn tỏ ra mình là
100:13 người đoan chính như vị tăng lữ kia bởi
100:15 vì họ nhát gan ông ta nhát gan vì ông ta
100:19 nổi tiếng được nhiều người biết đến vì
100:21 danh dự mà ông ta không dám tìm đến cô
100:23 gái nhát gan luôn khiến cho bản
100:26 thân thấy sợ hãi do đó ông ta chỉ là kẻ
100:29 hành sắc ăn uống điều độ làm việc ngay
100:31 thẳng nhưng trong đầu ông ta luôn có
100:34 hình bóng cô gái ông ta luôn muốn
100:36 chiếm hữu cô ta còn cô gái thì
100:39 ngược lại cô ta hối hận không ngừng hối
100:41 hận vì cô ta biết mình đang lãng phí
100:43 cuộc đời mất đi những thứ quý giá của
100:46 đời người vì tiền cô ta phải bán đi thể
100:48 xác và linh hồn cô ta luôn nhìn vào nhà
100:51 thờ của người tăng lữ kia cô ta hướng
100:53 vào đó để sống đó mới là tĩnh tâm thật
100:56 lòng cô ta cầu mong thượng đế ban cho cơ
100:59 hội được bước vào Nhà thờ nhưng nghĩ
101:01 rằng mình là gái như vậy sẽ bám bộ
101:04 Thần linh nên chỉ dám nhìn mà không dám
101:06 bước vào cô không ngừng lên án bản thân
101:09 vì cô đã mất Mọi thứ thánh peter nói
101:12 mang cô gái lên thiên đường mang
101:15 tên này xuống địa ngục biểu hiện bên
101:17 ngoài của họ khác nhau nội tâm cũng khác
101:19 nhau Tuy nhiên họ đều đang hối hận
101:24 đây không phải thiên đường
101:27 một mục sư sau khi chết Được dẫn lên
101:29 thiên đường Quang cảnh ở đó vô cùng đẹp
101:32 ông được dẫn vào một căn phòng nguy nga
101:34 tráng lệ ông muốn cái gì Người Hầu lập
101:37 tức xuất hiện đáp ứng yêu cầu Nếu ông
101:40 thấy đói người hầu sẽ mang thức ăn đến
101:42 với những món ăn ngon nhất nếu như ông
101:45 khát thậm chí khi nguyện vọng này còn
101:47 chưa được nghĩ đến mà chỉ là cảm giác
101:49 thì đã có người mang đồ uống đến dân
101:52 trước mặt rồi
101:53 cuộc sống cứ thế trôi qua mấy ngày đầu
101:56 ông cảm thấy rất vui nhưng thời gian sau
101:58 lại thấy nhàm chán ông ta chỉ việc ngồi
102:00 trên ghế không phải làm gì cả mọi việc
102:03 đã có người làm giúp mục sư cảm thấy
102:05 không thoải mái trước kia ông ta có rất
102:08 nhiều việc cần làm nào là việc của giáo
102:10 đường nào là lo chuyện truyền giáo bây
102:13 giờ chỉ ngồi không khiến ông thấy rất
102:15 khó chịu đột nhiên người hầu xuất hiện
102:17 hỏi Ông cần gì Cảm giác hiện giờ của ông
102:21 không phải là nhu cầu ông không Đói cũng
102:23 không khát chỉ là không thoải mái do đó
102:26 tôi không biết phải làm gì Mục sư nói
102:29 tôi không thể ngồi mãi như thế này được
102:31 Tôi muốn làm một việc gì đó Người hầu
102:35 nói điều gì khiến ông không hài lòng
102:37 chúng tôi đã đáp ứng tất cả mọi nhu cầu
102:40 của ông rồi Ông còn muốn làm gì nữa cảm
102:43 giác vui thích ban đầu của ông hiện giờ
102:45 đã biến thành bất an mục sư tỏ thái độ
102:48 khó chịu nói thế này mà anh gọi là thiên
102:50 đường sao người hầu nghe thế hỏi lại ai
102:54 nói với ông đây là thiên đường nơi này
102:56 là địa ngục ông nghe cho rõ đây chỗ này
102:59 là địa ngục bây giờ thì mục sư đã hiểu
103:02 nơi nào không phải làm việc thì nơi đó
103:04 chính là địa ngục sự rảnh rỗi Khiến ông
103:07 muốn phát điên lên không có những tín đồ
103:09 quá khích không có người để truyền đạo
103:11 cũng không có việc gì cho ông làm cuộc
103:14 sống như vậy chính là địa ngục
103:17 rùa thần
103:20 rùa thần bị người đánh cá bắt do đó nó
103:23 báo mộng cho quốc vương nước Tống là
103:24 Tống Nguyên quân đêm đó Tống Nguyên Quân
103:28 nằm mơ thấy có một người cứ thập thò
103:29 ngoài cửa sổ một lúc sau lên tiếng tôi
103:32 sống trong đầm thế lộ lần này thay mặt
103:34 thủy thần Thanh Giang đến thăm nơi ở của
103:36 hà bá không may trên đường bị người đánh
103:39 cá tên dư thư bắt Sáng hôm sau tỉnh dậy
103:42 Tống Nguyên Quân nhớ lại giấc mơ cảm
103:45 thấy kỳ lạ cho người giải mộng lại hỏi
103:47 người giải mộng nói đây là rùa thần đến
103:51 báo mộng cho ngài Tống Nguyên Quân hỏi
103:53 người hậu cận có người đánh cá nào tên
103:56 dư Thư không người hầu trả lời có ngư
103:59 dân tên dư thư Thế là Tống Nguyên Quân
104:03 cho truyền người đánh cá tên dư thư vào
104:05 cung ngày hôm sau dư thư đến yết kiến
104:08 quốc vương Tống Nguyên Quân hỏi người đã
104:11 bắt được thứ gì dư Thư trả lời cách đây
104:15 không lâu khi hạ dân giăng lưới bắt cá
104:17 có bắt được một con rùa trắng lớn mai nó
104:20 rộng Chừng 5 thước Tống Nguyên quân lệnh
104:23 dự thư Hiến con rùa đó dư thư liền Về
104:25 nhà mang con rùa thần hiến cho quốc
104:27 vương sau khi có được rùa thần Tống
104:30 Nguyên Quân mấy lần định giết nhưng cũng
104:32 muốn nuôi nó vì cứ do dự không thể đưa
104:35 ra quyết định ông lại gọi người giải
104:37 mộng đến lão thầy bói nói nếu dùng Mai
104:41 của con rùa này để gieo quẻ sẽ gặp vận
104:43 may vì vậy Tống Nguyên quân ra lệnh giết
104:46 con rùa lấy Mai của nó để xem bói quả
104:49 nhiên linh nghiệm coi đến 72 lần tất cả
104:52 đều đúng con rùa thần có bản lĩnh báo
104:55 mộng cho Tống Nguyên Quân nhưng lại
104:57 không thoát khỏi lưới của người đánh cá
104:59 tại thông tri của nó dù bói 72 lần đều
105:02 Linh Ứng nhưng vẫn không tránh khỏi bị
105:04 người khác giết xem ra thông minh cũng
105:07 có điểm hạn chế cho dù có Trí Tuệ Siêu
105:10 Phàm cũng có khi làm việc không được như
105:12 ý
105:14 cánh cửa bí ẩn
105:16 có một vị quan không Những tài ba hơn
105:19 người thông minh tuyệt đỉnh mà còn là
105:21 một nhà ngoại giao xuất chúng rất được
105:23 nhà vua tin tưởng sau khi ông ta chết đi
105:25 để tìm được một người có thể thay thế vị
105:28 trí là điều không dễ dàng Quốc Vương đã
105:30 cho tìm khắp vương quốc cuối cùng đã tìm
105:32 được 3 người một người là nhà toán học
105:35 vĩ đại ông ta có thể giải được tất cả
105:37 các vấn đề về toán học số học là đòi hỏi
105:40 sự chính sách tuyệt đối tất cả các ngành
105:42 học khác đều là một phần của nó cho nên
105:45 có thể nói toán học là khởi nguồn của
105:46 Bách Khoa một vị chiết ra cũng là nhà ảo
105:50 thuật vĩ đại ông mới có thể sáng tạo
105:52 thần sáng tạo lý bình luận sáng tạo tất
105:54 cả mà không cần nhờ đến bất cứ sự hỗ trợ
105:57 nào ngoài ra ông còn là một nhà văn sáng
106:00 tạo thế giới bằng ngôn từ và sự tưởng
106:02 tượng của mình người thứ ba là một giáo
106:05 sĩ người đặt niềm tin tuyệt đối vào
106:07 thượng đế Hàng ngày ông đều cầu nguyện
106:09 trước thượng đế ba người được chọn cuối
106:12 cùng này đều là những người thông minh
106:13 tuyệt đỉnh họ được đưa đến hoàng cung
106:15 gặp quốc vương ta cho ba Khanh ba ngày
106:18 nghỉ ngơi cũng là để các khanh có thời
106:20 gian chuẩn bị sáng ngày thứ tư bắt đầu
106:22 thi ta sẽ chọn một người giành chiến
106:24 thắng người đó sẽ là quốc sư của ta vì
106:27 thế ba Khanh phải chứng minh được Mình
106:29 là người có trí tuệ nhất vì vậy Ba người
106:32 đều tích cực chuẩn bị theo cách riêng
106:33 của mình 3 ngày có lẽ không đủ nhà toán
106:37 học nghĩ thầm Ông cần phải nghĩ ra thật
106:39 nhiều thí nghiệm vào phương pháp giải nó
106:41 cho nên ông không Ăn không ngụ liên tục
106:44 suốt 3 ngày này vì một khi được chọn
106:47 khoảng đời sau này của ông nhất định sẽ
106:49 rất sung túc hạnh phúc cho nên mọi thứ
106:52 cần được chuẩn bị thật kỹ
106:53 nhà triết học lại nghĩ ra tất cả các
106:56 tình huống và cần chuẩn bị tốt tất cả
106:58 các đề mục có khả năng làm đề thi chỉ có
107:01 vị giáo sĩ là ăn uống ngủ nghỉ rất thoải
107:03 mái ông Cầu Nguyện Hằng Ngày sau đó đi
107:06 dạo bởi vì đối với một người truyền đạo
107:08 mà nói vốn dĩ không có đề thi sau cùng
107:11 mỗi một thời khắc trôi qua đều giống như
107:13 đang thi cho nên ông ấy cần gì phải
107:16 chuẩn bị cuối cùng cũng đến sáng ngày
107:18 thứ tư khi họ đến gặp quốc vương thì nhà
107:21 toán học đã không thể đi được nữa ông ấy
107:24 làm thí nghiệm đến kiệt sức dường như có
107:26 thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào Giờ đây
107:28 đầu ông ấy vô cùng Hỗn Loạn có vẻ sắp
107:31 phát điên còn vị chiết ra bởi vì suy
107:34 nghĩ quá nhiều biện luận hết vấn đề này
107:36 Tiến vấn đề khác tinh thần cũng chẳng
107:38 khá hơn vì Toán học kia là bao chỉ có
107:41 mỗi vị giáo sĩ là tinh thần phấn chấn
107:43 vừa đi vừa hát rất vui vẻ còn thoải mái
107:46 lắng nghe tiếng chim hót nhìn ngắm những
107:48 tia nắng mặt trời trông như chẳng có
107:51 chuyện gì Khiến ông ấy lo lắng Bởi ông
107:53 không vốn chẳng cầu mong gì cũng chẳng
107:55 ôm bất cứ hy vọng gì khi bọn họ đến quốc
107:59 vương cũng đã chuẩn bị xong một đề thi
108:01 cho ba người cả ba người được dẫn vào
108:03 một căn phòng bên trên có một ổ khóa
108:05 trên ổ khóa có rất nhiều con số nhưng
108:08 lại không có chìa những con số trên đó
108:10 là dùng để mở ổ khóa này nếu như có thể
108:13 dùng phương pháp đặc biệt để xâu chuỗi
108:15 được những con số đó lại với nhau thì
108:17 cánh cửa Sẽ được mở người đầu tiên ra
108:20 khỏi phòng sẽ là người được chọn đó
108:22 chính là câu đố của quốc vương nhà toán
108:25 học lập tức bắt đầu ghi các phép tính
108:27 thực tế Liệt kê các tình huống rất nhiều
108:29 các vấn đề ông ta nghĩ được ra giấy ông
108:31 ta xem xét quan sát những con số có trên
108:34 ổ khóa không hề lãng phí một giây phút
108:36 nào Đây là vấn đề then chốt liên quan
108:38 đến sinh tử nhà triết học cũng lấy khăn
108:41 bịt mắt ông ta lại bắt đầu dùng phương
108:44 pháp của riêng mình để suy luận câu đố
108:46 này vừa giải xong đã đến câu đố mới
108:48 riêng vị giáo sĩ thì chẳng màng nhìn đến
108:51 ổ khóa ông ta nghĩ mình còn có làm được
108:53 gì nữa chứ ông không hiểu toán học cũng
108:56 không biết gì về khoa học thực tiễn thì
108:58 có thể làm được gì nghĩ thế nên ông bước
109:01 đến góc phòng và ngồi xuống ca hát ca
109:03 một hồi lại nhắm mắt cầu nguyện hai
109:06 người kia thấy vậy thầm nhủ Ông ta không
109:08 phải là đối thủ cạnh tranh của họ trong
109:10 ông ta như vậy cũng tốt Giờ việc quyết
109:12 định thắng thua chỉ còn hai người thôi
109:14 một lúc sau khi họ nhớ đến vị giáo sĩ
109:18 kia thì mới phát hiện ông ta đã đi ra
109:20 khỏi phòng từ lúc nào rồi và cửa đã được
109:22 mở bây giờ quốc vương đi vào nói hai
109:27 người còn ở trong này làm gì cuộc thi đã
109:29 kết thúc từ lâu Đã có người ra khỏi
109:31 phòng rồi họ không hiểu tại sao vị giáo
109:34 sĩ chỉ ngồi im không làm gì lại ra được
109:36 khỏi phòng nên bước đến hỏi vị giáo sĩ
109:39 mới trả lời tôi chỉ ngồi đó cầu nguyện
109:42 Bỗng có một tiếng nói văng vẳng trong
109:44 đầu Nhắc tôi rằng ông thật ngốc cần phải
109:46 qua đó xem thử thế nào phải xem cửa có
109:49 khóa hay không chứ cho nên tôi bèn bước
109:51 đến cửa xem thử ra sao
109:53 đầu tiên cửa không khóa chả có câu đố
109:55 nào cần phải giải cả vì vậy tôi mở cửa
109:57 và đi ra ngoài
109:59 [âm nhạc]
110:00 ngày cuối cùng
110:03 có một người cùng song hành với một
110:05 người hành hương Họ cùng đến thăm một
110:08 nhà thông thái sống ẩn cư khi gặp nhà
110:10 thông thái người này hỏi Nếu Chỉ Còn Một
110:14 Ngày Để Sống ngài sẽ làm gì nhà thông
110:17 thái vuốt bộ râu dài trắng muốt chầm
110:19 chậm nói ở đầu tiên ta sẽ làm thơ sau đó
110:23 uống trà rồi đi vào sân nhiều cỏ tiếp
110:26 đến có thể là Ra đường xem hàng xóm sau
110:28 đó đại khái là chợp mắt một chút xin đợi
110:31 một chút người hành hương ngắt lời nói
110:34 đây là các công việc hàng ngày của ngày
110:36 mà đúng nhà thông thái nói ngày cuối
110:39 cùng Tại sao phải khác mọi ngày chứ ngày
110:42 cuối cùng của cuộc đời ý nghĩa hơn mọi
110:44 ngày bởi vì đó là ngày chết chóc và nó
110:47 luôn ẩn núp trong 365 ngày của một năm
110:50 không một tiếng động Im ắng dị thường
110:53 không ai có thể biết được nó đang ở đâu
110:57 hiệu ứng tâm lý robertional
111:01 nhà tâm lý học kiệt xuất người Mỹ Robert
111:05 thú vị trên những con chuột tại Trường
111:07 đại học Harvard như sau đầu tiên ông
111:10 phân những con chuột thí nghiệm thành
111:12 hai nhóm ông giao nhóm A Cho một tổ thí
111:14 nghiệm và nói với họ rằng các anh thật
111:17 may mắn đây đều là những con chuột được
111:19 chọn lựa kỹ chúng rất thông minh rất
111:21 thích hợp để huấn luyện làm xiếc sau đó
111:24 giao nhóm còn lại cho một tổ thí nghiệm
111:26 khác ông cũng nói với họ các anh thật
111:29 không may những con chuột này chỉ là
111:31 giống bình thường Chúng không mấy thông
111:32 minh các anh hãy dùng phương pháp cơ bản
111:35 nhất để huấn luyện chúng hai nhóm nhân
111:37 viên phòng thí nghiệm theo hướng dẫn
111:39 tiến hành huấn luyện một thời gian sau
111:41 ông cho tiến hành kết quả thực nghiệm
111:43 đối với cả hai nhóm phương pháp thực
111:45 nghiệm là cho các con chuột tự tìm đường
111:47 ra khỏi mê cung đối với chuột mà nói
111:50 việc chui qua những hang ổ để tìm thức
111:52 ăn là bình thường Nhưng suốt chặng đường
111:54 này có nhiều ngõ cụt bắt buộc chúng phải
111:57 ghi nhớ chỉ có những con chuột thông
111:58 minh mới có thể ra khỏi được mê cung này
112:00 kết quả buổi kiểm tra chuột của nhóm A
112:03 thông minh hơn nhiều so với chuột của
112:05 nhóm B chúng rất nhanh Đã ra khỏi mê
112:07 cung khi hoàn thành buổi thực nghiệm
112:10 rotional nói với các nhân viên phòng thí
112:12 nghiệm là ông tùy tiện chọn ra những con
112:14 chuột này mà không có sự lựa chọn nào cả
112:16 thật ra ông cũng không biết con chuột
112:18 nào thông minh hơn con nào rồi giao cho
112:20 nhóm A bảo rằng nó rất thông minh sau đó
112:23 lại giao cho nhóm B bảo rằng nó chỉ là
112:25 những con chuột bình thường do những
112:28 nhân viên thuộc nhóm A đã cho rằng chúng
112:29 là những con chuột thông minh nên đã
112:31 dùng phương pháp đặc biệt để huấn luyện
112:33 chúng kết quả chuột ở nhóm này quả thật
112:36 đã trở nên thông minh trái lại chuột ở
112:39 nhóm B đã được xem là chuột bình thường
112:41 nên dùng phương thức cơ bản nhất để huấn
112:43 luyện kết quả những con chuột này không
112:45 thông minh bằng
112:48 tay của mokusen Hyori nhà
112:53 sống trong ngôi chùa ở tấn Bá Một Tín Đồ
112:57 đến kể khổ về mụ vợ keo kiệt của ông ta
112:59 với muchen Hyori Vì vậy ông đi thăm
113:02 người vợ của tín đồ này khi gặp ông
113:04 không nói gì mà chỉ giơ nắm đấm trước
113:06 mặt bà ta ông có ý gì bà ta ngạc nhiên
113:10 hỏi nếu tôi chỉ giơ tay thành nắm đấm
113:13 thế này trước mặt bà chứ không đánh bà
113:15 gọi nó là gì Ông hỏi quái dị bà ta trả
113:20 lời sau đó ông ta lại dang tay ra trước
113:23 mặt bà ta hỏi Giả sử tôi cứ ra cánh tay
113:26 này ra như vậy mãi không thay đổi bà gọi
113:29 nó là gì vẫn là quái dị bà ta trả lời
113:33 chỉ cần bà hiểu điều này thì sẽ là một
113:35 người vợ tốt mua cusen Hyori nói xong
113:39 liền bỏ đi từ đó về sau bà ta trở nên
113:42 thương yêu chồng con hiền lành không keo
113:45 kiệt mà còn thường xuyên làm việc thiện
113:50 buông tay
113:52 một thổ dân Châu Phi có một tuyệt kỹ bắt
113:54 khỉ đầu chó thế này anh ta cố tình thu
113:57 hút sự chú ý của con khỉ đầu chó từ xa
113:59 sau đó đặt thức ăn khoái khẩu của loài
114:02 khỉ này vào trong một cái lồng có khoảng
114:04 cách giữa các song sắt rất nhỏ rồi bỏ đi
114:06 khi anh đi ra xa con khỉ đầu chó hí hừng
114:10 chạy đến thò tay vào trong lấy thức ăn
114:12 nhưng do khe quá nhỏ nếu tay nó nắm lại
114:15 thì không thể rút ra được lúc này anh ta
114:17 chỉ cần nhẹ nhàng đi lại bắt chú ý không
114:20 được nóng vội sẽ khiến con khỉ sợ hãi
114:22 chạy mất chỉ vì con khỉ này quá ham ăn
114:25 nó càng tỏ ra vội vàng càng giữ chắc
114:28 thức ăn thì tay nó không thể rút ra được
114:30 thực ra chỉ cần buông thức ăn ra là có
114:33 thể chạy thoát nhưng nó lại luôn câu nệm
114:36 như thế nên không buông tay hành động
114:39 này của con khỉ đơn giản là bản năng còn
114:41 nếu chúng ta sống chỉ thấy lợi trước mắt
114:43 mà không nghĩ đến hậu quả sau này đến
114:45 chết vẫn không chịu buông tay thì cũng
114:47 lãnh hậu quả giống như con khỉ kia mà
114:49 thôi
114:53 mà chưa đầy
114:54 có một anh theo thầy học nghề Nhiều năm
114:57 cảm thấy mình đã lĩnh hội được toàn bộ
114:59 kiến thức của Thầy liền nói con đã học
115:02 hết kỹ thuật của thầy giờ có thể hành
115:04 nghề được rồi người thầy Nhìn dáng vẻ
115:07 rưng rưng tự Đắc của học trò hỏi như thế
115:10 nào gọi là đã học hết toàn bộ chừng đó
115:13 đã đủ có nhồi thêm cũng không thể nhiều
115:15 hơn được nữa Anh ta trả lời anh hãy lấy
115:19 đá bỏ đầy cái bát này đi người học trò
115:22 vâng lời làm theo Đầy chưa Người Thầy
115:25 hỏi thưa đây rồi người thầy hốt một nắm
115:30 cát cho vào trong bát không một hạt nào
115:32 bị rớt ra ngoài đây chưa người thầy lại
115:36 hỏi lần này thì đầy rồi người thầy lại
115:40 đổ một ly nước vào trong bát vẫn không
115:42 tràn ra ngoài đây chưa người thầy lại
115:45 hỏi người học trò thẹn thùng cúi đầu từ
115:49 câu chuyện này ta nhận thức càng sâu sắc
115:51 hơn ý nghĩa của học không biên giới
115:53 những người trẻ tuổi thường cho rằng
115:55 mình đã đọc nhiều sách là đã thâu tóm
