Download Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 Mp3

 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333

Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 Is a new song from a very high talented artist Quang Thế Audio, listen and download it here for free in mp3 format.

Âm Thanh Quang Thế
Buôn bán âm thanh karaoeke tivi smat lh zalo 0329772399-0877578888
Đc :QL 39 – ba hàng-liên phương -tp Hưng yên

00:00 [âm nhạc]
00:14 [âm nhạc]
00:34 [âm nhạc]
00:40 [âm nhạc]
00:48 [âm nhạc]
00:56 [âm nhạc]
01:08 [âm nhạc]
01:23 Ok anh
01:32 [âm nhạc]
01:45 [âm nhạc]
01:45 [Vỗ tay]
01:48 [âm nhạc]
02:17 [âm nhạc]
02:20 Hello các bác Xin chào toàn thể anh em
02:23 và tất cả quý vị và các bạn đã quay trở
02:24 lại với chương trình bên em hôm nay rất
02:26 nhiều loa và rất nhiều mồi cho bác với
02:29 giá thành cực kỳ là nhiều Dọn kho thanh
02:31 lý anh em ạ kín full nhà luôn rất nhiều
02:33 hàng xả sập sàn luôn ở đây có một Đẩy
02:36 dmx khách bom em tôi nghĩ giá 1 triệu
02:38 các bác ạ Có đèn này hoạt động chạy Ok
02:40 luôn giá 1 triệu cho anh em đánh nhanh
02:42 tay liên hệ khẩn trương một con đẩy
02:44 demix các bác là vui lòng đẩy view mạnh
02:45 lên em sẽ thanh lý em bảo loa full thanh
02:47 lý loa Full giá cực tốt luôn thanh lý
02:49 loa Full giá rẻ chưa từng có chỉ có một
02:52 từ một triệu một đôi thôi Các anh em vào
02:54 bộ chủ nhật Ờ các bác vào xem clip nhớ
02:57 like Bấm đăng ký Kênh ủng hộ cho shop
02:59 nhá Vâng đây là con đẩy demix bass ra
03:02 con này đánh được hai đôi 30 thỏa mãn
03:03 cái là 700 w con này mã là q66 có thể là
03:06 đẩy bãi xịn và đẩy này là hãng của
03:08 Italia sản xuất và lắp được súng tại
03:10 Trung Quốc con này đã tìm đến giá 1
03:12 triệu khách đặt cọc 500 rưỡi nhưng mà
03:14 không lấy lưỡi là em sẽ thanh lý luôn 1
03:16 triệu đấy khách bom khách đi du lịch Dạo
03:18 này khách đi du lịch rất nhiều và anh em
03:20