115:58 tất cả các kiến thức thì cũng giống như
116:00 cái bắt được đá vậy
116:01 [âm nhạc]
116:03 giá chỉ của hòn đá
116:06 có một vị minh sư cảm thấy mệt mỏi khi
116:08 Ngày nào người học trò của mình cũng hỏi
116:10 Thưa thầy giá trị của con người là gì
116:13 Một hôm vì minh sư lấy một hòn đá trao
116:17 cho người học trò này và căn dặn con đem
116:19 hòn đá này ra chợ nhưng không được bán
116:21 nó đi Chỉ cần để ý xem người ta trả giá
116:24 bao nhiêu theo lời thầy người học trò
116:27 mang hòn đá ra chợ bán có người thấy hòn
116:29 đá vừa to lại vừa đẹp nên chả với giá 2
116:32 đồng người kia thấy có thể khắc nó thành
116:34 ngọc bội Nên trả 10 đồng có người lại
116:36 nghĩ dùng nó làm vật trang trí trong nhà
116:38 cũng có người nghĩ mua về làm quà cho
116:41 con hoặc dùng làm cái gì đó cứ như thế
116:44 Mỗi người đều có một mục đích khác nhau
116:46 nhưng giá cao nhất họ trả cũng không quá
116:48 10 đồng người học trò về thư với thầy
116:51 người thầy đáp Ngày mai đem đến chỗ bán
116:54 vàng hỏi thử những người ở đó xem thế
116:56 nào nhớ chỉ hỏi giá thôi chứ đừng bán nó
116:59 hôm sau người đệ tử lại mang ra chỗ bán
117:02 vàng lúc về anh ta vui mừng nói với sư
117:05 phụ Những người ở đây chắc điên rồi có
117:07 người mới thấy đã trả một lạng tiền có
117:09 người trả một vạn đồng người khác lại
117:12 trả 10 vạn đồng thậm chí có người còn
117:14 trả hơn 10 vạn đồng Người thầy vẫn điềm
117:17 nhiên nói ngày mai con Hãy đem nó đến
117:20 chỗ bán ngọc ngà châu báu Nhưng tuyệt
117:22 đối Đừng bán Nó chỉ hỏi giá mà thôi hôm
117:25 sau người học trò đem hòn đá đến chỗ bán
117:28 ngọc ngạn châu báu anh ta không còn tin
117:31 vào tai mình nữa Ở đây có người trả 10
117:33 vạn đồng rồi lại có người trả đến 20 vạn
117:36 đồng nhưng người học trò vẫn không bán
117:38 thấy thế người bán đá quý này lại tăng
117:41 giá cao hơn nữa lên đến 100.000 đồng
117:43 nhưng người học trò vẫn nhất quyết nói
117:45 tôi không thể bán nó người bán đá quý
117:49 vẫn một mực bảo chúng tôi sẽ trả 200.000
117:52 đồng tiền
117:53 200.000 đồng tiền vẫn chưa được sao Chỉ
117:56 cần anh bán nó Anh muốn bao nhiêu Tôi sẽ
117:58 trả cho anh bấy nhiêu người học trò thật
118:01 thà trả lời tôi không thể bán nó đây là
118:04 viên đá của thầy tôi tôi đến đây chỉ
118:07 muốn hỏi giá mà thôi người học trò quay
118:09 về trả viên đá lại cho sư phụ lúc bấy
118:12 giờ người thầy mới nói chúng ta không có
118:15 ý định bán nó có điều giờ con đã hiểu
118:17 rồi chứ nếu như con chỉ biết hỏi mà
118:20 không chịu suy ngẫm thì giá trị bản thân
118:22 con chỉ bằng đôi mắt của những người ở
118:24 chợ đó giá trị thật của một con người là
118:26 ở cái tâm và muốn nhìn ra được giá trị
118:28 chân chính đó trước tiên phải có một cái
118:30 nhìn cao quý mới có thể thấy được giá
118:32 trị thật của mình và người giá trị của
118:35 chúng ta không phải ở bên ngoài để bình
118:37 luận mà ở nơi mỗi chúng ta tự đặt cho
118:39 chính bản thân mình kiên trì với bản
118:41 thân phấn đấu cho mình một không gian
118:43 trưởng thành một môi trường rèn luyện
118:45 như vậy mỗi người chúng ta đều có thể
118:47 trở thành vô giá chi bảo trong cuộc sống
118:49 vốn nhiều khó khăn nhưng mỗi lần bị thất
118:51 bại vấp ngã đều có một giá trị nhất định
118:54 của nó nếu chúng ta biết cách vượt qua
118:58 xấu và đẹp
119:01 một người thầy cùng ra ngoài du ngoạn
119:03 với các học trò khi đêm xuống họ ghé vào
119:06 quán trọ ven đường nghỉ ngơi ông chủ
119:08 quán trọ có 2 người vợ một rất đẹp một
119:11 rất xấu thấy thế các đệ tử tranh luận
119:13 Xem ông chủ quán yêu người vợ nào hơn có
119:16 người thì cho rằng ông ta nhất định rất
119:17 yêu thương người vợ xinh đẹp nhưng cũng
119:19 có người lại cho rằng ông ta không yêu
119:21 thương ai cả Cuối cùng họ kéo nhau đến
119:24 hỏi ông chủ quán Ông ta trả lời tôi yêu
119:28 người vợ xấu rất ghét người vợ đẹp nghe
119:31 thế ai nấy đều lấy làm lạ họ không hiểu
119:33 tại sao ông lại yêu người vợ xấu mà lại
119:36 ghét người vợ đẹp nguyên nhân là gì Vì
119:39 vậy họ quyết định đến hỏi ông chủ quán
119:41 nhưng người thầy ngăn họ lại nói bởi vì
119:45 người chủ quán yêu cái đẹp người vợ đẹp
119:47 lúc nào cũng cho rằng mình đẹp lúc nào
119:49 cũng ăn diện trau chuốt điều đó biến cô
119:52 ta thành kẻ chiến đấu Còn người vợ kia
119:54 Tuy diện mạo không được đẹp nhưng lại có
119:56 vẻ đẹp nội tâm các con nói xe một người
119:58 giữ diện mạo đẹp và nội tâm đẹp thì cái
120:00 nào đẹp hơn sự kiêu ngạo đã biến cô vợ
120:04 đẹp thành xấu xa tự kiêu Làm sao có thể
120:06 xem là đẹp còn cô vợ xấu bởi bản thân
120:09 xấu nên rất khiêm tốn đó chính là nét
120:12 đẹp của cô ta
120:15 đi đến nơi nào
120:18 có một học trò của vị chiết ra nó rất
120:20 hiếu kỳ với tất cả sự việc mà anh ta
120:22 nhìn thấy luôn tự hỏi hoặc chất vấn kẻ
120:25 khác cái này cái kia Một hôm người học
120:28 trò này thấy sư phụ có vẻ mệt mỏi bèn
120:31 nói Thưa thầy con biết thầy không còn
120:33 sống được bao lâu nữa Nhưng trước khi
120:36 thầy rời khỏi thể xác này có thể cho con
120:38 hỏi một câu bằng không nó sẽ làm con day
120:40 dứt cả đời người thầy lấy làm khó hiểu
120:43 Cố gắng mở mắt nhìn người học trò hỏi có
120:47 chuyện gì học trò đáp sau khi thầy qua
120:51 thế giới bên kia
120:52 đi đến nơi nào người thầy bèn nói ta cần
120:56 gì phải đến nơi nào nữa Nói xong người
120:59 thầy nhắm mắt và tắt thở không cần phải
121:02 đến nơi nào nữa người học trò nhắc lại
121:04 anh ta không hài lòng câu trả lời của
121:06 người thầy Thật ra vì minh sư này đã đưa
121:09 ra một đáp án vô cùng tinh tế nhưng để
121:12 hiểu được đáp án này đòi hỏi người nghe
121:14 phải có khả năng ngộ tính cao cần gì
121:17 phải đến nơi nào nữa câu nói bao hàm ý
121:19 là vị minh sư này đã ở tất cả mọi nơi
121:21 rồi cần gì phải đi đâu nữa
121:25 Thượng Đế bị sỉ nhục
121:28 có một nhà thần học vĩ đại sống lặng lẽ
121:30 một mình một hôm đột nhiên thượng đế sai
121:33 thiên sứ đến đánh thức ông ta dậy Thiên
121:36 Sứ nói lời thỉnh cầu của ông đã được
121:39 thượng đế chấp thuận tất cả các nguyện
121:41 vọng của ông sẽ được đáp ứng ông có mong
121:43 muốn gì cứ nói ra đi tôi sẽ giúp ông
121:46 biến nó thành hiện thực nhà thần học ủ
121:49 rũ nói phải chi ông đến sớm hơn chút nữa
121:52 khi Tôi có rất nhiều nguyện vọng thì
121:54 không thấy ông đâu còn bây giờ tôi đã tự
121:57 tiếp nhận bản thân hoàn toàn tự tại thậm
122:00 chí tôi còn không để ý thượng đế có tồn
122:02 tại hay không Tôi không cầu xin ông ta
122:05 Tôi cầu xin vì cảm thấy nó tốt nhưng bây
122:08 giờ tôi đã không còn nghĩ gì về nó nữa
122:10 tôi thỏa mãn với những gì mình đang có
122:12 ông đã đến muộn Cho tôi gửi lời cảm ơn
122:15 đến thượng đế thiên sứ kia lại nói đây
122:19 là sự xúc phạm đến thần thánh thượng đế
122:21 đã ban điều ước cho ông thì ông phải đưa
122:23 ra điều ước nhà thần học thấy vô cùng
122:26 khó xử ông ta nhún vai nói nhưng tôi
122:29 phải ước gì ông có thể cho tôi vài lời
122:31 khuyên không Hiện giờ tôi đã có tất cả
122:33 những thứ tôi cần và cảm thấy rất hài
122:36 lòng cuộc sống tôi rất tốt đẹp mọi thứ
122:39 đều hoàn mỹ không hề có khiếm khuyết Tôi
122:41 rất vui vẻ và hạnh phúc hay là ông về
122:44 nói với thượng đế rằng tôi rất cảm kích
122:46 người cảm ơn người giúp tôi nhưng thiên
122:49 sứ kia vẫn ngoan cố nói không ngôi nhà
122:53 ngươi phải ước một cái gì đó đó cũng là
122:55 phép lịch sự người có hiểu không hết
122:58 cách người kia đành nói nếu như ông kiên
123:01 quyết muốn thế vậy xin Ông hãy nói với
123:03 thượng đế giữ nguyên cuộc sống hiện giờ
123:05 của tôi chỉ cần ban cho tôi những thứ
123:07 tối đang có
123:10 người đánh cá và đá quý
123:13 khi trời chưa Sáng ông lão đánh cá đã ra
123:16 sông bắt đầu công việc của một ngày mới
123:18 đột nhiên ông bị một vật gì đó vướng vào
123:21 chân hóa ra là một túi đá ông nhặt nó
123:24 lên đặt lưới sang một bên ngồi bên bờ
123:27 sông đợi trời sáng trong lúc không có
123:29 việc gì làm rất nhàm chán ông lấy một
123:32 hòn đá trong bao gian ném tóm một tiếng
123:34 hòn đá bị ném xuống sông ông liên tục
123:37 lấy từng hòn đá một Ném đi khi mặt trời
123:40 dần dần nhô lên cao thì bao đã bị ông
123:43 ném hết chỉ còn duy nhất viên đá ông
123:44 đang cầm trên tay dưới ánh sáng mặt trời
123:47 ông hét lớn khi phát hiện viên đá mình
123:49 đang cầm là đá quý ông không ngờ mình đã
123:52 hết một túi đá quý đánh mất một số tiền
123:55 lớn chỉ trong phút chốc vô cùng hối hận
123:57 ông tự chửi rủa mình khóc lóc thảm
124:00 thương như người mất trí ông lão Vô tình
124:02 nhặt được số tiền lớn nhưng cũng vô tình
124:05 đánh mất nó tuy nhiên vẫn còn may Trời
124:07 đã sáng trước khi ông ném viên đá cuối
124:09 cùng trong cuộc sống bao nhiêu người
124:12 từng có được vận may giống như ông lão
124:14 đánh cá đó khi bóng đêm bao trùm khi mặt
124:17 trời chưa mọc chúng ta đã lãng phí rất
124:19 nhiều viên đá quý trong cuộc đời cuộc
124:22 sống là một kho đá quý nhưng chúng ta
124:24 thường không biết cách sử dụng lại luôn
124:26 lãng phí nó đến khi chúng ta biết quý
124:29 trọng thì thời gian đã không còn khi
124:31 những bí mật vui vẻ giải thoát từ bi trí
124:35 tuệ đều đã mất thì một đời người cũng đã
124:37 qua đi
124:40 thói quen
124:42 có một người thanh niên muốn phát tài
124:44 đến phát điên mỗi lần nghe nói ở đâu có
124:47 cách làm giàu là lao đi tìm một hôm anh
124:50 nghe nói có một ông lão tóc bạc Sống
124:52 trong núi sâu nếu có duyên gặp được ông
124:54 ta thì Cầu Được Ước Thấy mọi ước nguyện
124:57 sẽ thành hiện thực vì vậy anh thanh niên
125:00 tức suốt đêm Chuẩn bị hành lý trời vừa
125:02 sáng đã vội vã lên đường dòng giá suốt 5
125:05 ngày cuối cùng cũng gặp được ông lão đó
125:07 anh đến cầu xin ông ban châu báu vàng
125:10 bạc để anh trở thành một người giàu có
125:12 ông lão nghe xong liền nói mỗi sáng khi
125:16 mặt trời chưa lên hãy ra bãi các ngoài
125:18 thôn tìm đá tâm nguyện viên đá này khác
125:21 với những viên đá thông thường nó có thể
125:23 phát sáng và nóng ấm chỉ cần tìm được nó
125:26 ước nguyện của anh sẽ trở thành hiện
125:28 thực người thanh niên rất cảm kích nhanh
125:31 chóng quay về mỗi buổi sáng anh đều ra
125:33 bãi cát bên sông Tìm những hòn đá không
125:36 phát sáng Không Nóng ấm đều bị anh ném
125:38 xuống sông cứ như thế anh đã tìm hơn nửa
125:41 năm vẫn không tìm được viên đá như ông
125:43 lão nói một hôm anh ra bãi cát tìm đá
125:46 như mọi ngày những viên đá không phải đá
125:48 tâm nguyện đều bị Anh ném đi một viên
125:51 hai hơn ba viên đột nhiên
125:55 ùi Anh bật khóc bởi vì theo thói quen
125:57 anh cứ ném vô tình ném cả đá tâm nguyện
126:00 xuống sông sau khi Ném đi mới cảm thấy
126:02 nó ấm
126:04 hạnh phúc là một chén nước
126:07 có một người nghèo và một người giàu
126:09 tranh luận xem thế nào là hạnh phúc
126:11 người nghèo nói hạnh phúc là hiện tại
126:15 người giàu nhìn vào mái nhà tranh và
126:17 quần áo cũ Rách của người nghèo nói một
126:20 cách khinh miệt đây làm sao được gọi là
126:22 hạnh phúc Hạnh Phúc của tôi là có trăm
126:24 gian nhà ngàn tên đầy tớ một trận lửa
126:28 lớn đốt cháy cả trăm Ngôi nhà của anh ta
126:30 tất cả tài sản đều bị thiêu trụiano cũng
126:33 bỏ trốn trong một đêm người giàu biến
126:36 thành kẻ ăn mày trời tháng 7 nóng như
126:39 thiêu như đốt một Gã Ăn Mày mồ hôi nhễ
126:41 nhại băng qua đường đến ngôi nhà tranh
126:43 của người nghèo xin một ngụm nước người
126:46 nghèo bưng ra một chén nước mắt hỏi gã
126:48 bây giờ theo anh cái gì Là Hạnh Phúc
126:52 mày với ánh mắt tha thiết chờ mong nói
126:54 hạnh phúc chính là chén nước trên tay gã
126:56 lúc này
126:57 [âm nhạc]
126:59 hai người đi đường và cây rìu
127:02 có hai người cùng đi trên một con đường
127:04 một người nhặt được một cái rìu vì vậy
127:07 kêu lên xem tôi phát hiện ra cái gì này
127:10 không được nói là tôi người kia nói phải
127:13 nói là chúng ta phát hiện ra một lúc sau
127:17 người đánh mất dìu đi đến chỉ người cầm
127:20 diều nói anh ta ăn cắp diều Ơ kìa Anh ta
127:23 nói với bạn lần này chúng ta tiêu đời
127:25 rồi không thể nói chúng ta người kia trả
127:28 lời phải nói là tiêu đời tôi rồi một
127:32 người không biết chia sẻ những thứ nhận
127:33 được thì không thể mong người khác san
127:35 sẻ nguy hiểm
127:38 tượng thần
127:40 ở ngã tư đầu thôn có một miếu thần bên
127:44 trong thở bức tượng gỗ Đã lâu không quái
127:46 đến cúng bái ngôi miếu bị bao phủ bởi
127:48 lớp bụi dày một hôm có người đi ngang
127:52 qua thần gặp phải Mương Nước to cản
127:54 đường không thể đi tiếp được nữa Vì vậy
127:56 liền Đổ tội là do vị thần này đặt cái
127:58 mương cạn đường ông ta bèn lật đổ bàn
128:01 thờ vứt bức tượng thần xuống mương có
128:04 người thấy thế không nhẫn tâm bèn đỡ
128:07 tượng thần lên chùi rửa sạch sẽ cung
128:09 kính đặt ông ta lên bàn thờ Nhưng vị
128:11 thần lại trách anh ta không dâng hương
128:13 phạt anh ta đau đầu suốt nửa tháng trời
128:16 tiểu phán quan lấy làm lạ hỏi người đạt
128:19 ngài ngã xuống nước thì không bị gì còn
128:22 người đỡ ngải lên lại bị hoạn là nghĩa
128:24 làm sao vị thần này trả lời ngươi không
128:27 biết gì cả chỉ có người hiền lành mới dễ
128:30 bắt nạt
128:30 [âm nhạc]
128:32 7 xoáy ra khởi động
128:35 17 sói bị người thợ săn đuổi chạy trốn
128:38 vào hang người thợ săn đặt cái bẫy ở cửa
128:40 hang con sói nào đi Ra trước tiên sẽ bị
128:43 sập bẫy nhưng những con sói khác sẽ được
128:46 cứu bầy sói ở trong hang đói cả một ngày
128:49 một đêm chúng bạn xem ai sẽ đi ra đầu
128:51 tiên sói già nói tuổi Tôi cao nhất ở đây
128:55 tôi phải ra đầu tiên thật không hợp lý
128:57 sói con nói tôi ít tuổi nhất không nên
129:01 để tôi đi trước sói Mẹ nói tôi còn ba
129:05 đứa con đang đợi về cho bú Các người có
129:07 nhẫn tâm Nhìn chúng chết đói không một
129:10 con sói cả thọt nói tôi đã bị thương rồi
129:12 nên chăm sóc tôi chỉ còn lại một con sói
129:16 khỏe mạnh nó nói tôi có thể ra đầu tiên
129:19 nhưng nếu như tôi xông ra sau cùng tôi
129:22 có thể cắn chết tên thợ săn báo thù cho
129:24 các người vài ngày sau người thợ săn
129:26 luôn từ trong hang ra một bầy sói chết
129:28 đói
129:31 bông hoa trên đống đổ nát
129:34 khi đại chiến thế giới lần thứ hai vừa
129:36 kết thúc mọi nơi đều đổ nát có hai người
129:39 Mỹ đi phỏng vấn một người Đức sống ở
129:41 trong hầm sau khi rời khỏi đó hai người
129:44 vừa đi vừa thảo luận người à theo anh họ
129:48 có thể xây dựng lại quê hương không
129:49 người bê nhất định có thể người à Tại
129:54 sao lại trả lời một cách chắc chắn vậy
129:56 người bê anh có nhìn thấy trên cái bàn
129:59 trong căn hầm tối tăm đó bảy cái gì
130:00 không người a một bình hoa tươi người bê
130:05 bất cứ một dân tộc nào ở vào hoàn cảnh
130:07 khó khăn gian khổ như thế vẫn không quên
130:10 cắm một bình hoa tươi thì họ nhất định
130:12 sẽ xây dựng được quê hương trên đống đổ
130:14 nát
130:15 [âm nhạc]
130:17 Niềm Vui Khi nào đến
130:20 một nhóm thanh niên luôn cảm thấy cuộc
130:22 sống thật vô vị nên họ cùng nhau đi khắp
130:25 nơi tìm niềm vui trên đường tìm niềm vui
130:27 họ gặp rất nhiều phiền toái sầu não và
130:30 đau khổ vì vậy họ tìm đến hỏi socket
130:34 Niềm Vui Cuối Cùng Ở đâu vậy thưa thầy
130:37 tại sao chúng tôi đi tìm niềm vui Nhưng
130:39 chúng tôi chỉ thấy những điều không vui
130:40 và chúng ngày càng không ngừng tăng lên
130:43 soccess nói trước tiên hãy giúp tôi đóng
130:46 một chiếc thuyền nhóm thanh niên tạm
130:49 thời gác chuyện đi tìm niềm vui sang một
130:51 bên tìm công cụ đóng thuyền trải qua 49
130:54 ngày lao động vất vả họ đóng xong chiếc
130:56 thuyền độc mộc khi hạ thủy họ mời sóc
130:59 rết xuống thuyền cùng hợp lực chèo cùng
131:02 ca hát sóc vết hỏi thế nào các anh có
131:06 vui không nhóm thanh niên đồng thanh trả
131:08 lời rất vui sóc rết nói niềm vui là như
131:12 thế nó là sự bận rộn vì một mục đích rõ
131:15 ràng và nó cũng đến rất bất ngờ
131:19 hòn đá và viên gạch
131:22 truyền thuyết kể rằng khi Lão tử cưỡi
131:25 trâu xanh đi qua cửa hàng cốc có gặp một
131:27 ông lão tóc bạc trên 100 tuổi ông lão
131:30 Hành Lễ Với Lão Tử rồi nói nghe nói Tiên
131:33 Sinh học rộng tại Cao lão xin tiên sinh
131:36 chỉ giáo vài điều ông lão đắc ý nói tôi
131:39 năm nay đã 106 tuổi nói thực từ khi
131:43 thiếu niên đến giờ ngày nào cũng an nhàn
131:45 người bằng tuổi với tôi đều chết cả họ
131:48 đã khai khẩn hàng trăm mẫu đất ruộng
131:50 vườn mênh mông nhưng cuối cùng lại không
131:52 không còn gì Sửa Vạn Lý Trường Thành
131:53 nhưng không được hưởng vinh hoa xây bốn
131:56 căn nhà nhưng lại chôn thân ở nấm mồ nơi
131:58 Ngoại Ô hoang vu Còn tôi cả đời không
132:01 gặt không cấy nhưng vẫn ăn ngũ cốc Tuy
132:04 không xây gạch nhưng vẫn sống trong ngôi
132:06 nhà che chắn được gió mưa Tiên Sinh bây
132:09 giờ tôi có thể cười cho cuộc đời vất vả
132:10 bận rộn của họ được chứ chỉ là đổi lại
132:13 bản thân được chết trẻ một chút lão tử
132:16 nghe xong cười mỉm nói xin hãy tìm một
132:19 viên gạch và một hòn đá mang lại đây lão
132:22 tử cầm viên gạch và hòn đá đặt trước mặt
132:24 ông lão nói nếu như chỉ chọn một thưa cụ
132:28 cụ sẽ chọn viên gạch hay Hòn Đá ông lão
132:32 đã ký chọn viên gạch đặt trước mặt mình
132:33 nói tôi đương nhiên chọn viên gạch lão
132:37 tự cười hỏi ông lão Tại sao ông lão chỉ
132:40 vào hòn đá nói viên đá này chẳng có góc
132:43 cũng chẳng có cảnh lấy nó làm gì mà viên
132:46 gạch lại có tác dụng lão tử lại chào mọi
132:49 người xung quanh và hỏi mọi người luận
132:52 hòn đá hay viên gạch mọi người đều chọn
132:54 viên gạch mà không Chọn hòn đá lão tử
132:57 lại quay ra hỏi ông lão hòn đá sống lâu
133:00 hay là viên gạch sống lâu ông lão nói
133:03 đương nhiên là hòn đá lão tử thư thái
133:07 cười nói Hòn Đá Trường Thọ hơn nhưng mọi
133:09 người không chọn viên gạch đoạn Thọ
133:12 nhưng mọi người lại chọn Chẳng qua là có
133:14 tác dụng và vô dụng Vạn Vật Cũng thế họ
133:17 Tuy ngắn nhưng có ích mọi người đều chọn
133:19 đều thích đoạn mà không đoàn Thọ Tuy
133:23 trưởng không có tác dụng mọi người bỏ
133:25 qua mặc nhiên quên mất nên trường mà lại
133:28 đoàn ông lão nghe xong cảm thấy vô cùng
133:31 xấu hổ
133:31 [âm nhạc]
133:33 người thương nhân và ông lão câu cá
133:37 người thương nhân nọ trông thấy một ông
133:39 lão đang ngồi câu cá ở đầu thuyền Mỗi
133:42 lần ông lão câu được một con cá sau khi
133:44 gỡ móc câu ra lại đem Thả con cá đó
133:46 xuống nước anh ta rất lấy làm lạ hỏi sao
133:50 ông lại thả nó xuống mà không đem về ông
133:53 lão hỏi lại mang nó về làm gì mang về ăn
133:57 Người Thương Nhân đáp một ngày tôi chỉ
134:01 ăn ba con cá thôi không cần nhiều ông
134:03 lão nói vậy thì ông có thể mang nó ra
134:06 chợ bán Người Thương Nhân lại nói bán
134:09 bán mấy con cá này làm gì ông lão Nghi
134:12 hoặc hỏi lại đem nó ra chợ bán ông sẽ
134:16 kiếm được tiền anh thương nhân trả lời
134:18 tôi cần số tiền đó để làm gì ông lão lại
134:22 hỏi ông có thể dùng nó để mua một chiếc
134:25 thuyền Người Thương Nhân cảm thấy thật
134:26 khó hiểu có thuyền để làm gì ông lão vẫn
134:30 bình thản hỏi ông có thể thoải mái ngồi
134:33 trên thuyền câu cá thư giãn người thương
134:35 nhân hào hứng đáp Thế thì theo anh hiện
134:39 giờ tôi có thoải mái không nghe ông lão
134:42 hỏi thế Người Thương Nhân không biết
134:44 phải trả lời thế nào Có những lúc chỉ
134:46 mình mới cảm nhận được bản thân có vui
134:48 hay không danh vọng vật chất chỉ là hình
134:50 thức để người khác nhìn thấy mà thôi chứ
134:53 hoàn toàn không thích hợp với chính mình
134:57 bình tâm
134:59 trời nóng bức cỏ trong thiền viện đều đã
135:02 khô cháy Mau nhổ những cây cỏ này đi
135:05 thật khó coi tiểu hòa thượng nói đợi
135:09 trời mát Đi sư phụ khua tay nói tiếp tùy
135:12 thời trung thu sư phụ mua về một túi hạt
135:16 cỏ giống sau tiểu hòa thượng đi Gieo Gió
135:19 Thu bất ngờ nổi lên hạt cỏ bị cuốn theo
135:22 gió không được rất nhiều hạt cỏ bị gió
135:25 thổi đi rồi tiểu hòa thượng kêu lên
135:27 không có gì Hạt bị Thổi đi là hạt lép
135:30 rắc vào cũng không nảy mầm Sư phụ nói
135:33 tùy tính giắc xong hạt cỏ vài con chim
135:37 nhỏ đến mổ thật là phí mấy hạt cỏ còn
135:41 lại bị chim ăn rồi tiểu hòa thượng liền
135:43 tức giận dậm chân không có gì Hạt Cỏ
135:47 nhiều ăn không hết sư phụ tiếp tục là
135:50 kinh thưuya
135:52 nửa đêm mây từ đâu kéo đến rất nhanh
135:55 trời đổ mưa lớn sáng sớm tiểu hòa thượng
135:58 xông vào thiền phòng sư phụ Lần này thì
136:02 không xong rồi tất cả hạt cỏ bị nước mưa
136:04 cuốn trôi mất Trôi đi đâu thì nảy mầm ở
136:07 đó sư phụ tiếp tục tính toán mí mắt vẫn
136:10 không mở nói tùy duyên hơn nửa tháng sau
136:14 khoảng sân chống lốc đã mọc lên rất
136:16 nhiều mầm non xanh biếc những chỗ chưa
136:18 kịp gieo cũng đã có màu xanh tiểu hòa
136:20 thượng vui vẻ vỗ tay sư phụ gật gật đầu
136:23 tùy hỷ vị lão Tăng này trông có vẻ như
136:26 luôn bình tâm trước mọi vấn đề thực ra
136:29 lại thấu rõ ý nghĩa lớn lao của đạo lý
136:31 trên thế gian tại sao có lòng chúng ta
136:34 luôn bị tác động bởi những yếu tố bên
136:35 ngoài để phải bất an sợ hãi thậm chí
136:38 tuyệt vọng có phải do thành quả Và Chiến
136:40 Tích làm mở lý trí
136:41 [âm nhạc]
136:44 dấu chân trên bùn
136:46 khi dám chân một là hòa thượng vừa mới
136:49 xuất ra trụ chỉ thấy sư thiên chất thông
136:52 minh cần cù hiếu học trong lòng thầm
136:54 khen nhưng lại để sư làm hành cước tăng
136:56 một công việc mà trong chùa không ai
136:58 chịu làm hàng ngày đi về trong mưa gió
137:01 chịu đựng gian khổ người đi khất thực
137:04 thường bị coi thường châm chọc và chế
137:06 giễu dám chân rất tức giận Một hôm đã
137:10 canh ba mà dám chân vẫn chưa đi ngủ chủ
137:12 chỉ lấy làm lạ bèn Bước vào phòng rắn
137:14 chân thấy dán chân nằm im không động đậy
137:17 bên giường chất một đống giày cỏ đã rách
137:19 nát trụ trì gọi dám chân dậy hỏi hôm nay
137:23 con không ra ngoài khất thực mà xếp
137:25 những chiếc giày hồng ở đây làm gì dám
137:27 chân ngáp một cái nói người khác một năm
137:31 đi một đôi giày cỏ vẫn không sao nhưng
137:33 con vừa mới đi tu hơn một năm đã đi rách
137:36 nhiều giày như thế còn có nên tiết kiệm
137:38 dày cho nhà chùa không trụ trì nghe xong
137:41 đã hiểu mỉm cười nói đêm qua trời đổ mưa
137:45 to con cùng ta ra xem con đường trước
137:47 chùa một chút dám chân và trụ trì đi ra
137:50 con đường lớn trước chùa Đó là một sườn
137:52 đất do trời mưa nên mặt đường rất lầy
137:55 lội Trụ trì đập nhẹ vai giáng chân nói
137:58 con muốn là một vị sư bình thường hay
138:00 một nhà sư Phật pháp tinh thông dám chân
138:03 nói đương nhiên con muốn là một nhà sư
138:05 nổi tiếng Phật pháp tinh thông Nhưng
138:07 hiện giờ con chỉ là một vị sư khất thực
138:09 bị người ta coi khinh thì làm sao có thể
138:11 Phật pháp tinh thông trụ trì cười có
138:15 phải hôm qua con đi qua con đường này
138:16 không dám chân nói Thưa phải trụ trì hỏi
138:21 con có thể tìm thấy dấu chân của mình
138:23 không dám chân thật sự không hiểu nói
138:27 hôm qua đường vừa cứng Vừa bằng phẳng
138:29 tiểu tăng Làm sao có thể tìm thấy dấu
138:31 chân của mình trụ trì cười nói hôm nay
138:35 hai chúng ta đi trên con đường này một
138:37 lần nữa còn có thể tìm thấy dấu chân
138:39 mình không dám chân nói đương nhiên là
138:42 được chủ trì nghe xong mỉm cười vỗ nhẹ
138:46 vai giáng chân nói đường lầy lội mới lưu
138:48 lại dấu chân trên thế giới rất nhiều
138:50 chúng sinh không như thế những người đó
138:52 suốt đời tầm thường không trải qua phong
138:55 ba sóng gió cũng giống như đôi chân đặt
138:57 trên con đường Vừa bằng phẳng vừa cứng
138:59 bước đi chẳng để lại gì còn những người
139:02 đi qua mưa gió lặn lội trong gian khổ
139:04 cũng giống như bước chân đi trên con
139:06 đường lầy lội họ Càng đi xa dấu chân
139:09 càng chúng mình cho giá trị của họ dám
139:12 chân xấu hổ cúi đầu từ đó về sau bước
139:16 chân đầy sức lực của sự in đầy trên con
139:18 đường lầy lội trước chùa lưu dấu trên
139:20 khắp Xứ Phù Tang đi trong lầy lội cuộc
139:23 sống mới lưu lại dấu vết sâu đậm
139:27 lồng chim
139:30 John và jord cá cược với nhau dồn nói
139:33 nếu như mình gửi tặng cho job một cái
139:35 lồng chim và treo ở nơi dễ thấy trong
139:38 phòng của ta sẽ mua chim về rót cho
139:42 không tin Nói nuôi chim rất phiền phức
139:44 anh ta nhất định không mùa John đi mua
139:47 cho rót cho một cái lồng chim đẹp treo ở
139:49 nơi gây sự chú ý nhất trong phòng khách
139:51 của kết quả chỉ cần mọi người đi vào
139:54 phòng khách của Rock liền hỏi
139:56 con chim của anh chết khi nào vậy tôi từ
140:00 trước đến giờ đâu có nuôi chim Jack vậy
140:04 anh treo cái lồng chim kia làm gì người
140:07 bạn ngạc nhiên hỏi jock mọi người đều tỏ
140:09 vẻ nhận thấy job có vấn đề gì đó thiếu
140:11 trái tim yêu thương không quan tâm đến
140:14 động vật cuối cùng anh đành phải đi mua
140:16 chim thả vào cái lồng đẹp đó bởi vì anh
140:20 ta phát hiện làm như thế đơn giản hơn
140:22 nhiều so với việc phải đi giải thích với
140:24 mọi người con người ta thường treo những
140:26 chiếc lồng trong đầu mình sau đó không
140:29 biết nên đặt cái gì vào trong đó
140:32 nhớ và quên
140:35 Ali là nhà văn nổi tiếng người Ả Rập một
140:38 lần ông ta cùng hai người bạn là
140:40 robertad đi du lịch khi ba người đi qua
140:43 khe núi mà tha trượt chân ngã May mà
140:46 rubik nhanh tay nắm được kéo lên nhờ vậy
140:48 anh ta mới được cứu sống vì vậy Matta
140:51 khoảnh khắc trên một hòn đá gần đó vào
140:53 ngày tháng năm Robert đã cứu sống ma thả
140:56 ba người tiếp tục đi được vài ngày thì
140:58 đến một bờ sông rubius và ma tha cãi
141:01 nhau vì một chuyện vặt vãnh Robert tức
141:03 đến nỗi bạt tai ma thả ma thả chạy đến
141:06 bãi cát viết vào ngày tháng năm Robert
141:09 đã bạt tai Mata sau khi họ đi du lịch về
141:12 Ali hiếu kỳ hỏi mà tha Tại sao anh lại
141:16 đem chuyện ru bất cứu mình khắc lên đá
141:18 Nhưng chuyện Du bớt đánh anh lại viết
141:20 trên bãi cát
141:21 matha trả lời tôi mãi mãi cảm kích
141:24 chuyện anh ta cứu tôi Còn chuyện anh ta
141:27 đánh tôi tôi biết chữ trên cát sẽ nhanh
141:29 chóng mất đi Ghi nhớ ân huệ của người
141:32 khác Đối với mình xóa bỏ hận thù của
141:34 mình đối với người khác thì chúng ta mới
141:36 có thể tự do bay lượn trong cuộc sống
141:38 này
141:41 phương thuốc kỳ diệu cho niềm hi vọng
141:44 anh sẩm vừa mồm mẫm Bước đi từng bước
141:46 vừa gẩy đàn kiếm sống trên mình mang
141:49 theo một đơn thuốc kỳ phương hai có thể
141:51 phục hồi thị lực cho đôi mắt anh đó là
141:54 bảo vật mà một đạo nhân tu luyện nhiều
141:55 năm cho anh điều kiện là anh phải gầy
141:58 đứt 1.000 sợi dây đàn mới có thể sáng
141:59 mắt trở lại thiếu một sợi cũng không
142:02 được sau 53 năm Anh Sầm cuối cùng cũng
142:05 đã gầy đứt 1.000 sợi dây đàn anh rầm lấy
142:08 đơn thuốc Kỳ Phương trao cho một người
142:10 mắt sẵn người mắt sáng nhận lấy đơn
142:12 thuốc nhìn và nói đây là một tờ giấy
142:15 trắng và không có viết một chữ nào Anh
142:18 Sầm nghe xong ứ nước mắt chợt hiểu ra ý
142:20 nghĩa đằng sau 1.000 sợi kia của vị cao
142:22 nhân đó là niềm hy vọng anh cố gắng đánh
142:25 đàn đánh suốt 53 năm Anh Sầm cầm toa
142:29 thuốc đưa cho anh sầm khác bảo trong
142:32 ngày có một toa thuốc có thể chữa khỏi
142:33 mắt cho anh Nhưng anh phải gậy đứt 1.000
142:36 sợi dây đàn mới có thể mở được tờ giấy
142:38 này người kia vui mừng nhận lấy đơn
142:41 thuốc Kỳ Phương đó
142:44 đất hoang nở hoa
142:47 trước chùa Vân Sơn có một bãi đất hoang
142:49 khô cằn không cây gì mọc nổi trước Tâm
142:52 Minh Đại sư không ai coi trọng vùng đất
142:54 này không ai nghĩ nó sẽ đem lại lợi ích
142:57 cũng không ai tin rằng có một ngày nó có
142:59 thể trở thành một khu vườn xinh đẹp đại
143:02 sư mụ hai mắt không muốn để đất hoang
143:04 mãi là đất hoang sau khi xuống tóc quy y
143:06 trong khi những nhà sư khác chăm chú
143:08 động kinh khát vọng làm vương trượng ông
143:11 lại cầm cuốc Đi Khai Hoang từng nhát
143:13 Quốc một gieo từng hạt giống hoa ngày
143:16 lại qua ngày cứ có thời gian rảnh là ông
143:18 ta lại bận rộn trên vùng đất hoang những
143:20 người sáng mắt cho rằng ông ta bị điên
143:22 thế mà trong khi người khác châm biếm
143:25 cười khởi hành động đó của ông thì những
143:27 hạt hoa Tâm Minh Đại sư reo từng hạt
143:30 từng hạt thi nhau nảy mầm lớn lên một
143:33 đêm gió xuân toàn bộ nụ hoa nở các hòa
143:36 thượng ở trong chùa thi nhau ra xem
143:38 trước mắt họ là những bông hoa rất đẹp
143:40 muôn màu muôn vẻ ai nấy cũng sững sờ chỉ
143:43 có tâm Minh Đại sư là bình tĩnh Ông là
143:46 người mù bất luận có nhiều hoa đẹp như
143:48 thế nào ông cũng không thể nhìn thấy sở
143:51 ông ta biến vùng đất hoang thành vườn
143:52 hoa là để cho người khác ngắm làm cho
143:55 mọi người hiểu rằng trước mắt người mù
143:57 thực ra không có đất hoang
144:01 đối thoại với thượng đế
144:04 một người tàn tật lên thiên đường tìm
144:06 Thượng đế anh ta than phiền thượng đế
144:08 không cho anh ta tứ chi khỏe mạnh thượng
144:10 đế liền giới thiệu cho người tàn tật một
144:12 người bạn mới chết chưa lâu vừa mới nhập
144:14 vào thiên đường người này nói với người
144:17 tàn tật hãy biết quý trọng ít nhất nhà
144:20 ngươi còn sống một viên quan bất mãn đến
144:23 thiên đường tìm Thượng đế trách thượng
144:25 đế không cho ông ta nhiều bổng Lộc
144:26 thượng đế liền giới thiệu anh ta với
144:28 người tàn tật người tàn tật bảo ông ta
144:31 hãy biết quý trọng ít nhất anh vẫn còn
144:34 khỏe mạnh một chàng thanh niên đến thiên
144:36 đường tìm Thượng đế trách ngài không làm
144:38 cho mọi người coi trọng mình thượng đế
144:40 liền giới thiệu anh ta với viên quan bất
144:42 mãn kia viên quan nói với anh thanh niên
144:44 hãy biết quý trọng ít nhất anh còn trẻ
144:48 nói chuyện với thượng đế thực ra lại
144:50 nghe thấy âm thanh của chính mình
144:53 [âm nhạc]
144:54 người phụ nữ Hoàn Mỹ
144:57 có một người đàn ông sống cả đời độc
144:59 thân bởi vì ông ta vẫn đang tìm một
145:02 người phụ nữ Hoàn Mỹ khi ông 70 tuổi có
145:05 người hỏi ông cứ đi du lịch khắp nơi từ
145:08 ca bùn đến cát-mando từ các mandu đến
145:11 qua từ qua đến ponakha đi qua nhiều nơi
145:14 như vậy lẽ nào vẫn chưa tìm thấy một
145:16 người phụ nữ Hoàn Mỹ ông lão rất bi
145:19 thương đáp đúng có một lần tôi đã gặp
145:22 được một người phụ nữ Hoàn Mỹ người kia
145:25 hỏi sau đó thì sao tại sao ông không kết
145:28 hôn với cô ta ông lão đau lòng nói làm
145:32 sao được chứ Cô ta cũng đang tìm người
145:34 đàn ông hoàn mỹ
145:38 đằng sau chấm nhỏ
145:40 thầy giáo dùng phấn trắng chấm lên tấm
145:43 bảng đen sau đó hỏi học sinh các em nhìn
145:46 thấy cái gì cả lớp 50 em học sinh đều
145:49 đồng thành đáp một chấm trắng Thầy giáo
145:52 nói không đúng các học sinh ngạc nhiên
145:55 hỏi lại sao lại không đúng ạ Rõ ràng là
145:59 một chấm trắng mà một học sinh bạo dạn
146:01 đến gần bản đen muốn nhìn kỹ Dấu chấm mà
146:04 thầy giáo vừa chấm lên Rốt cuộc là cái
146:06 gì nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn
146:08 dưới nhìn rất nhiều lần vẫn chỉ là chấm
146:11 trắng liền Nói một cách dứt khoát Thưa
146:14 thầy không thể nào sai được đó đích thực
146:17 là một dấu chấm màu trắng Thầy giáo nói
146:19 các em có 50 cặp mắt mà toàn nhìn ra là
146:23 một điểm trắng ngà lại có một bản nữa
146:25 Thưa thầy có phải thầy đang muốn chúng
146:28 em phải dùng trí tưởng tượng không thầy
146:31 giáo Phủ định Tôi không dạy môn Văn Tôi
146:33 hỏi các em nhìn thấy cái gì là hiện thực
146:35 hiện thực là một trấn trắng 50 học sinh
146:39 Đồng Thành đáp Chẳng lẽ các em không
146:41 nhìn thấy tấm bảng đen đằng sau dấu chấm
146:43 và bức tường đằng sau cái bảng đen thầy
146:46 giáo hỏi 50 học sinh lúc này mới vỡ lẽ
146:49 chỉ nhìn thấy chấm trắng trên Đảng mà
146:51 quên mất cái bằng đen và bức tường đằng
146:53 sau nó đây không phải là sai lầm mà
146:55 chúng ta vẫn hay phạm phải trong cuộc
146:57 sống sao chúng ta phạm phải sai lầm này
147:00 vì tư duy quán tính thời gian qua đi làm
147:03 cho Tầm nhìn của ta bị hạn chế Tư duy
147:05 định hình chỉ làm cho chúng ta nhìn thấy
147:07 ngôi sao lóng lánh mà quên mất đằng sau
147:09 nó là bầu trời và cả vũ trụ bao la
147:13 trên bàn Phật
147:16 trước khi mặt trời lên ngọn cỏ xuân
147:19 trước cửa chùa còn đọng đầy xương có một
147:21 chàng trai đang Quỳ sám hối
147:23 sư phụ Xin hãy tha thứ cho con Anh ta là
147:27 một lãng tử phong lưu 20 năm trước từng
147:30 là tiểu sarri trong chùa được phương
147:32 trượng rất yêu quý Phương trượng đã dạy
147:34 toàn bộ những gì học được cả đời cho anh
147:36 hy vọng anh có thể trở thành Đệ tử Phật
147:39 giáo xuất sắc nhưng một đêm nọ anh ta
147:41 lại nhớ trần tục lén lút xuống núi thành
147:44 phố hoa lệ làm anh mê mẩn từ đó anh sống
147:46 rất phóng túng đêm đêm đều là xuân nhưng
147:50 cũng không phải là luôn một đêm khuya
147:52 của 20 năm sau anh ta đột nhiên tỉnh ngộ
147:55 bên ngoài cửa sổ ánh sáng trong veo như
147:57 đang gột rửa con người anh anh vô cùng
148:00 hối hận khoác áo phi ngựa đi nhanh về
148:02 chùa xin sư phụ tha thứ cho con nhận con
148:06 làm đệ tử thêm một lần nữa Phương Trường
148:09 rất ghét tính phóng túng của anh chỉ Lắc
148:11 đầu không Người đã Phạm Trọng tội phải
148:14 bị nhốt trong địa ngục a tỳ muốn được
148:17 Phật Tổ tha thứ trừ khi phương trượng
148:19 chỉ tay vào bàn Phật Ngay cả bản Phật
148:22 cũng nở hoa lãng tử thất vọng bỏ đi sáng
148:26 hôm sau khi phương trượng đi vào trong
148:28 Phật đường thì vô cùng kinh ngạc chỉ
148:30 trong một đêm trên bàn Phật đã nở đầy
148:32 những đóa hoa to màu hồng màu trắng mỗi
148:36 bông đều tỏa hương ngào ngạt Phật đường
148:38 tĩnh lặng không một chút gió thế nhưng
148:40 những bông hoa kia đang lay động dường
148:42 như đang Vẫy Gọi Phương trượng bỗng
148:44 nhiên tỉnh ngộ vội xuống núi tìm chàng
148:46 lãng tử nhưng đã không còn kịp nữa
148:51 cá kình ham ăn
148:54 có một con cá kình to xưng vương xưng bá
148:57 ở đại dương ngay cả đàn ba ba hung dữ
148:59 nhất cũng phải nghe theo lệnh của nó hôm
149:02 đó nó sai đàn baba đi bắt cá đàn ba ba
149:06 chọn những con cá mập mạp nhất mang về
149:07 cho nó ăn cả một thuyền nhỏ chất đầy cá
149:10 nó ăn một mạch vẫn chưa thấy no bèn tạo
149:13 ra sóng lớn đầy đàn cá vào bờ rồi lệnh
149:16 cho bà bà màu bắt nó cho ta bắt bắt sau
149:21 đó nó thấy ba ba quá chậm chạp liền tự
149:24 mình đi bắt nó há to miệng phóng về phía
149:26 trước muốn nuốt cả đàn cá vào bụng kết
149:29 quả do sóng quá mạnh nó bị văng vào một
149:31 bãi đá không thể xuống dưới nữa nửa
149:33 người nó mắc trên bãi đá nửa người ở
149:35 dưới biển đàn cá bị nó đuổi quay lại sẹo
149:38 thịt nó dần dần
149:41 trọng vật khinh người
149:44 cây cảnh công thích dùng diều hâu để bắt
149:47 thỏ một lần Chúc Châu không cẩn thận để
149:50 con diều hâu bay cảnh công ra lệnh đem
149:52 Chúc Trâu Ra chém Yến Tử biết chuyện đến
149:55 bái kiến cảnh công Chúc Châu mắc phải 3
149:58 tội lớn giết hắn thật dễ dàng Xin hãy
150:01 cho hạ thần phải tội hắn từng điều rồi
150:03 hãy giết có được không thể cảnh công nói
150:06 được Yến Tử chỉ vào mũi Chúc trâu nói
150:09 chúc Châu người ngồi chìm cho đại vương
150:12 nhưng lại để nó xổng mất đây là tội thứ
150:15 nhất nhà ngươi làm cho đại vương vì nuôi
150:17 chim mà phải giết người đó là tội thứ
150:19 hai giết ngươi rồi chư hầu thiên hạ đều
150:22 trách đại vương coi trọng chim khinh
150:24 ghét kẻ sỹ đây là tội thứ ba cây cảnh
150:27 công nghe xong vội Bảo Yến Tử đừng nói
150:30 nữa ta đã hiểu ý của anh
150:34 Ba ví dụ
150:36 tấn bình công nói với đại thần sứ quán
150:39 Trẫm nay đã 70 tuổi luôn cảm thấy học
150:42 vấn của mình không đủ Tuy rất thích đọc
150:45 sách học theo thánh hiền nhưng tuổi quá
150:47 cao có học nữa cũng đã muộn
150:50 ra sao Sự Hoán Nói Muộn rồi thì thắp cây
150:54 nến lên Trẫm nói chuyện nghiêm túc nhưng
150:57 Khanh lại đùa bỡn sự khoáng nói thần là
151:00 kẻ bệt tôi nào dám đùa giỡn với đại
151:03 vương ý thần muốn nói một người nếu khi
151:05 còn nhỏ học hành tốt tiền đồ sẽ xán lạn
151:08 như mặt trời buổi sáng khi đứng tuổi học
151:10 tốt thì giống như ánh sáng mặt trời
151:12 chính ngỏ còn về già chẳng qua chỉ là
151:15 ngọn lửa của ngọn nến lửa ngọn nến Tuy
151:17 không rực rỡ nhưng vẫn sáng hơn bóng tối
151:19 [âm nhạc]
151:22 cha
151:24 theo thời gian hình ảnh người cha trong
151:27 mắt đứa con trai cũng dần thay đổi 7
151:30 tuổi cha thật là giỏi cái gì cũng biết
151:32 14 tuổi dường như cũng có khi không đúng
151:36 lắm 20 tuổi chả có chút gì đó lạc hậu
151:40 suy nghĩ không hợp thời đại 25 tuổi ông
151:44 lão chẳng biết cái gì hễ chút là hỏi lạc
151:47 hậu không chịu nổi 35 tuổi Nếu Như xảy
151:51 ra khi đó Tại ba như tôi bây giờ thì hôm
151:53 nay nhất định đã là Phú ông rồi 45 tuổi
151:56 không biết có nên thương lượng chuyện
151:58 này với ông lão không có lẽ ông lão sẽ
152:00 đưa ra một ý kiến hay nào đó 55 tuổi
152:03 Thật đáng tiếc chà đã tạ thế nói thực
152:07 quan điểm của cha thật Cao Minh 60 tuổi
152:10 cha đáng thương cha Đúng là một vị học
152:12 giả uyên bác không gì không biết đáng
152:15 tiếc là con hiểu được cha thì đã muộn
152:19 tài bắn cung
152:21 một thanh niên tên thường dương muốn học
152:24 bắn cung anh ta nghe nói cao thủ bắn
152:26 cung đệ nhất thiên hạ hiện đang sống
152:28 trong núi sâu tên gọi là đồ long tự Chu
152:30 danh tiếng của Đồ Long Tự Chu ai ài cũng
152:33 biết có điều Tính khí của ông rất kỳ lạ
152:36 những câu chuyện ly kỳ liên quan đến Đồ
152:38 Long Tự Chu thì nhiều không sao kể hết
152:40 nhưng khi thường dương hỏi có ai trông
152:42 thấy Đồ Long tự chủ chưa Làm sao có thể
152:45 tìm ông ấy thì ai ai cũng Lắc đầu không
152:48 biết những câu chuyện kia cũng chỉ là
152:49 nghe chuyện thôi không ai biết thực hư
152:51 thế nào thường dương quyết định đi tìm
152:53 đồ long tự Chu Anh chuẩn bị hành trang
152:56 rồi đi vào núi sâu ròng rã hơn một năm
152:59 vẫn chưa tìm thấy đồ long tự trụ thường
153:02 Dương đi loanh quanh mãi trong rừng
153:03 trông giống như một dã nhân tóc tai bù
153:06 xù quần áo rách rưới Tuy nhiên anh vẫn
153:09 không nản lòng tiếp tục tìm đồ long tự
153:11 chủ đứng lại không được động đậy một âm
153:15 thanh vọng lên thường dương rất kinh
153:17 ngạc hơn một năm nay anh không nghe thấy
153:19 tiếng người chỉ nhìn thấy phía trước một
153:22 ông già đen đủi dơ bẩn đang dương một
153:24 cây cung lớn còn mũi tên đang chĩa thẳng
153:27 vào anh gặp phải bọn cướp rồi thường
153:30 dương nghĩ bên tay bỗng nghe vụt một
153:33 tiếng mũi tên đó vừa bay sát qua tay anh
153:36 gầm đằng sau tiếng gầm một con báo từ
153:39 trên cao rơi xuống thường Dương lúc này
153:41 mới biết ông già không phải cướp mà là
153:44 người vừa cứu mạng anh vội vàng tới chào
153:47 Cảm ơn ân công đã cứu mạng tôi
153:50 giới hạn là óc cứu cậu Khi nào ông lão
153:53 xua cây cung trong tay nói lão bắn con
153:55 báo này là để lấy ra nó làm đẹp chứ
153:58 không phải cứu cậu thường dương hết nhìn
154:00 cây cung trên tay ông lão lại nhìn con
154:03 báo nằm chết trên mặt đất mũi tên đó
154:05 được bắn vào giữa hai mắt con báo chỉ lộ
154:07 ra lông đuôi của mũi tên Mạnh đến nỗi
154:10 giống như trên đầu con báo mọc ra hai
154:12 cái lông gà thật là thần tiễn ông ta
154:15 nhất định là Đổ Long Tử Chu rồi thường
154:17 Dương Mỹ ngài nhất định là Đổ Long tử
154:20 chu đệ nhất thiên hạ sà tiễn tôi đã tìm
154:23 ngài hơn một năm nay xin hãy thu nhận
154:25 tôi làm đồ đệ ông lão nói ta không phải
154:28 là đệ nhất cao thủ gì cả cũng không
154:31 thích dạy cho người Ngươi muốn học bắn
154:33 cung ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu
154:35 chuyện một lần sở vương đi săn ở Vân
154:38 Mộng Hồ ông cầm cung đứng ở ngã ba đường
154:41 Hạ lệnh cho binh lính đuổi muôn thú từ
154:44 trong rừng ra để ông bắn Vì vậy các binh
154:46 sĩ vào rừng khua chống đánh chuông các
154:49 con thú hoảng sợ chạy ra một con hươu
154:51 Chạy phía bên trái sầu vương một con
154:54 hoẵng xuất hiện bên phải Sở Vương Sở
154:56 Vương Dương cung đình bắn bỗng một con
154:58 thiên nga bay trên đầu Ông ta sợ Vương
155:01 đưa cung bên này rồi lại đưa sang bên
155:03 kia không biết nên bắn con nào một lúc
155:06 sau tất cả thú săn đều chạy mất sở vương
155:09 vẫn không bắn được gì một đại thần tên
155:11 dưỡng thúc Nội voi sợ Vương khi tôi bắn
155:14 dù chỉ là chiếc lá đặt cách xa cả trăm
155:17 bước tôi vẫn có thể bắn trăm phát trăm
155:19 trúng nhưng nếu lấy 10 cái lá cho tôi
155:21 bắn một lá tôi cũng bắn không trúng nghe
155:25 xong câu chuyện này thường dương lại váy
155:27 ông lão và nói Tôi đã rõ từ biệt ông lão
155:30 thường dương là một căn nhà lá để ở Hàng
155:34 ngày ngoài việc bắn cung ra chẳng muốn
155:35 làm gì cả 3 năm sau thường Dương đã trở
155:39 thành thần cung khi bắn anh luôn nghĩ
155:41 đến mục tiêu mắt chỉ nhìn vào mục tiêu
155:44 dù có vật gì trước mặt anh ta cũng không
155:46 hề chớp mắt như vậy có thể bắn trăm phát
155:49 trúng cả trăm
155:52 hổ chết còn sói
155:55 có một anh học trò tên Nhã Thạch không
155:57 muốn làm quan đem cả gia đình vào sống
156:00 trong rừng sâu có một con hổ thường ngồi
156:02 xồm ở ngoài hàng rào nhìn vào nhà anh
156:04 Nhã Thạch nói với người nhà chúng ta cần
156:08 đề phòng con hổ này không cho nó xông
156:10 vào nhà anh cho xây tường bao quanh nhà
156:13 bên ngoài tường còn trồng nhiều loại cây
156:15 có gai mặt trời Vừa mọc họ liền khua
156:18 Cồng Chiêng dọa đuổi con hổ đi mã Tặc
156:21 xuống núi họ liền đốt một đống lửa to
156:23 con hổ sợ lửa không dám lại gần được một
156:26 năm mọi người trong nhà vẫn bình an mùa
156:30 đông lạnh giá đã đến một đêm con hổ
156:33 không bắt được con thú nào liền nghĩ đến
156:35 việc xông vào nhà nhát Thạch bắt heo tuy
156:37 nó rất dở lửa nhưng do Đói quá đành phải
156:40 mạo hiểm nó nhảy mạnh một cái vượt qua
156:43 đống lửa lấy móng cào vào tường gai của
156:46 cây trên tường đâm vào nó nó buông tay
156:49 rơi xuống đống lửa bị đến nỗi nhạy cẫng
156:51 lên là thét lau đi động vật trong rừng
156:54 sợ chạy toán loạn nó vẫn không vào được
156:56 nhà của Nhã Thạch qua mấy hôm sau nó bị
156:59 chết đói con hổ chết Nhã Thạch vui lắm
157:02 Anh ta nói với người nhà bây giờ tốt rồi
157:06 chúng ta chẳng sợ gì nữa dần dần hàng
157:09 rào bị hỏng không ai sửa tường bao do
157:12 trời mưa nên đã sập một góc cũng không
157:14 sao những cây gai dài cũng dần chết lửa
157:17 cũng không đốt nữa bỗng một đêm nọ một
157:20 con ác thú khác xâm nhập vào nhà giết
157:22 hại Toàn bộ người nhà nhát Thạch sau này
157:25 hễ nhắc đến câu chuyện này mọi người đều
157:28 nói nhã Thạch chỉ biết đề phòng hổ nhưng
157:31 những thứ hạng người đâu chỉ có một chết
157:33 là do không cẩn thận
157:37 ba lần hối hận
157:39 giác thuốc là một người cố chấp luôn cho
157:42 mình là đúng thích làm ngược lại người
157:44 khác trước kia anh ta làm ruộng ở phía
157:46 bắc quy sơn lúa thì trồng trên sườn núi
157:49 khô ráo
157:50 hoa màu thì trồng dưới chân núi vừa ẩm
157:52 vừa thấp bạn anh ta phản đối lúa thích
157:56 ẩm ướt nên trồng dưới chân núi hoa màu
157:59 chịu khô cạn tốt nên trồng trên sườn núi
158:01 anh làm ngược lại trái với tập tính sinh
158:04 trưởng của chúng sẽ không thu được kết
158:06 quả tốt rác thúc không nghe lời bạn kết
158:09 quả chồng 10 năm nhưng cả nhà ngay cả
158:11 cơm cũng không được ăn no Lúc này anh ta
158:14 mới chú ý đến cách bạn chồng ra sao phát
158:16 hiện bạn trồng lúa Chỗ ẩm ướt hoa màu
158:19 trồng ở trên cạn quả nhiên bội thu vì
158:22 vậy anh ta xin lỗi bạn trước đây tôi sai
158:25 lầm sớm nghe lời anh thì tốt sau này anh
158:29 ta đi làm ăn ở ván Thượng anh ta nghĩ
158:31 trước đây bị thất bại là do không làm
158:33 giống người ta bây giờ người ta làm thế
158:35 nào mình làm thế đó vì vậy Thấy người ta
158:38 tranh mua cái gì anh ta cũng đi mua thấy
158:41 người ta bán gì anh ta cũng bán bạn bè
158:43 khuyên anh luôn hùa theo sau người khác
158:46 là không được như thế mặt hàng của anh
158:48 sẽ chậm hơn so với người khác
158:50 với anh nhập hàng về loại hàng hóa đó đã
158:52 xuất hiện đầy trên thị trường người biết
158:54 cách làm ăn phải nhập những hàng hóa mà
158:56 người khác không có như thế khi cơ hội
158:58 đến mới kiếm được khoản tiền lớn giác
159:01 phúc không nghe qua 10 năm nữa anh ta
159:04 lại khốn khó đến nỗi ngay cả vốn làm ăn
159:06 cũng không còn lúc này anh ta Nhớ lại
159:09 lời nói của người bạn 10 năm về trước
159:11 lại đi Xin lỗi bạn anh nói thật có lý
159:14 tôi thật hối hận không nghe lời anh sau
159:17 này giác thuốc và một người bạn chèo
159:19 thuyền ra Đông Hải đánh cá đi đến gần
159:22 vùng nước xoáy người bạn gọi anh ta lại
159:24 không được tiến về phía đó nữa phía
159:27 trước là vùng nước xoay đi vào là không
159:29 ra được giác thúc cho rằng phía trước
159:31 nhiều cá nên không nghe lời bạn tiếp tục
159:34 đi về phía trước kết quả là thuyền anh
159:36 ta bị cuốn vào vùng nước xoáy May mà có
159:39 một con cá to vùng vẫy tạo ra những đợt
159:41 sóng lớn nhờ vậy thuyền của anh mới
159:43 thoát khỏi khi anh ta hối hận thì tóc đã
159:46 bạc thân thể gầy còm như một cây nến Anh
159:49 ta lại đi đi tìm người bạn cũ vói hai
159:52 vái dùng tay chỉ lên trời nói trước đây
159:55 tôi quá bảo thủ nay xin trời cao làm
159:57 chứng từ giờ trở đi tôi sẽ thay đổi
160:00 người bạn cười nói anh đã già rồi Tuổi
160:04 thanh xuân đã qua hối cải có tác dụng gì
160:06 đứa chứ
160:09 triết lý của bóng bay
160:12 một hôm vài đứa trẻ da trắng đang chơi
160:15 trong công viên Bỗng có một ông già bán
160:17 bong bóng bay đầy xe hàng vào những đứa
160:20 trẻ da trắng chạy ùa ra như ong vỡ tổ
160:22 mỗi đứa mua một cái vui mừng đuổi theo
160:25 quả bóng đang bay trong gió ở một góc
160:28 của công viên có một đứa trẻ da đen đang
160:30 ngồi một mình nó không dám đến chơi với
160:32 những đứa trẻ kia vì tự ti sau khi bóng
160:35 dáng những đứa trẻ da trắng biến mất nó
160:37 mới đi đến bên xe hàng của ông lão tha
160:39 thiết hỏi ông có thể bán cho cháu một
160:42 quả bong bóng không ông lão với ánh mắt
160:44 hiền từ nhìn nó ôn tồn nói đương nhiên
160:47 là được cháu muốn quả màu nào
160:50 Đứa bé đã lấy lại Dũng Khí trả lời cháu
160:53 muốn cái màu đen đứa trẻ da đen vui vẻ
160:56 cầm quả bong bóng đi buông tay ra quả
160:59 bóng màu đen từ từ bay lên theo gió nổi
161:01 bật trên bầu trời xanh Mây Trắng tạo nên
161:03 bức tranh khác thường ông lão vừa chớp
161:06 mắt nhìn quả bong bóng đang bay vừa dùng
161:08 tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ da đen nói nhớ
161:12 nhé bong bóng có bay lên được hay không
161:14 Không phải do màu sắc hình dáng của nó
161:17 mà là do bên trong bong bóng có chứa khí
161:19 hidro thành bại của một người không phải
161:22 ở chủng tộc xuất thân của họ mà quan
161:25 trọng là có tự tin hay không đứa trẻ da
161:28 đen đó chính là Kim Tiến sĩ bác sĩ tâm
161:31 lý nổi tiếng của nước Mỹ
161:34 Chỉ cần cúi xuống
161:38 mang đệ tử Peter đi du hành trên đường
161:41 đi trông thấy một cái móng ngựa bằng sắt
161:43 cũ nát chúa bảo Peter nhạc nó lên không
161:46 ngờ Peter ngại cúi xuống giả vờ như
161:48 không nghe thấy chúa không nói chăm chỉ
161:50 liền khom lưng nhặt cái móng ngựa lên
161:52 đổi cho ông thợ sắt gần đó lấy được 3
161:55 đồng và dùng tiền đó mua 18 quả anh đào
161:58 ra khỏi thành hai người tiếp tục đi băng
162:01 qua vùng hoang dã mênh mông chúa đoán
162:03 Peter đang khát nước lắm liền lặng lẽ
162:06 làm rớt một quả anh đào trong tay áo
162:08 xuống đường Peter vừa nhìn thấy vội vàng
162:11 nhặt lên ăn chúa vừa đi vừa ném Peter
162:14 cúi xuống nhặt 18 lần vì vậy chúa cười
162:16 nói với Peter Lúc nãy con chỉ cần cúi
162:19 xuống một lần thì đã không phải cúi
162:21 nhiều lần đến như vậy việc nhỏ không làm
162:24 sẽ vất vả trong việc nhỏ hơn không biết
162:27 khom lưng hoặc khom lưng ít là hồ đồ còn
162:30 khom lưng trước kẻ hạ nhục mình đó chính
162:32 là ngu ngốc Thực ra ta sẽ thấy hơi mệt
162:35 khi cúi xuống nhưng nếu như người nông
162:37 dân không khom lưng thì làm sao họ có
162:39 thể thu hoạch
162:42 hãy tin vào bản thân
162:46 soccess Triết Học ra Hy Lạp cổ có một
162:48 câu nói rất nổi tiếng
162:50 kết nối từ già trẻ lớn bé ai ai cũng
162:52 biết hãy tin vào bản thân nhưng câu này
162:55 được bắt nguồn từ đâu câu chuyện như sau
162:58 vào những năm cuối đời sóc kết biết thời
163:01 gian còn lại của mình không nhiều nên
163:03 nghĩ ra cách thử tại học trò của mình
163:04 mỗi ngày một hôm ông cho gọi học trò đến
163:08 bên giường nói Nến của ta sắp cháy hết
163:11 rồi con hãy lấy một cây khác gắn vào đó
163:13 đi con đã hiểu ý ta chưa rõ người học
163:17 trò trí tuệ uyên bác của thầy sẽ được
163:19 truyền bá về sau Nhưng socket trầm chậm
163:23 nói Ta muốn tìm một người kế thừa thông
163:25 minh nhất người đó không chỉ có trí tuệ
163:28 xuất chúng mà còn phải tràn đầy lòng tin
163:30 và Dũng Khí Phi Phàm có điều đến giờ tao
163:33 vẫn chưa tìm được người này con tìm giúp
163:35 ta một người như thế nhé Vâng thưa thầy
163:38 người học trò nói con nhất định dốc hết
163:41 sức lực đi tìm không phụ lòng tin và sự
163:44 dạy bảo của thầy
163:45 sóc rết mỉm cười không nói gì người học
163:49 trò chân thành và có chức năng đó không
163:51 ngại khó khăn gian khổ đi khắp nơi tìm
163:53 kiếm nhưng những người anh tìm về đều bị
163:55 sốc rết khéo léo từ chối một lần Khi
163:59 người học trò vừa quay về sau một chuyến
164:01 đi dài anh Tiến đến trước giường bệnh
164:03 của subcript đang trong giai đoạn nguy
164:06 kịch vừa nhìn thấy người học trò mình
164:08 bước vào liền nắm lấy tay bảo ngồi xuống
164:10 rồi vỗ nhẹ vai người học trò những ngày
164:13 tháng qua thật là vất vả cho con nhưng
164:15 những người con tìm về đều không bằng
164:17 con con nhất định sẽ nỗ lực hơn người
164:21 học trò tha thiết nói con sẽ đi tìm từ
164:23 khắp các thành phố đến thôn quê dù phải
164:26 đi khắp thế gian con cũng sẽ tìm được
164:28 người yêu Tú nhất đưa về đây Tiến cử cho
164:30 thầy
164:31 soccess cười không nói gì nửa năm sau
164:34 Sắp kết đã kiệt sức đang cận kề với cái
164:37 chết mà người ưu tú nhất vẫn chưa thấy
164:39 người học trò vô cùng xấu hổ nước mắt
164:42 rơi đã trã ngồi bên cạnh giường bệnh tự
164:44 trách con thật không phải với thầy con
164:47 đã làm thầy thất vọng ta là người thất
164:49 vọng nhưng con hãy xin lỗi chính bản
164:51 thân con sóc kết Nói đến đây thất vọng
164:54 nhắm nghiền đôi mắt dừng lại hồi lâu mới
164:57 thương xót nói vốn dĩ người ưu tú nhất
164:59 là con chỉ là do con không có lòng tự
165:02 tin mà không dám đề cử mình làm bản thân
165:04 vụt mất cơ hội nói chưa dứt câu nhà
165:08 triết học vĩ đại đã vĩnh viễn từ bỏ thế
165:10 giới ra đi mãi mãi Kỳ thực mỗi một người
165:13 đều là người ưu tú nhất quan trọng là
165:15 bạn phải tự tin vào bản thân luôn tự đề
165:18 cử và trọng dụng chính mình
165:21 đi theo cha
165:24 chúng ta thường xuyên là một động tác
165:26 thì sẽ tập thành thói quen nuôi dưỡng
165:29 một thói quen sẽ tạo thành một phẩm cách
165:31 có một anh chàng có thói quen mới sáng
165:34 trước khi bắt đầu công việc đều đến quán
165:36 rượu trong thị trấn uống một ly một dáng
165:39 nọ Sau khi hôn từ biệt vợ con anh ta lại
165:42 đi về phía quán rượu vừa đi được một
165:44 đoạn Anh ta cảm giác có người đi sau
165:46 lưng khi quay đầu nhìn lại thì thấy đứa
165:49 con hướng đi theo dấu chân của anh in
165:51 trên tuyết nó hứng thú nói cha cha Xem
165:55 này con đang đi theo dấu chân của cha đó
165:57 lời nói của con làm anh ta sửng sốt Anh
166:00 Mỹ ta đang đi đến quán rượu và con trai
166:03 ta lại đi theo ta từ hôm đó trở đi anh
166:07 ta không đến quán rượu nữa
166:09 [âm nhạc]
166:11 giáo chủ
166:13 một giáo chủ rất có danh vọng đang thành
166:16 kính cầu khẩn trong vườn hoa Lúc này có
166:19 người thị nữ ruột gan rối bời hoảng hốt
166:21 chạy loạn Tìm Đứa Con Thất Lạc do nóng
166:24 lòng cô ta không chú ý đến giáo chủ đang
166:26 quỳ gối cầu xin ở đó và mạnh vào ông ta
166:29 nhưng ngay cả câu xin lỗi cũng không nói
166:31 liền vội vã chạy đi giáo chủ bực tức dẫm
166:35 chân trong lòng rất tức giận khi ông ta
166:37 cầu khẩn xong người thì nữ đó cũng tìm
166:40 thấy con vui vẻ chạy lại vừa nhìn thấy
166:43 vẻ mặt tức giận của giáo trụ cô ta rất
166:45 kinh ngạc và hoảng hốt giáo chủ bực tức
166:48 nói cô có thể giải chỉ trích hành động
166:50 vừa rồi người thị nữ nói xin lỗi giáo
166:54 chủ l ucdo tôi quá lo lắng đến sự An
166:58 Nguy của con nên không nhìn thấy ngài
167:00 đang ở đó có điều không phải ngài đang
167:03 cầu khẩn sao người mà ngài đang thỉnh
167:05 cầu chắc cũng quý trọng hơn ngàn lần so
167:08 với đứa con của tôi sao ngài còn chú ý
167:10 đến tôi lúc này giáo chủ cúi đầu không
167:13 nói
167:16 chim khổng tước đắt tiền
167:19 vì quốc vương nọ nghe nói có một họa sĩ
167:21 có tài vẽ tranh sơn dầu rất đẹp bèn đến
167:24 thăm người họa sĩ đó người hãy vẽ cho ta
167:27 bức tranh chim khổng tước quốc vương yêu
167:29 cầu một năm sau ông lại đến thăm họa sĩ
167:33 bức tranh ta đặt mua đầu ta đã từng yêu
167:36 cầu ngươi vẽ bức tranh chim khổng tước
167:38 chim khổng tước của ngài sẽ xong ngay
167:41 họa sĩ nói anh ta lấy ra một tờ giấy
167:44 chẳng mấy chốc đã vẽ xong một con chim
167:46 khổng tước rất đẹp quốc vương rất hài
167:48 lòng nhưng kiếm tiền khiến cho ông ta
167:51 ngạc nhiên chỉ mất chút thời gian lại
167:53 không tốn bao nhiêu sức lực đã vẽ ra bức
167:55 tranh công việc vừa nhẹ nhàng vừa dễ
167:58 dàng sao giá tiền lại cao thế quốc vương
168:00 hỏi họa sĩ bèn dẫn quốc vương đi một
168:03 vòng quanh nhà của ông ta trong các căn
168:06 phòng đều xếp từng đống từng đống tranh
168:08 vẽ chim khổng tước họa sĩ nói giá này là
168:12 vô cùng hợp lý ngài Xem Tuy hiện giờ chỉ
168:14 tiêu tốn không Bao nhiêu sức lực nhưng
168:16 đã tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và thời
168:18 gian của tôi để vẽ được bức tranh chim
168:20 khổng tước này cho ngài tôi đã phải
168:22 chuẩn bị cả một năm trời
168:25 nuôi chim
168:27 bên ngoài thành nước lỗ có một con chim
168:30 biển rất là mọi người trước giờ chưa
168:32 từng thấy qua loài chim này nên cho rằng
168:34 nó là con chim thần quốc vương sai người
168:37 tìm cách bắt con chim đó về và nó đã
168:40 được đối đãi như một vị khách quý trong
168:41 hoàng cung Nhưng trông con chim rất ủ rũ
168:44 làm sao mới khiến chú chim này vui vẻ
168:47 lên quốc vương vô cùng lo lắng bỗng
168:50 nhiên ngại gieo lên nghĩ ra rồi đức vua
168:54 nghĩ ra một cách là mời đội nhạc Công
168:56 đến tấu nhạc cho chú chim kia nghe lại
168:58 sai đầu bếp làm thật nhiều các món ăn
169:00 ngon mời nó ăn nhưng Thiện Ý này của đức
169:03 vua ngược lại làm cho con chim sợ hãi nó
169:05 chẳng dám ăn uống gì cả ngày lo lắng bất
169:08 an còn vỗ cánh bay loạn cả lên Cứ như
169:11 thế hai ngày trôi qua con chim biển kia
169:14 sợ đến chết
169:17 Ngự Khuyết gặp cướp
169:19 nghị quyết là một người có học vấn Uyên
169:22 thâm một lần trên đường đi gặp bọn cướp
169:24 đứng lại muốn tiền hay muốn mạng bọn
169:28 cướp vùng đao chặn đường nghị quyết mỉm
169:31 cười xuống xe để lại hết tiền của và xe
169:34 ngựa cho bọn cướp rồi vui vẻ lên đường
169:36 như không có chuyện gì xảy ra bọn cướp
169:39 cảm thấy kỳ lạ vì trước nay khi bị cướp
169:41 người ta không chống lại thị van xin
169:43 người như Nghị quyết chúng mới gặp lần
169:46 đầu liền đuổi theo hỏi bọn ta cướp của
169:49 ngươi sao ngươi lại không thấy sót mưu
169:53 Khiết bình thản trả lời Quân Tử Không
169:55 nên vì những vật nuôi mình mà hại đến
169:57 thân như Khuyết đi rồi một tên cướp nói
170:00 thật là một người hiểu biết một tên khác
170:04 nói người này học vấn Uyên thâm Nếu như
170:07 ông ta đi gặp vua nước triệu nhất định
170:09 sẽ được trọng dụng lúc đó một khi ông ta
170:11 nhớ đến câu chuyện bị cướp trên đường sẽ
170:13 báo cho vua vua nhất định lập tức phái
170:15 binh đi Giết chúng ta bây giờ chúng ta
170:18 nên giết ông ta để trừ Hậu Họa các tên
170:21 khác cũng đồng ý thế là bọn cướp đuổi
170:23 theo giết chết Ngưu Khuyết nước Yên có
170:26 người nghe được chuyện này bèn Triệu tập
170:28 mọi người trong nhà lại bảo gặp cướp chớ
170:31 học theo nghị quyết không lâu sau em
170:34 trai người này đến nước Tần quả nhiên
170:36 gặp cướp ở ải hàm cốc Khi bọn cướp giật
170:39 đồ anh ta Nhớ lời anh dặn bèn dành giật
170:42 cùng bọn cướp bọn cướp đông người nên
170:44 cuối cùng giật được tay nải anh ta bèn
170:46 đi theo bọn cướp lén thoáng nịnh bợ nhằm
170:49 đòi lại vụ tai nạn bọn cướp cả giận Bọn
170:53 ta tha mạng cho Mi đã là may cho mi lắm
170:54 rồi thế Mà mi còn đi theo là nhà mãi làm
170:57 hành tung Bọn ta Bị Bại Lộ Thôi thì kết
171:00 liễu mi cho xong khỏi phải rách việc rồi
171:03 giết chết anh ta còn giết cả những người
171:06 đi theo anh ta
171:07 [âm nhạc]
171:09 cái bóng
171:11 có một người thấy cái bóng của mình quá
171:13 phiền phức Muốn đuổi nó đi Nhưng làm thế
171:15 nào cũng không thể bắt cái bóng rời khỏi
171:17 mình cho dù anh lấy gậy đánh hay nhảy
171:20 xuống nước thì cái bóng vẫn y như cũ lẽo
171:23 đẽo theo bên cạnh một vị nho sĩ trông
171:25 thấy anh chàng này ngồi ủ rũ bèn tiến
171:27 lại hỏi có chuyện gì khiến cho anh phải
171:30 lo lắng như vậy trên đời này không có gì
171:32 là không giải quyết được hãy nói cho tôi
171:34 nghe biết đâu tôi giúp gì được cho anh
171:37 Thế là anh bèn kể việc mình đuổi cái
171:39 bóng đi như thế nào và nó lì lợm ra sao
171:42 cho vị nho sĩ này nghe ông nói xem tôi
171:45 phải làm sao đây anh chàng buồn rầu hỏi
171:48 ồ
171:49 vì nho sĩ kia chậm rãi nói nếu như anh
171:52 không cần cái bóng của mình nữa thì chỉ
171:55 việc đứng ở dưới gốc cây kia là được rồi
171:57 [âm nhạc]
171:59 nỗ lực
172:01 một cặp vợ chồng đến nhà hát Xem vở kịch
172:04 nổi tiếng có nội dung xoay quanh khoảng
172:06 thời gian chúa gesu bị nạn khi vợ kịch
172:09 hạ màn họ đến hậu trường hỏi thăm người
172:11 đóng vai Chúa Giêsu trong lúc nói chuyện
172:13 với nhân vật chính họ chú ý đến cây
172:16 thánh giá bằng gỗ rất to được cất ở một
172:18 góc phòng đó chính là đạo cụ lúc nhân
172:20 vật chính bị treo lên người chồng nói
172:23 với vợ hãy chụp cho anh một tấm ảnh cũng
172:26 cây thánh giá nói xong bèn bước đến bên
172:29 cây thánh giá nâng nó lên Ông hết sức
172:31 kinh ngạc cây thánh giá rất nặng ngoài
172:33 sức tưởng tượng của ông lúc cống nó lên
172:36 Ông phải dùng hết sức lực mới di chuyển
172:38 được vài bước một lúc sau ông kiệt sức
172:40 thả cây thánh giá xuống ngồi thở hổn hển
172:43 ông quay đầu sang hỏi diễn viên Tôi cứ
172:47 tưởng rằng bên trong nó rỗng trọng lượng
172:49 nhẹ Sao anh lại làm cây thánh giá nặng
172:51 như thế người diễn viên nói Thưa ông nếu
172:55 như trọng lượng cây thánh giá quá nhẹ
172:57 tôi không thể diễn vai này tốt được
173:00 [âm nhạc]
173:01 tiếng kêu của chim cú mèo
173:05 huệ tử làm tướng Quốc nước lương Trang
173:08 Tử muốn qua thăm Có người nói với Huệ tử
173:11 trang tử đến đây không đơn thuần là tới
173:13 thăm ngài mà hắn muốn thay ngài làm
173:15 tướng Quốc Huệ tử nghe thế hoảng sợ cho
173:18 quân lùng sét trong thành 3 ngày 3 đêm
173:21 trang tử hay tin Huệ tử Muốn đuổi mình
173:24 đi lại càng muốn đến thăm bạn khi gặp
173:27 ông nói với Huệ tử trên đường đi đến đây
173:30 tôi có nghe một câu chuyện rất buồn cười
173:32 Ông có muốn nghe không Huệ tử nói là
173:36 chuyện gì chàng tử nói ở Phương Nam có
173:39 loài chim tên là viên sổ Ông có biết
173:42 không loài chim này thích sự yên tĩnh
173:45 Uyên sổ xuất phát từ biển Nam bay sang
173:46 biển bắc không phải cây ngô đồng thì nó
173:49 không đậu không phải quả luyện một loại
173:51 quả rất thanh khiết thì nó không Ăn
173:52 không phải suối nước ngọt thì không uống
173:54 bây giờ có con chim cú mèo đang rỉa xác
173:57 con chuột chết thấy chim uyên sổ bay qua
174:00 ngằm đầu nhìn viên sổ kêu một tiếng quát
174:02 giận dữ vì sợ Nguyên sổ đến tranh mồi
174:04 nay ông Định đem kiến trúc vị tướng Quốc
174:07 nước lương gia kêu để dọa tôi đấy ư
174:11 xương sọ
174:13 Trang Tử đến nước sở nhìn thấy trong đám
174:16 cỏ dại bên đường một cái xương sọ của
174:18 người chết gió thổi qua cái xương sọ đó
174:21 phát ra tiếng kêu vù vù trang tự dùng
174:24 roi ra quất vào xương sọ Hỏi nó nhà
174:27 ngươi làm ra những chuyện thương thiên
174:28 hải lý gì nên mới bị ra thế này hay là
174:31 vì nước mất nhà tan bị kẻ thù lấy dao
174:33 chặt ra như thế này hay là ngươi làm
174:35 chuyện gì xấu xa sợ cha mẹ vợ con phải
174:38 uất ức mà chết nên mới thành ra thế này
174:40 nhà ngươi bị đói khát lạnh nên mới biến
174:42 ra như thế này hay là tuổi thọ đã hết
174:45 chết là trở thành thế này nói xong trang
174:48 tự cảm thấy hơi mệt liền nằm xuống thảm
174:51 cỏ gối đầu lên chiếc xương sọ ngủ đến
174:54 nửa đêm chiếc xương sọ kia báo mộng ta
174:57 đã nghe thấy lời nói của ngươi lúc ban
174:59 ngày ngươi quả có tài ăn nói ngươi nói
175:02 nào là nước mất nhà tan nhục nhã đói
175:05 khát chết già đây đều là nỗi đau của
175:07 người sống chết đi thì không có nữa nhà
175:11 ngươi muốn biết niềm vui sau khi chết
175:12 không Trang Tử nói được ngươi nói đi
175:16 xương sọ nói sau khi chết không có quan
175:20 phủ đến quản ngươi cũng không phải lo
175:22 bận rộn bốn mùa tự do tự tại sống thọ
175:25 cùng trời đất có thể nói người làm vua
175:27 cũng không thể so sánh với niềm vui của
175:29 ta trang tử không tin Nói ta gọi thần
175:33 trông coi việc sinh tử đến cho nhà ngươi
175:35 sống lại quay về với cha mẹ vợ con bạn
175:39 bè nhà ngươi đồng ý không không không
175:44 xương sọ Trả lời một cách sợ hãi ta
175:46 luyến tiếc niềm vui tự do tự tại này
175:49 Không phận sự bận rộn sợ những ngày
175:51 tháng phải tranh giành trên nhân gian
175:53 [âm nhạc]
175:55 chọi gà
175:57 có một người rất giỏi huấn luyện gà chọi
176:00 quốc vương mời anh ta vào hoàng cung
176:02 huấn luyện gà 10 ngày sau quốc vương hỏi
176:05 gà đã được huấn luyện tốt chưa người đó
176:08 nói vẫn chưa được con gà này chỉ biết
176:11 dùng tiếng kêu để dọa con gà khác qua 10
176:14 ngày nữa quốc vương lại hỏi con gà đó đã
176:17 có thể chọi được chưa người đó nói chưa
176:21 được nó quá kích động vừa nghe thấy
176:23 tiếng kêu của con gà khác liền xông đến
176:25 chiến đấu với người ta một tháng trôi
176:28 qua quốc vương hỏi bây giờ có thể chưa
176:31 người đó nói vẫn không được thấy con
176:35 khác nó chỉ trừng mắt nhìn thế là lại
176:38 qua 10 ngày nữa quốc vương hỏi anh ta
176:40 con gà kia đã tốt chưa lần này được rồi
176:44 người huấn luyện gà Nói bây giờ khi nó
176:47 nghe tiếng con gà khác
176:49 không thay đổi giống như một con gà gỗ
176:51 nó giành thắng lợi một cách tự tin con
176:54 gà khác cứ nhìn thấy nó đều quay mình
176:56 chạy cơ bản không dám đấu với nó
176:59 [âm nhạc]
177:01 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ Trực sẵn
177:05 trang tử đi dạo trong vườn hoa thấy một
177:08 con chim từ phía Nam bay tới cánh của nó
177:11 rộng 7 thước mắt to như mắt rồng nó bay
177:14 ngang qua chạm phải trán của Trang Tử
177:16 Đậu xuống một cây trong vườn đây là con
177:19 chim gì Trang Tử nghĩ cánh rộng nhưng
177:22 bay không xa mắt lớn nhưng kém linh hoạt
177:25 trang tự rút một cây ná từ lưng ra lặng
177:28 lẽ đi vào trong vườn trái cây dương lá
177:30 chuẩn bị bắn nó đúng lúc đó Thì bỗng
177:33 phát hiện trên cành cây có một con ve
177:34 đang vui vẻ ca hát một con bọ ngựa đang
177:37 rình bắt con ve đó và con chim lạ không
177:39 biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng
177:41 con bọ ngựa đang chuẩn bị ăn con bọ ngựa
177:43 nhưng nó lại không phát hiện trang tử
177:46 đang cầm đá đứng dưới nhìn thấy cảnh này
177:49 quân tử than rằng Ôi sự tàn sát giữa các
177:52 sinh vật là vì sự hấp dẫn lẫn nhau nên
177:55 dẫn đến bi kịch trang tử về đến nhà đóng
177:58 cửa suy ngẫm 3 tháng không bước ra khỏi
178:00 cửa
178:03 trang phục và học giả
178:05 một lần lỗ vương kiêu ngạo Nói với Trang
178:09 tử nước lỗ ta có rất nhiều học giả thông
178:11 thái chàng tử nói ở nước lỗ rất ít gặp
178:15 các học giả không đúng Lỗ Vương nói nước
178:19 lỗ đi đâu cũng gặp người mặc trang phục
178:21 Học Giả Tại sao nói rất ít gặp học giả
178:24 Trang Tử nói tôi nghe nói học giả đầu
178:28 đội mũ chóp tròn biểu thị hiểu biết
178:30 thiên văn chân đi giày vuông biểu thị an
178:32 tường địa lý trên mình đeo Ngọc Hoàn có
178:35 lỗ hổng điều thì biết Đạo lý làm việc
178:37 quyết đoán thực ra những người học giả
178:40 biết việc không nhất định mặc áo học giả
178:42 người mặc đồ học giả không nhất định
178:44 biết việc Lỗ Vương không tin Trang Tử
178:47 lại nói không trở ngại cứ ra một mệnh
178:50 lệnh tất cả những người nào không phải
178:52 là học giả mà mang đồ học giả đều bị
178:54 hành quyết thì tình hình sẽ ra sao Thế
178:56 là lỗ vương liền ban hành mệnh lệnh đó
178:58 chưa đến 5 ngày Nước Lũ không ai dám mặc
179:01 đồ học giả nữa lại được vài ngày sau
179:03 phát hiện thấy có một người mặc đồ học
179:06 giả đứng trước cung điện Lỗ Vương mời
179:09 vào hỏi quả nhiên tinh Thông Thiên văn
179:10 Địa lý nói đến chuyện đại sự quốc gia
179:13 cũng rất hiểu biết Trang Tử nói với Lỗ
179:16 Vương nước lũ rộng lớn như thế người học
179:19 giả chân chính chẳng qua chỉ có một
179:21 người này có thể nói là nhiều không
179:23 [âm nhạc]
179:25 ngụ ngôn
179:27 các ngư dân tung lưới đánh cá vớt được
179:30 một cái bình từ dưới biển sâu trong bình
179:33 có một tờ giấy trên đó có viết mọi người
179:35 mau đến cứu tôi tôi đang ở đây Long
179:39 Vương đã mang tôi nhốt trên một hòn đảo
179:40 hoang tôi đang đứng trên bờ Chờ mọi
179:43 người đến cứu Xin mọi người hãy cứu tôi
179:46 tôi ở đây không có ngày tiếng giờ chắc
179:50 đã quá muộn cái bình đã trôi trên biển
179:52 một thời gian dài một ngư dân Nói địa
179:56 điểm cũng không rõ Đại dương mênh mông
179:58 biết đi hướng nào mà tìm ngư dân Thứ Hai
180:00 nói không quá muộn cũng chẳng xa hòn đảo
180:04 nào cũng đều là ở đây người thứ ba nói
180:07 thế là họ cảm thấy không bị ràng buộc
180:09 thế là họ trầm tư Chân Lý Thông thường
180:12 là như thế
180:15 chim đại bàng và gà
180:18 bộ lạc của người Indian ở Mỹ có một câu
180:21 chuyện như sau ngày xưa có một ngọn núi
180:24 rất cao bên sườn núi có một tổ chim đại
180:27 bàng trong tổ có 4 quả trứng lớn một
180:30 trận động đất xảy ra làm rung chuyển
180:31 ngọn núi một quả trứng đại bàng lăn
180:34 xuống và rơi vào một trại gà nằm dưới
180:36 chân núi một con gà mái tình nguyện ấp
180:38 quả trứng lớn ấy một ngày kia quả trứng
180:41 nở ra một chú đại bàng xinh đẹp nhưng
180:44 buồn thay chú chim nhỏ được nuôi dạy và
180:46 lớn lên như một con gà từ nhỏ cho đến
180:48 lớn đại bàng có điều làm những việc mà
180:51 những con gà thực thụ làm nó đào đất tìm
180:53 zoom và côn trùng kêu cục tác cũng vỗ
180:56 cánh và bay được một đoạn trên không
180:58 trung chẳng bao lâu sau đại bàng cũng
181:01 tin nó chỉ là một con gà như bao con gà
181:03 khác đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà
181:06 đang sống nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát
181:08 một điều gì cao xa hơn Cho đến một ngày
181:11 khi đang chơi đùa trong sân đại bàng
181:14 Nhìn lên trời và thấy những chú chim đại
181:16 bàng đang dũng mãnh Lướt đi trên bầu
181:17 trời cao vút ước gì tôi có thể bay như
181:20 những con chim đó bầy gà cười ầm lên anh
181:24 không thể bay cao như những con chim đó
181:26 được Anh là một con gà và gà không biết
181:28 bay đại bàng tiếp tục Nhìn gia đình thật
181:31 sự của nó mơ ước có thể bay cao cùng họ
181:33 mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình
181:36 bầy gà lại bảo điều đó không thể xảy ra
181:38 rồi Đại Bản tin là thật không mơ ước nữa
181:42 và tiếp tục sống như một con gà cuối
181:44 cùng Đại Bản chết thiếu sót lớn nhất
181:47 trong cuộc sống đại bàng chính là quan
181:49 điểm say mê khám phá bản thân nó chưa
181:51 bao giờ dám thực hiện ước mơ chưa bao
181:53 giờ dám học bay để có thể tự tin bay vút
181:55 lên trời xanh như tổ tiên ngàn đời của
181:57 mình
182:00 người ăn mày và giọt sương
182:03 một người ăn mày đi trên đường vào buổi
182:05 sáng sớm anh ta đổi túi gạo từ tay trái
182:08 sang tay phải và chuẩn bị thổi bụi bám
182:10 trên tay một giọt sương lớn lấp lánh rơi
182:13 vào lòng bàn tay anh ta người ăn mày
182:16 nhìn một chút Đặt bàn tay lên môi nói
182:18 với hạt sương người biết ta sẽ làm gì
182:21 không ông sẽ nuốt tôi xem ra Ngươi còn
182:25 đáng thương hơn ta sinh mạng nằm trong
182:27 tay người khác ông sai rồi tôi vẫn không
182:30 hiểu cái gì gọi là đáng thương tôi đã
182:32 từng tới lên nụ hoa đinh hương thật lớn
182:34 và làm cho nó nở ra rất đẹp bây giờ tôi
182:37 lại tưới lên một sinh mạng khác đây là
182:39 niềm vui và may mắn lớn nhất của tôi Tôi
182:42 không có gì phải hối hận người ăn mày
182:44 đột nhiên dừng bước con
182:49 công của người khác
182:50 một người muốn vượt qua một vùng đầm lầy
182:53 Nhưng ở đó không có đường đi nên phải dò
182:56 dẫm từng bước một rất khó khăn bước trái
182:59 nhảy phải đi được một đoạn không xa thì
183:01 bị lún vào trong bùn chìm xuống cũng có
183:04 một người muốn vượt qua Đầm Lầy nhìn
183:07 thấy bước chân của người đi trước liền
183:09 nghĩ ở đây nhất định đã có người đi Cứ
183:12 thế dẫm lên bước chân của người đi trước
183:13 nhất định sẽ an toàn bước thử vài bước
183:16 quả nhiên Đúng như suy đoán do đó yên
183:19 tâm đi nhưng được một đoạn liền bị rơi
183:22 vào bùn lại có người muốn đi qua vùng
183:25 đầm lầy nhìn thấy dấu chân của hai người
183:27 đi trước không cần đắn đo liền bước đi
183:30 theo số phận của anh ta cũng tương tự
183:32 như hai người trước lại có một người nữa
183:35 Muốn đi qua vùng đầm lầy nhìn thấy dấu
183:38 chân của nhiều người liền nghĩ đây nhất
183:40 định là con đường thông qua Đầm Lầy nhìn
183:43 xem đã có nhiều người đi như thế chỉ cần
183:45 đi theo là mình nhất định sẽ sang được
183:47 bên kia đầm lầy
183:48 điều đó xảy bớt đi Cuối cùng cũng bị
183:51 chìm trong bùn con đường trên trái đất
183:53 không phải thế có người đi là nhất định
183:55 bằng phẳng thuận lợi bước theo dấu chân
183:58 của người khác không chỉ không có bước
184:00 phát triển mới mà có lúc còn bị rơi vào
184:02 cạm bẫy
184:05 tình nguyện phối hợp
184:07 lần đầu tiên lên mặt trăng thực ra có
184:10 hai người ngoại amstrong ra còn có một
184:13 người là bùm andin câu nói của I’m
184:16 Strong Đây chỉ là một bước đi nhỏ của
184:18 một người nhưng lại là bước tiến lớn của
184:20 toàn nhân loại đã trở thành một câu danh
184:22 ngôn nổi tiếng thế giới tại buổi chiều
184:25 đã chúc mừng An xoong và bùm and Rin lên
184:27 mặt trăng thành công có một phóng viên
184:29 đột nhiên hỏi bùm andin rằng do anstrong
184:33 bước xuống phi thuyền trước nên trở
184:34 thành người đầu tiên bước lên mặt trăng
184:36 ông có thấy đáng tiếc không Tất cả mọi
184:39 người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về người
184:41 hỏi câu đó rồi lại tập trung nhìn bùm
184:43 Andrew
184:47 các vị
184:49 [âm nhạc]
185:05 [âm nhạc]
185:21 [âm nhạc]
185:37 [âm nhạc]
185:48 khách hàng vô cùng xúc động tim đập rộn
185:50 ràng lòng ấm áp hạnh phúc đến rơi lệ
185:53 quốc vương đến bên nói chỉ cần con chăm
185:57 chỉ luyện tập con sẽ giống như thế sau
186:00 đó vương tử luôn chú ý giữ cho lưng được
186:02 thẳng vài tháng sau có người nói lưng
186:06 của Vương Tử đã tốt hơn trước rất nhiều
186:08 vương tử nghe thấy thế vô cùng tự tin
186:11 sau đó càng chú ý giữ thẳng lưng hơn dần
186:14 dần kỳ tích cũng xuất hiện lưng chàng đã
186:17 thẳng giống như bức tượng kia
186:21 Mặc Tử nói chuyện vụng về
186:24 một lần sở vương hỏi học trò của Mặc Tử
186:27 là điền kiu Tại sao sư phụ Mặc Tử của
186:30 ngươi làm mọi việc đều tốt nhưng lời nói
186:32 lại có chút vụng về biển kêu nói trước
186:36 khi nói về thầy của tôi xin cho tôi kể
186:39 hai câu chuyện nhỏ nói đi Có một người
186:42 nước sở sang nước chị bán trâu báu anh
186:44 ta dùng chất liệu gỗ cao cấp nhất là Mộc
186:46 Lan làm hộp đựng châu báu sau đó có dùng
186:49 hương liệu quý xông hương thơm vào chiếc
186:50 hộp còn khác hoa văn tinh xảo Khảm nặng
186:53 Ngọc Thạch và ngọc bích xung quanh chiếc
186:54 hộp kết quả người nước Trịnh trị Mua cái
186:57 hộp mà không mua châu báu của anh ta Đây
186:59 gọi là bán hộp giỏi mà bán châu báu
187:01 không giỏi năm đó khi Tần Bá gả con gái
187:04 cho công tử nước tấn liền chọn 70 hầu
187:07 gái xinh đẹp đi theo Hầu con gái đến
187:10 nước tấn công từ nước tấn lại thích
187:12 những người hầu gái đó còn Tân Nương thì
187:14 bị lạnh nhạt đúng là giỏi cả hầu gái chứ
187:17 không giỏi gà con gái còn ngày nay so
187:20 sánh về khả năng ăn nói một người toàn
187:22 nói những lời hoa mỹ kết quả người khác
187:24 chỉ chú ý đến lời nói nhưng lại quên mất
187:26 Ý nghĩa của nó học thuyết của thầy tôi
187:29 đều truyền bá phẩm chất tốt đẹp từ thời
187:31 cổ đại nói về đạo lý cuộc sống dùng để
187:34 dẫn dắt mọi người nếu như lời nói của
187:37 ông quá hoa mỹ mọi người sẽ chỉ chú ý
187:39 đến văn phòng mà quên đi đạo lý trong đó
187:42 như vậy sẽ giống như người nước sở bán
187:44 châu báu tân bá gả con gái do đó lời nói
187:47 của Mặc Tử không không thích sự Hoa Mỹ
187:52 sai phương hướng
187:54 có một người cứ thúc xe ngựa chạy về
187:56 hướng bắc người bạn hỏi anh ta muốn đi
187:59 đâu anh ta bảo rằng muốn đến nước giờ
188:01 nhưng nước sở ở hướng Nam tại sao anh
188:04 lại chạy về hướng bắc người bạn nhắc nhở
188:07 hướng nào cũng vậy thôi xe ngựa của tôi
188:10 rất tốt xe ngựa của anh tốt người bạn cố
188:13 gắng nhắc anh ta nhưng anh chạy về hướng
188:16 này là không đúng không Sao cái tôi có
188:19 chính là tiền tôi biết anh có tiền nhưng
188:22 anh nên chạy về hướng Nam mới đúng cái
188:25 gì mà hướng Nam với hướng bắc người đánh
188:27 xe của tôi Giỏi thế này tôi còn sợ cái
188:30 gì người đánh xe của thực rất giỏi chỉ
188:33 thấy anh ta vừa quất roi ra nghe chát
188:35 một tiếng xe ngựa đã vụt đi bụi bay mịt
188:38 mù một lát sau mất hút người bạn lắc đầu
188:41 nói điều kiện của anh ta càng tốt thì
188:45 càng cách xa Nước Sở
188:47 [âm nhạc]
189:03 [âm nhạc]
189:28 [âm nhạc]
189:48 nhỏ nhất trong nhà ra làm học phí dân
189:51 làng rất nghèo từ trước đến nay luôn
189:53 mong được phát tài vì vậy họp nhau lại
189:55 cùng thảo luận họ nghĩ muốn học được
189:57 phép thuật phải hi sinh một chút làm học
189:59 phí thì đâu có vấn đề gì Vì vậy họ gom
190:03 tiền lại đưa cho ông lão làm học phí tập
190:05 trung nghe ông ta dạy phép thuật thần kỳ
190:07 chỉ nghe thấy ông lão nuốt nước bọt ừng
190:09 ực niệm một chàng thần chú sau đó biến
190:12 viên đá trong cái thùng gỗ Thành Một Cục
190:14 Vàng lóng lánh mau dậy Chúng tôi đi mọi
190:17 người đều nói như vậy ông lão không hề
190:20 hả dạy là họ câu thần chú đó khi người
190:22 ngu nhất trong làng cũng có thể thuộc
190:24 nằm lòng câu thần chú ông ta rất hài
190:26 lòng Nói cho họ biết mọi người đợi sáng
190:29 mai khi mặt trời mọc có thể bắt đầu dùng
190:31 phép tôi đảm bảo mọi người đều có thể
190:33 biến những hòn đá vô dụng thành những
190:35 cục vàng sáng láng có điều phải nhớ khi
190:38 niệm chú trong đầu không được nghĩ đến
190:40 con khỉ ở núi Himalaya tuyệt đối không
190:44 được cả làng Nghi hoặc lặp lại vàng có
190:47 quan hệ gì con với duy trì ở núi
190:49 Himalaya chứ ông già thật là vô vị họ
190:52 đâu có nghĩ đến con khỉ của Himalaya Vì
190:55 sao phải nghĩ đến nó nhưng 1000 năm qua
190:57 đi Có người nói Nếu như bây giờ bạn đến
191:00 thôn này bạn sẽ thấy có không ít người
191:02 đem hòn đá đặt vào thùng gỗ lởm dầm niệm
191:05 thần chú nỗ lực không nghĩ đến con khỉ ở
191:07 Himalaya họ không bao giờ niệm ra vàng
191:10 nhưng không ai trách ông lão kia nói dối
191:12 bởi vì mỗi người đều thừa nhận họ càng
191:15 không muốn nghĩ đến con khỉ thì lại càng
191:17 nghĩ về nó
191:20 bí quyết trường thọ
191:22 dưới chân núi Thái Sơn có một viên đá
191:25 tên là tam thiếu Thạch Theo truyền
191:27 thuyết trước đây có ba ông lão đã 100
191:29 tuổi thường xuyên đến trước hòn đá này
191:31 tập thể dục luận bàn cổ kim mặt mày rạng
191:34 rỡ vui vẻ có một hôm ba người nói về bí
191:37 quyết trường thọ của mình ông a nói
191:40 trước khi ăn cơm uống một ly rượu ông bê
191:44 nói sau khi ăn cơm đi bộ ông sẽ nói bà
191:49 vợ thật đáng ghét Ba người cùng cười lớn
191:52 cái tên đá Tam tiếu Thạch Cũng từ đó mà
191:54 ra bí quyết sống lâu của ba ông lão thật
191:57 đơn giản nhưng có phần làm cho người ta
192:00 khó hiểu thực ra những điều họ nói đều
192:02 có lý nói trước khi ăn cơm uống một ly
192:05 rượu tức là với một lượng rượu vừa phải
192:07 có thể kéo dài tuổi thọ ăn cơm xong đi
192:09 bộ tức là đi bộ vừa phải có thể kéo dài
192:11 tuổi thọ bà vợ thật đáng ghét là một câu
192:14 hài hước muốn nói rằng nhu cầu quan hệ
192:17 tình dục sẽ giảm bớt theo tuổi tác không
192:19 được ham mê quá đà những lời nói trí tuệ
192:22 đó khuyên chúng ta nên cân bằng mọi hoạt
192:23 động trong cuộc sống Phàm chuyện gì cũng
192:25 phải cân đối vừa phải
192:29 tình bạn quản bảo
192:32 quản trọng là một danh tướng giỏi thời
192:34 Xuân Thu Chiến Quốc tá tề hoàn công
192:37 giúp cho nước để xưng bá bảo thúc nha
192:40 hay còn gọi là bảo thúc là một người
192:42 thông minh nổi tiếng Hai Người Họ là bạn
192:44 rất tốt của nhau ban đầu quan trọng hầu
192:47 hạ con tương lai của tương công là công
192:49 tử Q bảo thúc nhà hầu hạ em của công tử
192:52 Q là công tử tiểu bạch sau khi Tương
192:54 công chết quần thần quyết định đón công
192:56 tử cứu về nước lên ngồi quan trọng sợ
192:59 Tiểu Bạch về nước trước liền đuổi theo
193:01 bắn một mũi tên công tử tiểu bạch giả vờ
193:03 trúng tên lừa được quan trọng sau đó
193:06 cùng với Bảo thuốc nha nhanh chóng phi
193:08 ngựa về nước tề Làm Quân Vương tức là để
193:11 hoàn công sau khi tề hoàn công lên ngôi
193:14 muốn bào thúc nha Làm tể tướng Nhưng bảo
193:17 thút nha Lại Tiến cử quan trọng người
193:19 đang bị nhốt trong ngục để hoàn Công
193:21 Thuận Theo đề xuất của bỏ thuốc nhà cho
193:23 quản trọng làm tể tướng về sau quan
193:26 trọng chấp chính nước tề giúp cho tề
193:28 hoàn công xưng bá sau này quan trọng nhớ
193:31 lại khi tôi nghèo khó làm ăn cùng với
193:34 bao thuốc lúc chia lời toàn là lấy nhiều
193:37 hơn bao thuốc không bao giờ cho rằng tôi
193:39 tham ông ta biết là do tôi nghèo khó tôi
193:42 đã từng Thay vào thuốc lập mưu nhưng
193:44 ngược lại còn Khiến ông ấy thêm khốn đốn
193:46 sa vào khốn cùng bảo thúc không cho rằng
193:49 tôi ngu ông ta biết thời vận có lúc
193:51 thuật lúc không Tôi từng ba lần làm quan
193:54 ba lần bị vô giam vào ngục bảo thúc
193:56 không cho tôi là không tốt ông ta biết
193:58 tôi chưa gặp được thời cơ Tôi đã từng
194:00 đánh ba trận thì cả ba đều thất trận bỏ
194:02 chạy bảo thúc không cho rằng tôi nhát
194:04 gan ông ta biết trong nhà tôi có mẹ già
194:07 phải phụng dưỡng công tử kiêu thất bại
194:09 và chết tôi bị bỏ tù làm nhục bỏ thuốc
194:12 không cho rằng tôi vô liêm sỉ biết tôi
194:15 không phải vì chuyện nhỏ mà hổ thẹn
194:16 không vì danh tiếng bị ô uế mà nhục
194:19 người sinh ra tôi là cha mẹ người hiểu
194:22 tôi là bào tử trước lúc quan trọng lâm
194:24 chung để hoàn công họ quan trọng bảo
194:27 thúc nhà có thể thay thế vị trí của ông
194:29 không quan trọng nói không được bảo ông
194:32 ta hiền lành quá không thể thẳng tay
194:34 trừng trị kẻ xấu nếu giao cho ông ta nắm
194:37 quyền E là sẽ làm hại đến tề hoàn công
194:39 hơn nữa còn hại cả ông ta nữa sau khi
194:42 bảo thuốc nha biết chuyện không những
194:44 không bất mãn với việc quan trọng không
194:45 tiến cử mình Ngược lại rất vui
194:48 chỉ có quan trọng mới hiểu ông ta
194:50 [âm nhạc]
194:52 may mắn và bất hạnh
194:54 trước đây có một thanh niên luôn cầu
194:57 trời ban cho anh ta hạnh phúc lớn nhất
194:59 anh ta ngày ngày thành kính cầu trời
195:01 khấn phật Long Thành của anh Cuối cùng
195:03 cũng khiến ông trời cảm động một đêm nọ
195:06 anh nghe thấy có tiếng gõ cửa khi ra mở
195:09 thì phát hiện một cô gái vô cùng xinh
195:11 đẹp đang đứng đợi lúc này cô gái đẹp cất
195:14 tiếng nói như chim hoàng oanh núi Tôi là
195:16 nữ thần quản lý hạnh phúc là thiên sứ
195:18 may mắn người thanh niên vui sướng vội
195:21 vã mời cô vào nhà thiên sứ may mắn cười
195:24 nói đợi một chút tôi còn có một người em
195:27 gái cô ta với tôi như hình với bóng sau
195:30 đó giới thiệu người em gái đứng sau lưng
195:32 mình cho người thanh niên kia khi người
195:35 thanh niên nhìn thấy người em gái kia
195:36 rất đỗi kinh ngạc Trong lòng thầm nghĩ
195:39 trên thế giới này sau có người con gái
195:41 xấu xí đến thế anh ta nghi hoặc hỏi
195:43 Thiên Sứ may mắn cô gái này đúng là em
195:46 gái của nàng chứ thiên sứ nghiêm túc trả
195:50 lời cô ấy là em gái tôi tên là thiên sứ
195:53 Hắc Ám là vị thần quản lý bất hạnh người
195:56 thanh niên nghe xong liền cầu khẩn hãy
195:58 nói thiên sứ hắc ám ở ngoài đời mình
196:01 nàng vào thôi có được không cô ta trả
196:04 lời điều đó không thể được vì ta và em
196:07 ta Từ nhỏ đến giờ luôn như hình với bóng
196:09 người thanh niên nghe thấy rất buồn chần
196:12 chừ chưa biết làm thế nào lúc này thiên
196:15 sứ may mắn nói nếu như ngươi khó Quyết
196:18 định vậy hai chúng tôi xin cáo từ trong
196:21 lúc người thanh niên vẫn còn do dự thì
196:23 cả hai người họ đã biến mất khi hạnh
196:25 phúc đến luôn có bất hạnh đi kèm không
196:28 nên vì hạnh phúc sắp đến mà liều lĩnh và
196:31 cũng đừng vì nhìn thấy bất hạnh mà chùn
196:33 bước bởi vì hạnh phúc và bất hạnh luôn
196:35 song hành cùng nhau vì thế hãy chuẩn bị
196:37 tâm lý sẵn sàng đối mặt với nó
196:42 niềm vui
196:44 một đứa bé trai sống trong căn nhà lớn
196:46 dưới chân núi
196:48 không có thích trèo cây bơi lội Đá bóng
196:50 thích con gái đẹp nó có cuộc sống hạnh
196:53 phúc Một hôm cậu bé nói với thượng đế
196:56 Con nghĩ rất lâu rồi con biết sau này
196:58 lớn lên mình muốn gì con sẽ làm gì
197:01 thượng đế hỏi con muốn sống trong một
197:04 tòa nhà lớn phía trước có hành lang
197:06 trước cửa có hai tượng thánh xanh bơ nát
197:09 và một vườn hoa ở cửa sau con muốn lấy
197:12 một người con gái vừa cao vừa đẹp làm vợ
197:14 tính tình cô ấy ôn hòa tóc dài đen nhánh
197:17 có đôi mắt màu xanh biết chơi đàn guitar
197:20 có giọng nói trong như tiếng chim hót
197:22 chúng con sẽ có ba đứa con trai khỏe
197:24 mạnh và cùng chúng chơi đá bóng sau khi
197:27 lớn lên một đứa là nhà khoa học một đứa
197:30 là nghị sĩ còn đứa nhỏ nhất sẽ chơi ở vị
197:33 trí tiền đạo trong đội bóng bầu dục con
197:35 muốn trở thành nhà thám hiểm hàng hải
197:37 leo núi giúp đỡ mọi người và có một
197:40 chiếc xe đua màu đỏ của hãng Ferrari có
197:42 điều tuyệt đối không bao giờ phải chờ ai
197:44 cả đó quả thực là một ước mơ đẹp thượng
197:48 đế nói Hy vọng Ước Mơ Của Con sẽ thành
197:51 sự thật sau này anh ta bị chấn thương
197:54 đầu gối khi chơi đá bóng từ đó không thể
197:57 leo núi hay trèo cây được nữa càng không
197:59 thể đi biển do đó anh theo học quản lý
198:02 kinh doanh sau đó kinh doanh thiết bị y
198:04 tế anh ta cưỡi một cô vợ tóc đen dài rất
198:07 đẹp Nhưng cô ta không cao mắt không phải
198:10 là màu xanh mà là màu nâu cô ta cũng
198:12 không biết chơi đàn guitar Thậm chí
198:14 không biết hát nhưng nấu ăn rất ngon vẽ
198:17 tranh Như một họa sĩ xuất sắc Nhờ chăm
198:20 chỉ làm ăn anh ta sống trong một tòa nhà
198:22 cao tầng tại trung tâm thành phố từ đó
198:25 có thể nhìn thấy biển xanh và ánh sáng
198:27 lấp lánh trước cửa nhà anh ta không có
198:29 bất cứ tượng Thánh Danh bơ nát nào cả
198:31 Anh ta có ba cô con gái xinh xắn trong
198:34 đó đứa bé Út đang nằm trong xe đẩy là
198:37 đáng yêu nhất cả ba cô con gái rất
198:39 thương cha mẹ vì chúng không thể đá bóng
198:41 cùng cha Nhưng có lúc họ cùng nhau đi
198:44 công viên chơi Phi Thuyền những lúc như
198:46 thế cô con gái thường ngồi dưới gốc cây
198:48 dân chơi đàn guitar hát những ca khúc
198:50 nhẹ nhàng mượt mà Anh ta có một cuộc
198:52 sống hạnh phúc đầy đủ nhưng anh ta không
198:55 có xe đua màu đỏ của hãng Ferrari có lúc
198:58 anh ta cũng không nghĩ đến việc làm sao
199:00 để thúc đẩy mức tiêu thụ các sản phẩm
199:01 mình cung cấp một buổi sáng kia lúc thức
199:04 dậy anh chợt nhớ đến ước mơ thời thơ ấu
199:07 của mình tôi thật buồn anh không ngừng
199:10 nói như vậy với những người xung quanh
199:12 buồn vì ước mơ của mình không thành
199:14 trong bóng tối anh nằm suy nghĩ rất lâu
199:18 cuối cùng quyết định mình sẽ có ước mơ
199:20 mới đó chính là những thứ anh đang có
199:22 Sau đó anh khỏe mạnh xuất viện sống hạnh
199:25 phúc trong ngôi nhà của mình nghe tiếng
199:27 nói dễ thương của trẻ con ngắm ánh mắt
199:30 nâu của vợ buổi tối anh ra ngắm biển hủy
199:34 bỏ những ước mơ ngày xưa của mình các
199:36 bạn trẻ Thực ra mỗi chúng ta ai cũng có
199:39 niềm vui đó chính là hiện tại con người
199:41 lạc quan sẽ coi đó là một ân huệ của
199:43 thượng đế với tấm lòng biết ơn để hưởng
199:46 thụ hiện tại còn người cơ quan sẽ đánh
199:48 mất niềm vui đang có trong tay mình mỗi
199:51 chúng ta đều có hiện tại chúng ta còn lý
199:53 do gì để không hưởng thụ niềm vui
199:57 bẩn cùng chính là giàu có
200:00 trong tuyển tập ngụ ngôn aesshop có một
200:03 câu chuyện như sau chuột thành phố và
200:05 chuột nông thôn là bản thân của nhau một
200:08 hôm chuột nông thôn viết một bức thư gửi
200:10 chuột thành phố trong thư viết anh chuột
200:13 thành phố ơi giành mời anh đến nhà tôi
200:15 chơi ở đây có thể thưởng thức cảnh sắc
200:18 tươi đẹp và không khí trong lành của
200:19 nông thôn cuộc sống nhàn hạ thong dong
200:21 không biết ý anh thế nào chuột thành phố
200:24 sau khi nhận được thư vui lắm lập tức về
200:27 quê con chuột nông thôn rất vui khi thấy
200:30 bạn tốt của mình đến chơi nó đãi bạn một
200:32 bữa thịnh soạn chuột nông thôn sợ rằng
200:35 không có đủ thức ăn cho cả hai vì vậy nó
200:38 chỉ ăn chút ngũ cốc trong khi chuột
200:40 thành phố có cả nắm đậu xanh một miếng
200:43 phô mai và trái táo chín đỏ sau khi con
200:46 chuột thành phố ăn hết ngần ấy thức tinh
200:48 nó bảo bạn sao cậu có thể sống ở miền
200:51 quê thế này chứ Cậu chẳng nhìn thấy gì
200:53 ngoài rừng cây sông suối những cánh đồng
200:56 và ngọn núi Cuộc sống thật chán ngắt khi
200:58 chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng chim lên
201:01 thành phố với tớ đi Cậu có thể sống
201:03 trong những ngôi nhà xinh đẹp mỗi ngày
201:05 đều có những thứ ngon lành cho bữa tối
201:07 chỉ cần sống ở thành phố 1 tuần thôi cậu
201:10 sẽ quên cuộc sống ở cái miền quê này
201:12 ngay Vậy là hai con chuột cùng nhau lên
201:15 thành phố chuột nông thôn thấy thành phố
201:17 Hào Hoa nhà cửa sạch sẽ nên rất ngưỡng
201:20 mộ nghĩ đến việc mình ở nông thôn từ
201:23 sáng đến tối đều chạy trong đồng ruộng
201:25 an toàn lúa mì Vào ngũ cốc mùa đông vẫn
201:28 phải tìm kiếm thức ăn trên tuyết lạnh
201:29 mùa hè người toát hết mồ hôi so với
201:32 chuột thành phố thì mình thật bất hạnh
201:34 về đến nhà chuột thành thị thì trời đã
201:36 tối chắc cậu đói rồi chúng ta đã đi một
201:39 chặng đường dài thế kia mà con chuột
201:42 thành phố Bảo bản chúng mình sẽ có bữa
201:44 tối ngay thôi Vậy là chúng tới nhà ăn
201:47 nhân vật thành phố tìm được rất nhiều
201:49 Trái Cây và bánh tự nhiên nhé Nó bảo có
201:53 đủ cho cả hai đứa mình đấy một bữa tối
201:56 ngon lành chuột thành phố hoan hỷ anh
201:59 Giàu thật đấy nhưng sau đó một con chó
202:02 bước vào hai con chuột nhảy phốc xuống
202:04 bàn và biến vào cái lỗ dưới sàn con
202:07 chuột nông thôn nhỏ bé tội nghiệp vô
202:08 cùng sợ hãi cậu đừng sợ chuột thành phố
202:11 trấn an bản con chó ấy không chui vào
202:13 đây được đâu sau đó hai con chuột lại và
202:17 nhà bếp chúng tìm được mẫu bánh táo trên
202:19 kệ và chén ngon lành cùng lúc đó chúng
202:22 Nhìn thấy đôi mắt sáng quắc đang dõi
202:24 theo chúng mèo mèo con chuột thành phố
202:28 rống lên và cả hai lại chạy thục mạng
202:30 vào cái lỗ ngay hốc tường chuột nông
202:33 thôn sợ quên cả đói khi đã trấn tỉnh lại
202:35 nó đội mũ lên nói với chuột thành phố
202:37 cuộc sống ở nông thôn vẫn hợp với tuổi
202:40 hơn ở đây tuy nhà đẹp thức ăn ngon nhưng
202:43 hàng ngày rất căng thẳng Chẳng Thể Quay
202:45 Về Quê Ăn lúa mạch sống Vui Vẻ ở quê lũ
202:49 chim ca hát trong khi tớ ăn táo Ăn bắp ở
202:52 thành phố lũ mèo canh chừng cậu ăn bánh
202:55 Tớ thích ăn bắp trong an lành hơn là ăn
202:57 bánh Trong Sợ Hãi sống trong nhung lụa
203:00 mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ không
203:02 bằng những ngày nhàn hạ của cuộc sống
203:04 bần hàn mỗi người có một lý giải khác
203:06 nhau về cuộc sống Quan trọng là bạn nhìn
203:09 cuộc sống này như thế nào đừng đi ngưỡng
203:11 mộ người khác chỉ cần bạn thích bạn có
203:14 thể hưởng thụ cuộc sống của chính mình
203:18 lấy oán báo ơn
203:20 một con Hươu đang đi trong rừng bỗng
203:23 nghe thấy tiếng kêu cứu hưu chạy về nơi
203:25 phát ra âm thanh thấy một con sói đang
203:28 bị đè dưới một cái cây hươu hỏi anh sói
203:31 ơi anh có sao không Đừng hỏi nữa Mau
203:35 dùng sừng của bạn lấy cái cây ra đi để
203:37 tôi leo lên sói nói tôi không biết có
203:41 nhấc nổi nó không hưu nói rồi nó thử lấy
203:45 sừng nâng cái cây lên cố gắng hết sức nó
203:47 mới trong nội cái cây lên con sói chạy
203:49 ra việc đầu tiên là kiểm tra xem có bị
203:52 gãy xương không Rồi sau đó vui vẻ nhảy
203:55 lên nói với hươu hươu Bây giờ tôi muốn
203:58 ăn thịt anh cái gì hươu sợ thoát mình nó
204:02 nói lẽ nào anh không biết nhục tôi đã
204:04 cứu mạng anh ngược lại anh lại đòi ăn
204:07 thịt tôi đúng anh cứu mạng tôi Tôi rất
204:10 cảm ơn nhưng bây giờ tôi đói rồi do đó
204:14 phải ăn thịt anh chúng tranh cãi hồi lâu
204:17 sau cùng quyết định mời gấu tới phân
204:19 giải chúng kể tường tận tỉ mỉ câu chuyện
204:21 cho gấu nghe gấu nghĩ một chút rồi Nói
204:24 với hươu anh cứu sói sói Lại muốn ăn
204:27 thịt anh sói làm vậy là không đúng nhưng
204:30 nếu xét ở một phương diện khác mà nói
204:32 sói cũng có lý vì đói mới phải ăn thịt
204:36 anh như thế này nhé Hãy đưa tôi đến chỗ
204:38 cái cây đó xem anh đã cứu sói như thế
204:41 nào tôi mới quyết định được hươu và sói
204:44 đều đồng ý mọi người quay lại chỗ cái
204:46 cây bị đổ hươu dùng hết sức để nhất cái
204:49 cây đè lại lên người sói lúc này gấu nói
204:52 anh hãy dùng sừng nhấc cây gia để cứu
204:55 sói hưu trả lời Hôm nay tôi đã nhắc cây
204:58 này hai lần rồi bây giờ tôi mệt lắm gấu
205:02 nói nếu như anh không có sức để nhất vậy
205:05 đừng nhắc nữa nhưng với tình hình thế
205:07 này tôi làm sao giải quyết hưu anh đừng
205:10 có tức Tôi không phải là không bênh vực
205:12 anh tôi hết cách rồi nói xong gấu bỏ đi
205:16 thật sự là hết cách hươu Nói xong cũng
205:19 bỏ đi vì vậy con sói bị cây đẻ cho đến
205:22 chết có rất nhiều Ân Oán trong cuộc sống
205:25 chúng ta có ân báo ân có oán báo oán đã
205:28 trở thành quan niệm sống của nhiều người
205:30 Tân cũng được mà oán cũng được chúng ta
205:33 nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta sống và
205:35 cảm ơn những người đã giúp đỡ khi chúng
205:37 ta gặp phải khó khăn
205:40 đời như leo núi
205:43 một thanh niên thích leo núi đi tìm một
205:45 chuyên gia leo núi nổi tiếng xin ông ta
205:48 chỉ bảo cho những cách thức leo núi
205:49 Trong đó có một vấn đề Nếu chúng ta ở
205:53 lưng chừng núi Đột nhiên trời mưa phải
205:55 làm sao chuyên gia leo núi nói anh nên
205:59 đi lên đỉnh Tại sao lại lên đỉnh ở trên
206:02 đó không phải là mưa gió to hơn sao
206:04 người thanh niên Nghi hoặc hỏi đi lên
206:08 đỉnh đương nhiên mưa to hơn nhưng không
206:10 nguy hiểm đến tính mạng chạy xuống mưa
206:13 gió nhỏ hơn một chút nhưng dễ xảy ra lở
206:16 đất anh có thể bị vùi chết chuyên gia
206:19 leo núi nghiêm túc nói đối với mưa gió
206:21 tránh Nó có thể sẽ bị cuốn trôi nghênh
206:25 đón nó ngược lại sẽ giành được sự Sinh
206:27 Tồn
206:29 con đường phía trước
206:32 trời tối đen như mực trên đường người
206:35 qua lại vội vã có tiếng gõ cọc cọc đều
206:38 đều phát ra từ cây gậy gỗ trên tay anh
206:40 một người bị mù người đi đường nhắc phía
206:44 trước là ngõ cụt rồi người mù nói phải
206:48 đi hết mới biết đường thế nào người mù
206:51 không dừng lại cứ thế tiến về phía trước
206:53 tiếng gõ Xa Dần nhỏ dần Và đến khi mất
206:56 hẳn
206:57 [âm nhạc]
206:59 vì mọi người
207:01 một bé gái được Cha đưa ra vườn hoa hồng
207:04 dạo chơi cô bé Hít thật sâu nói cha cha
207:09 có ngửi thấy không những bông hoa hồng
207:11 này thật là thơm người cha chưa kịp trả
207:14 lời thì đã nghe tiếng một bà lão Đứng
207:16 Bên Hành Lang nói nếu như hai cha con
207:18 thích thì cứ chọn lấy vải bông hai cha
207:22 con chọn hái những bông hoa đẹp nhất rồi
207:24 Cảm ơn bà lão và khen những bông hoa bà
207:26 chồng thật đẹp bà lão nói mục đích tôi
207:29 trồng những bông hoa này là để mọi người
207:31 đến thưởng thức chứ bản thân tôi không
207:33 thấy được chúng vì tôi là một bà lão mù
207:38 nghe người trộm rìu
207:40 có một người bị mất cây rìu bèn nghi ngờ
207:43 đứa con của người hàng xóm ăn cắp do đó
207:46 anh ta thường xuyên theo dõi cầu thanh
207:48 niên ấy thấy nó đi trên đường giống y
207:50 như người ăn cắp cái rìu của mình nghĩ
207:53 Thầm Bước Đi mà không phát ra âm thanh
207:55 nào cả xem ra là tay điêu luyện Rồi một
207:59 hôm ông ta nghe cậu thanh niên nói
208:00 chuyện với người khác liền nghĩ nói mà
208:03 phát ra âm thanh the thé dường như sợ
208:05 người khác nghe thấy thật là gian xảo
208:07 ông ta cảm thấy Dáng đi của cậu thanh
208:10 niên giống tên trộm âm thanh tiếng nói
208:12 giống tên trộm Tóm lại toàn thân từ trên
208:15 xuống dưới nhất cử nhất động không có
208:17 chỗ nào không giống kẻ trộm sau này ông
208:20 ta tìm thấy cây rìu bị mất thì ra là khi
208:23 chặt củi trên núi do không cẩn thận làm
208:26 dịu rơi xuống khe Núi ngày hôm sau ông
208:29 ta lại nhìn thấy cậu con trai người hàng
208:31 xóm liền cảm thấy Dáng đi của anh không
208:33 khác gì người thường lời nói cũng bình
208:35 thường chẳng giống một tên ăn trộm tí
208:38 nào cả
208:40 cao thủ câu cá
208:43 nước sợ có một cao thủ câu cá tên Chiêm
208:46 Hà ông ta cá không giống mọi người dây
208:49 câu chỉ là một sợi tơ lấy cây cỏ trẻ vẻ
208:52 uốn lại làm lưỡi câu cần câu là một cành
208:54 trúc khi câu ông ta dùng nửa hạt cơm
208:57 đính vào lưỡi làm mồi chỉ trong thoáng
208:59 chốc Chiêm Hà đã câu được đầy một xe cá
209:02 nhưng kỳ lạ là dù câu nhiều như thế
209:04 nhưng dụng cụ câu cá của ông ta không hề
209:07 bị biến dạng dây câu không bị đứt lưỡi
209:10 câu không bị thẳng thậm chí cần câu cũng
209:12 không bị cong sở vương nghe tin Chiêm Hà
209:16 có kỹ thuật câu cá cao siêu như thế lấy
209:18 làm hiếu kỳ liền phái người mời vào cung
209:20 hỏi bí quyết câu của ông ta Chiêm Hà đáp
209:23 Tôi nghe người cha đã mất nói nước sở
209:27 trước đây có một cao thủ bắn chìm tên
209:28 gọi bộ thứ tự ông ta chỉ cần kéo nhẹ dây
209:31 cung mũi tên đã lao đi vùn vụt Hơn nữa
209:34 một mũi tên có thể bắn trúng hai con
209:36 chim hoàng bằng đang bay trên trời cha
209:39 nói bởi vì ông ta chuyên tâm dùng lực
209:41 đểu do đó tôi đã dùng cách của ông để
209:44 câu cá sau 5 năm luyện tập cuối cùng đã
209:47 tinh thông Kỹ thuật này mỗi khi đến bờ
209:50 sông câu cá toàn tâm toàn ý chú ý vào
209:52 việc câu cá hoàn toàn không nghĩ đến
209:54 việc khác tâm tình tĩnh lặng loại bỏ ý
209:57 nghĩ đen tối một khi quăng cần câu Lực
210:00 dùng vừa phải không Nặng cũng không nhẹ
210:02 hoàn toàn không tác động gì đến môi
210:05 trường xung quanh như thế cái nhìn thấy
210:07 mồi câu của tôi tưởng rằng đó là cặn bã
210:10 hay bọt nước mà thôi thế là chúng không
210:12 ngần ngại bơi đến đớp mồi Bởi vì khi câu
210:15 cá tôi luôn lấy Nhu chế cương lấy khinh
210:18 làm trọng câu chuyện bộ thư tử bắn chim
210:21 và chim hạ câu cá đều nêu ra một đạo lý
210:23 chung bất luận làm việc gì đều phải toàn
210:26 tâm toàn ý không được qua loa cần dùng
210:29 trái tim để phán đoán và vận dụng quy
210:31 luật khách quan để chế Ngự Nó chỉ như
210:33 thế mới có thể giành được thành quả nổi
210:35 bật đạt được thành công trong công việc
210:39 quan điểm khác nhau
210:41 một cách dẫn một người bạn đến bái kiến
210:44 một vị quan rất nổi tiếng sau khi người
210:46 bạn đi viên quan nói với môn khách bạn
210:49 của anh có 3 điểm không tốt anh ta nhìn
210:52 thấy tôi là cười điều này cho thấy anh
210:54 ta cẩu thả khi nói chuyện không nhắc đến
210:56 thầy giáo của mình Đây là phản bội thầy
210:59 lần đầu tiên gặp mặt thì không thể không
211:01 nói chuyện đây là không hiểu lễ độ Môn
211:04 Khách cười và nói anh ta thấy ông thì
211:07 cười vì anh ta hòa nhã dễ gần khi nói
211:10 không nhắc đến thầy vì anh ta là người
211:12 tự chủ không bè phái lần đầu tiên gặp
211:15 mặt không nói chuyện vì anh ta là người
211:17 thẳng thắn trung thực với mọi người
211:21 bản lĩnh của tên trộm
211:24 tự phát là đại tướng quân của nước sở
211:26 ông ta thích người có sở trường mỗi
211:29 người đi theo ông đều có một tài năng
211:30 riêng một hôm có tên trộm cũng đến gặp
211:33 tư pháp nói Nghe nói ông thích người có
211:36 tài Tôi không biết làm việc nhưng có sở
211:39 trường ăn trộm không biết sở trường đó
211:41 có được ông xem trọng tử phát sau khi
211:44 nghe xong vội vàng Hành Lễ nói có được
211:46 người tài như Ngài đến giúp sức tôi thật
211:48 vinh hạnh các quan bên cạnh ông ta đều
211:51 khuyên khách khí với một tên ăn trộm như
211:54 thế thật là không phải lẽ từ phát nói
211:57 đạo lý ở đây các ngươi không thể hiểu
212:00 một thời gian sau nước để phát binh tấn
212:03 công nước sở tự phát Soái lính quân đội
212:05 chống giặc nhưng giao chiến 3 lần đều
212:07 thất bại mà quân tề càng đánh càng mạnh
212:10 quan văn võ tướng nước Sợ vắt óc suy
212:12 nghĩ mưu kế đánh địch mà không già lúc
212:15 này tên ăn trộm đến gặp tư pháp nói tôi
212:18 có một chút kỹ thuật mong được cống hiến
212:20 cho ngài tự phát nói tốt không nói nhiều
212:24 liền cho tên trộm đi đến đêm tên trộm
212:28 trượt vào lều trại của đại tướng nước tề
212:30 ăn cắp màn trướng của ông ta ngày hôm
212:33 sau tử Pháp phái người cầm màn trướng và
212:35 một phong thư đưa cho đại tướng nước tề
212:37 trong thư nói binh sĩ của tôi đi kiếm
212:40 củi nhặt được màn trướng của ngài nay cử
212:43 người mang đến trả đến tối tên trộm lại
212:46 ăn cắp của Tướng quân nước tề tự phát
212:49 lại phái người đi trả ngày thứ ba tên
212:52 trộm mò vào doanh trại để ăn cắp trâm
212:54 cài đầu của Tướng quân nước tề tự phát
212:56 lại cử người đi trả Quân tề nghe thấy
212:59 chuyện này rất sợ hãi quan quân đều nói
213:01 hôm nay nếu ta không rút quân e rằng
213:04 Quân sở sẽ lấy đầu chúng ta thế là hạ
213:08 lệnh rút quân về nước tề
213:12 cá muối thần tiên
213:14 có một người thợ săn bắt được một con
213:16 hươu ông ta buộc nó trên một cái cây
213:19 Tiếp tục đi săn ông ta vừa đi đúng lúc
213:22 đó có một thương nhân đi qua ông này
213:24 muốn lấy con hươu đi nhưng ngại vì lấy
213:27 của người khác thế là ông ta treo một
213:29 con cá muối trên cây Đổi lấy con hươu đi
213:32 một lúc sau người thợ săn quay lại phát
213:36 hiện con hươu biến thành một con cá muối
213:37 thì rất ngạc nhiên ông ta nghĩ tại nơi
213:40 hoang vắng Này con hươu tự nhiên biến
213:42 thành con cá muối con cá muối này nhất
213:44 định là một con cá thần
213:47 rất nhanh câu chuyện này được lưu truyền
213:49 mọi người Lũ lượt đến cây đó chiêm
213:51 ngưỡng con cá muối thần tiên thắp hương
213:53 cầu khấn người có bệnh cầu khấn phù hộ
213:55 sớm khỏi bệnh người đi học Cầu mong có
213:58 công danh người nghèo xin đại tiên phù
214:00 hộ có đồ ăn người có tiền mong có nhiều
214:03 hơn có thể do duyên cớ thành tâm rất
214:06 nhiều ước nguyện đã thành hiện thực mọi
214:08 người nói cá muối thành thật thần thông
214:10 quảng đại còn lập một ngôi miếu lớn để
214:12 thở trong miếu còn có vài chục thầy mo
214:15 ông đồng cả ngày tụng kinh làm phép mọi
214:17 người cách đó vài trăm dặm đều đến miếu
214:19 thắp hương được vài năm người thương
214:22 nhân treo con cá đó lại qua đây ông ta
214:25 nhìn văn tự cáo muối thần trước cửa miếu
214:27 cảm thấy thật kỳ lạ liền hỏi người trong
214:30 miếu đầu đuôi câu chuyện Nghe xong người
214:32 thương nhân buồn cười quá bèn Phá lên
214:35 cười nói đó là cá của tôi làm gì có đại
214:38 tiên nào ông ta mới kể lại câu chuyện
214:41 đổi cá lấy hươu cho người kia nghe sau
214:43 đó đi đến trước sành đường lấy con cá đó
214:46 xuống
214:47 từ đó không có ai đến thắp hương ở đó
214:49 nữa vài năm sau ngôi miếu đó đổ nát
214:54 lo sợ háo huyệt
214:57 trong nguyện nọ có một viên quan nhỏ đến
215:00 bái kiến quan huyện Quan Huyện thường
215:02 cho anh ta một ly rượu viên quan nhỏ
215:04 định uống phát hiện trong ly rượu có một
215:07 con rắn nhỏ màu hồng đang bơi nhưng là
215:09 rượu của quan trên không thể không uống
215:11 thế là nhắm mắt uống ly rượu đó về nhà
215:14 anh ta đau bụng dữ dội không thể ăn cơm
215:17 được cuối cùng lâm trọng bệnh thân thể
215:20 ngày càng gầy yếu người nhà mời rất
215:22 nhiều đại phu đến và dùng rất nhiều
215:24 phương pháp Nhưng đều không trị được
215:25 bệnh Sau này Quan Huyện đi qua nhà của
215:29 viên quan nhỏ liền và thăm anh ta thấy
215:31 anh ta bị bệnh nặng hỏi chuyện gì đã xảy
215:34 ra viên quan nhỏ trả lời Hôm đó tôi đã
215:37 nuốt một con rắn nhỏ màu hồng nằm trong
215:39 ly rượu của ngày đưa có chuyện này sao
215:42 quan nguyện không tin nhưng viên quan
215:45 nhỏ khẳng định mình đã nuốt một con rắn
215:47 về đến nhà Môn Quan Huyện cứ nghĩ mãi
215:50 câu chuyện đó vừa ngẩng đầu lên nhìn
215:52 thấy trên tường phía bắc có treo một cây
215:54 cung màu đỏ ông ta bỗng nhiên hiểu được
215:57 nguyên nhân sự việc thế là phái người
215:59 đến đón viên quan bị bệnh đến nhà Môn
216:01 Quan Huyện dẫn viên quan nhỏ đến nơi
216:03 uống rượu lấy rượu ra cho viên quan nhỏ
216:06 nhìn trong ly rượu lại xuất hiện con rắn
216:09 màu đỏ Quan Huyện nói Thực ra nó là ảnh
216:12 của cây cung trên tường quan nhỏ biết
216:15 mình không uống con rắn rất vui vài ngày
216:18 sau liền khỏi bệnh
216:21 điều quan trọng nhất
216:24 một vị quốc vương mong muốn nhân dân
216:26 trong vương quốc của ông mãi được sống
216:28 trong thế bình nghĩ rằng nếu như có thể
216:30 giải quyết tốt 3 việc thì quốc gia sẽ
216:32 luôn Cường Thịnh thứ nhất làm sao dự
216:35 đoán trước được thời gian quan trọng
216:36 nhất Thứ hai làm sao biết được người
216:39 quan trọng nhất Thứ ba làm sao thực hiện
216:42 được nhiệm vụ tốt nhất quần thần hiến kế
216:45 rằng phải nắm được thời gian phải chỉnh
216:47 lý các bảng biểu mà nhiệm vụ hàng đầu
216:50 hiện nay là bồi dưỡng giáo sĩ và nhà
216:51 khoa học nhiệm vụ cần thiết hiện nay là
216:54 phát huy khoa học và thực thi pháp luật
216:55 nghiêm minh quốc vương đến thăm một vị
216:58 ẩn sĩ xin ý kiến ông ta về ba vấn đề
217:01 trên nhưng ẩn sĩ không trả lời quốc
217:04 vương thấy ẩn sĩ đạo đất mệt mỏi liền
217:06 xuống giúp ông ta lúc trời chập choạng
217:08 tối có một người bị thương đến tìm vị ẩn
217:11 sĩ Quốc Vương giúp anh ta băng bó vết
217:13 thương sau đó lên đường quay về cung hôm
217:17 sau người bị thương tìm gặp quốc vương
217:19 nói vốn dĩ tôi là kẻ thù của ngài Hôm
217:22 Qua biết Ngài đến thăm ẩn sĩ tôi muốn
217:25 đợi lúc ngài trở về sẽ giết chết ngài
217:26 nhưng bị vệ sinh phát hiện đánh tôi bị
217:29 thương không ngờ lại gặp ngài Cảm ơn
217:32 ngài đã cứu giúp tôi không còn là kẻ thù
217:34 của ngài nữa Tôi muốn làm bạn với ngài
217:37 sau khi người bị thương bỏ đi quốc vương
217:40 lại hỏi ẩn sĩ giải đáp ba vấn đề trên ẩn
217:43 sĩ nói thần đã trả lời rồi người trả lời
217:46 bao giờ ẩn sĩ nói Nếu bệ hạ không thương
217:50 xót thần lao động cực nhọc ở lại đây rút
217:53 thần khiến chậm trễ thời gian quay về
217:54 thì đã bị kẻ thù giết hại Nếu như bệ hạ
217:58 không thương tên địch bị thương băng bó
218:00 cho hắn hắn sẽ không dễ dàng bị bệ hạ
218:03 thuần phục mà xóa bỏ thù hận do đó thời
218:06 gian quan trọng nhất là hiện tại chỉ có
218:09 hiện tại mới có thể nắm vững người quan
218:11 trọng nhất chính là người bên cạnh vì bệ
218:13 hạ có thể ảnh hưởng đến họ ngay lập tức
218:15 trên thế gian việc quan trọng nhất chính
218:17 là tình yêu không có tình yêu cuộc sống
218:19 làm sao có ý nghĩa
218:21 [âm nhạc]
218:23 cứu A Hòa
218:25 có một người nước chịu bị cháy nhà sau
218:28 khi thoát ra ngoài lại muốn lên lầu trên
218:30 để chữa cháy nhưng không có thang thế là
218:33 sang nhà người hàng xóm mượt sau khi sửa
218:36 áo mũ chỉnh tề anh ta bước sang nhà hàng
218:38 xóm đến nhà bạn anh ta cúi chào bạn ba
218:41 cái sau đó mới theo bạn vào nhà người
218:44 bạn mang cơm rượu ra mời anh từ từ cạn
218:47 ly rồi quay sang mời lại bạn 3 ly uống
218:51 xong người bạn hỏi hôm nay có gì mà anh
218:54 sang đây vậy người này lúc đó mới nói
218:56 ông trời đã giáng đại họa xuống nhà tôi
218:59 lầu trên nhà tôi phát hỏa lửa đang cháy
219:02 mạnh lắm Tôi muốn lấy nước cứu hỏa nhưng
219:05 tiếc là mình không có cánh mọi người
219:08 không biết phải làm sao Chỉ biết vừa
219:10 khóc vừa đứng nhìn nó cháy tôi nghe nói
219:12 nhà anh có cái thang nên mới mạo muội
219:15 đến làm phiền không biết anh có thể cho
219:17 mượn hay không người bạn nghe thấy đạp
219:20 mạnh chân nói sao anh lại bảo thủ đến
219:23 thế người bản vội vàng cùng anh ta mang
219:26 thang đi cứu hỏa nhưng khi về đến nơi
219:28 căn nhà đã bị đốt thành than
219:32 mèo và chuột
219:35 ở nước vệ có một người tên thuốc thị rất
219:38 thích mèo trong nhà nuôi hơn 100 con
219:40 chuột nhà anh ta và hàng xóm đều bị mèo
219:43 ăn thịt hết không hay không hay mèo
219:47 không có thức ăn cả ngày kêu gào thuốc
219:50 trị đành phải mua thịt cho chúng ăn hàng
219:52 ngày sau đó mèo lớn sinh ra mèo con mèo
219:55 con lại sinh ra mèo cháu cũng chẳng biết
219:57 bao nhiêu thế hệ mèo chúng ngày ngày ăn
220:00 thịt đã quên rằng trên thế giới này có
220:02 chuột chỉ biết đói là kêu Vừa kêu đã có
220:05 thịt ăn Ăn no thì cứ đi đi lại lại nhìn
220:08 ngó hoặc nằm phơi nắng phía Nam Thành có
220:12 một thư sinh trong nhà đầy chuột ban
220:15 ngày chuột chạy thành đàn tất cả đồ đạc
220:17 trong nhà đều bị chúng cắn người đó nghe
220:19 nói trong nhà thuốc thị có nhiều mèo
220:21 liền Mượn thuốc trị vài con đem về bắt
220:23 chuột mèo đến nhà thư sinh nhìn thấy lỗ
220:27 tai chuột rừng thẳng mắt vừa đen vừa
220:29 sáng có lông đỏ kêu Hỗn Loạn không biết
220:32 đó là gì không dám bắt chỉ biết chạy
220:35 theo chúng Thư Sinh tức lắm bèn ném mèo
220:37 vào trong đám chuột mèo sợ quá hoảng
220:40 loạn chạy vòng vòng chuột thấy mèo không
220:42 làm hại mình hùa nhau chạy đến cắn chân
220:45 mèo mèo đau kêu lên một tiếng rồi co rò
220:48 chạy mất
220:51 xe của nước Việt
220:53 nước Việt vốn không có xe Người Việt
220:56 cũng không biết cách chế tạo xẻ vì thế
220:58 có rất nhiều người Việt mong muốn học
221:00 được cách làm xe có một cỗ xe tốt để vận
221:03 chuyển trong chiến tranh sẽ giúp ích rất
221:05 nhiều cho lực lượng quân sự của bộ quốc
221:07 có một người Việt đến nước tấn trời ngẫu
221:10 nhiên nhìn thấy một cỗ xe cũ đã hỏng bị
221:12 người ta vứt ở ngoài thành căm xe bánh
221:14 xe càng xe tất cả đều đã bị hỏng không
221:18 còn chỗ nào nguyên vẹn cả người Việt này
221:21 đã nhìn thấy xe ở nước tấn cho nên mặc
221:24 dù Cỗ Xe này đã hư hỏng tả tơi vẫn có
221:26 thể khẳng định rằng nó là một cỗ xe
221:28 nhưng người Việt này chưa quan sát tỉ mỉ
221:30 cỗ xe lại nôn nóng muốn quay về nước lập
221:33 đại công bèn nghĩ cách mang Cỗ Xe hỏng
221:36 cùng về về đến nước Việt Anh ta Khoác
221:39 Lác nói đến nhà tôi xem xe đi Tôi vừa
221:42 làm một cỗ xe chế tạo ra nó quả thật
221:44 chẳng đơn giản chút nào
221:46 Thế là mọi người ùn ùn kéo đến nhà anh
221:49 ta xem cỗ xe đông như trẩy hội trông
221:51 thấy chiếc xe nằm trong nhà dường như
221:53 mọi người đều tin vào những lời ba hoa
221:55 ấy Họ vừa nhìn Cỗ Xe vừa tranh luận thì
221:58 ra xe chính là thế này xem ra chẳng có
222:01 tác dụng gì có phải đã hư rồi không đúng
222:05 tôi cũng cho là thế rồi người nước Việt
222:08 cứ dựa vào cỗ xe đó mà chế tạo sau này
222:11 người nước tấn nhìn thấy xe của người
222:13 nước Việt họ cứ lăn ra đất mà cười chế
222:16 nhạo nói người nước Việt chỉ biết làm
222:18 những chiếc xe hỏng mà Xe hỏng thì có
222:21 tác dụng gì nhưng người nước Việt chẳng
222:23 quan tâm đến những lời chế nhạo vẫn cứ
222:25 Lâm theo ý của mình tạo ra những cỗ xe
222:28 hỏng cuối cùng chiến tranh nổ ra quân
222:31 địch bao vây người Việt đã có xe nên
222:33 không sợ vẫn ung dung ứng chiến kết quả
222:36 người nước Việt đẩy những cỗ xe hỏng
222:39 hướng ra chiến trường bị đánh cho tơi
222:41 bời tan tác
222:44 Bữa tối cuối cùng
222:47 nghe nói Leonardo da Vinci khi vẽ bức
222:50 tranh nổi tiếng bữa tối cuối cùng từng
222:52 nhìn thấy một người thanh niên đang say
222:54 sưa đọc thơ ở Giáo Đường Milan Anh ta có
222:57 đôi mắt sáng và gương mặt dịu dàng lương
222:58 thiện Leonardo da Vinci nhờ anh ta làm
223:01 hình mẫu vẽ chúa Jesu Nhiều năm sau bức
223:06 tranh này vẫn chưa hoàn thành một hôm
223:08 ông ta đi qua một quán rượu nhỏ ở khu
223:11 dân cư nghèo gặp một người có ánh mắt
223:13 hết sức Quỷ Quyệt gian xảo và gương mặt
223:16 tham lam toàn thân đều là mùi rượu ông
223:19 ta cuối cùng cũng đã tìm được một người
223:21 hoàn toàn hợp ý mình đó chính là bản sao
223:23 kẻ phản bội Zeus kẻ đã bán rẻ chúa
223:26 Leonardo da Vinci dùng một ít tiền mời
223:29 người đó đến phòng tranh khi người đó
223:31 thể hiện tư thế đột nhiên Leonardo da
223:34 Vinci Hỏi chúng ta đã từng gặp nhau sau
223:38 một lúc trầm tư người đó nói đúng vài
223:41 năm trước tôi chính là phiên bản chúa
223:43 gnsu trong tranh của ông
223:47 giữ khoảng cách
223:49 tương truyền cách đây rất lâu có một
223:52 người thợ săn mỗi lần bắt được dã thú
223:55 anh ta luôn lột da Còn thịt thì vứt đi
223:57 có một con sư tử được đến khu vực đó
224:00 thấy có thịt tươi liền ăn người thợ săn
224:03 mỗi lần săn xong lại vứt thịt đi còn sư
224:06 tử đó lại đến ăn no thời gian dài trôi
224:09 qua con sư tử và người thợ săn đã trở
224:11 nên thân thiết Một hôm người đi săn đến
224:13 trước mặt con sư tử viền tay vào vai nó
224:16 nó vẫy đuôi tỏ vẻ thân thiết người thợ
224:19 săn thấy nó không động đậy hiền lành dễ
224:21 thương cho rằng đã thuần phục được nó
224:23 anh ta nghĩ con này đã bị mình khuất
224:26 phục trở thành thú săn của mình rồi Tại
224:29 sao mình không cưỡi lên lưng Nó cũng
224:31 giống như những con vật săn khác lột da
224:33 nó nghĩ đến đây người thợ săn lấy Dũng
224:36 Khí nhảy lên lưng Sư tử bắt đầu muốn lột
224:39 da sư tử thấy hành động đó nổi giận lôi
224:42 đình dựng nanh vuốt lên lật ngược người
224:45 thợ săn xuống đất
224:46 hình nanh vuốt cào vào bụng anh ta trong
224:48 phút chốc người thợ săn đã tan xương nát
224:50 thịt
224:53 đừng qua tin người
224:55 ngày xưa có một người du mục Mỗi ngày
224:58 đều dẫn đàn dê lên hỏng Nguyên vui vẻ
225:01 nhìn chúng gặm cỏ một buổi tối nọ có tên
225:04 trộm lẻn vào trộm dê nhưng khi thấy
225:06 người du mục đêm không ngủ lúc nào cũng
225:09 đề cao cảnh giác bảo vệ kỹ đàn dê của
225:11 mình thì hắn ta nản lòng đành phải ngồi
225:14 nói chuyện với anh ta suốt đêm không dám
225:16 ăn trộm gì nhưng tên trộm tốt kế đa mưu
225:19 bèn giết chết một con cọp sau đó lột lấy
225:22 ra đặt lẫn trong đám cỏ chỉ để lộ cái
225:25 đầu cọp giả sau khi thu xếp xong tên
225:28 trộm đến trước mặt người du mục nói anh
225:31 bạn anh thật là may con cọp bảo tôi đến
225:34 đây xin anh cho nó một con dê làm bữa
225:36 tối người du mục Nghi hoặc hỏi con cọp
225:40 đó ở đâu Anh ta đưa mắt nhìn ra quả
225:43 nhiên nhìn thấy cái đầu cọp thấp thoáng
225:45 sau đám cỏ ở phía massage trong lòng
225:47 chợt cả kinh nói với tên trộm anh bạn
225:50 anh cần con dê nào thì cứ lấy mang đi
225:53 tôi không cản Thế là tên trộm dẫn con rê
225:57 đi tên trộm thấy người du mục nhìn thấy
225:59 cọp thì sợ thất sắc lòng tham lại nổi
226:01 lên Thế là ngày nào Hắn cũng đến xin một
226:04 con dê nói là cọp muốn ăn cứ như thế tên
226:08 trộm Dần lấy hết một nửa số dê của người
226:10 du mục
226:13 người mù lạc quan
226:15 có hai người mù cùng chúng lại đi trên
226:18 đường một người nói làm người mù cũng
226:21 tốt những người sáng mắt lúc nào cũng
226:23 phải đầu tắt mặt tối làm việc không
226:25 ngừng tay nông dân thì càng khổ đâu
226:28 giống chúng ta nhàn nhã Tự Tại anh nói
226:31 rất đúng người nông dân thật đáng thương
226:33 người mù kia đồng tình ngay lúc đó có
226:36 mấy người nông dân đi ngang qua nghe
226:38 thấy một người bèn giả làm Khâm Sai nói
226:40 hai người các ngươi nhìn thấy khâm sai
226:43 đại nhân đi tới sao còn không bao nhường
226:46 đường muốn chết hả người nông dân khác
226:49 lại dùng gậy đánh vào đầu mỗi người một
226:51 cái đuổi họ sang hai bên đường sau đó
226:53 nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng lén nghe
226:56 bọn họ nói chuyện một người mù nói Rốt
226:59 cuộc làm người mù vẫn là tốt nhất nếu
227:02 vừa rồi là người sáng mắt nhìn thấy khâm
227:04 sai đại nhân mà không chịu nhường đường
227:06 thì bị đánh xong còn bị tống vào ngục
227:08 người mù kia cũng nói đúng chỉ là đánh
227:12 cho vài cái chúng ta vẫn là may mắn nhất
227:14 [âm nhạc]
227:17 học cách từ bỏ
227:19 có hai người tiểu phu nghèo kiếm củi
227:21 Trên Núi Một hôm họ phát hiện trên núi
227:25 có hai bao bông vải to liền mừng rỡ vác
227:27 về giá bông cao hơn giá quỷ nhiều lần
227:29 bán hai bao Bông đó đi có thể đủ tiền
227:33 cho cả nhà ăn một tháng khi xuống núi
227:35 mỗi người cũng một bao nhanh chóng về
227:38 nhà đi được một đoạn một anh nhìn thấy
227:41 trên đường có bó vài lớn đến gần Xem kỹ
227:44 đó là loại vải bố loại nhỏ có hơn một bó
227:47 Anh ta thích thú thương lượng với bạn bỏ
227:50 bao bông lại cũng phải về nhà người bạn
227:53 không đồng ý cho rằng mình đã cống bông
227:55 đi một đoạn đường dài đến đây Bỏ đi
227:57 chẳng phải uổng phí công sức trước đó
227:59 sao kiên quyết không đổi người Tiều Phu
228:02 khuyên bạn không được Đành gắn hết sức
228:04 vác bó vài đi tiếp một mình lại qua một
228:07 đoạn đường nữa người cũng phải nhìn thấy
228:09 ánh sáng trong rừng khi đi đến gần phát
228:13 hiện có rất nhiều vàng bạc quý báu nghĩ
228:15 lần này phát tài thật rồi vội nói với
228:17 bạn bỏ bao Bông đi mà Gánh Vàng bạc về
228:20 người bạn vẫn không chịu nghi ngờ đó là
228:23 vàng giả anh ta khuyên bạn không nên phí
228:26 sức để tránh phải tay không người phát
228:28 hiện ra vàng đành phải một mình gánh
228:30 vảng khi xuống đến chân núi không ngờ có
228:33 một trận mưa to khiến hai người ướt như
228:35 chuột lột càng bất hạnh hơn là bao bông
228:37 trên lưng người Tiều Phu đã thấm nước
228:39 nặng không thể cõng nổi người đó bất đắc
228:42 dĩ đành phải vứt bao Bông đi tay không
228:45 cùng người bạn Gánh Vàng về về nhà
228:48 Người chăn ngựa đắc ý
228:51 khi Yến Tử làm tể tướng nước tề có lần
228:54 đã đi qua trước cửa nhà người Chân Ngựa
228:56 Một hôm vợ Người chăn ngựa nhìn qua khe
229:00 cửa thấy chồng ngồi trên xe Dương Dương
229:01 tự Đắc tỏ vẻ uy phong người tranh ngựa
229:05 về nhà thấy vợ tức giận đòi về nhà mẹ đẻ
229:07 anh ta không hiểu hỏi sao em lại đòi về
229:11 nhà mẹ đẻ vợ anh ta nói Yến Tử làm tể
229:15 tướng quy danh khắp cả nước mà tôi còn
229:17 thấy ông ta cúi người ngồi trên xe ngựa
229:19 hãy đổ rất khiêm tốn nhưng anh chỉ là
229:22 một tay chăn ngựa lại tỏ vẻ cao ngạo
229:24 không biết mình là ai do đó tôi không
229:27 muốn sống với anh nữa Từ đó về sau Người
229:30 chăn ngựa thay đổi thái độ trở nên khiêm
229:32 tốn Yến Tử thấy anh ta khác trước cảm
229:35 thấy lạ hỏi nguyên cớ Anh ta nói rõ sự
229:38 tình cho Yến tự viết sau này Yến Tử còn
229:41 tiến cử anh ta làm đại phu nước tề
229:43 [âm nhạc]

download and play online song Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks., download Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. mp3 & audio, download Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. in naija, download Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. in nigeria, free download music Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks., Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. song download mp3, Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. music download 320kbps, Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. full mp3 download 3mb, Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. full music download in naija 320kbps, Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. full song download in naija 480kbps, download full mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks., index music Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks., download music Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. naijaloaded, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. 9jaflaver.com, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. trendybeatz, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. netnaija, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. xclusiveloaded, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. waploaded, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. waptrick music, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. sub indo google drive, download mp3 Audio – 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks. sub indo telegram, Morenaija, Morenaija.com
© 2023 MoreNaija.com.ng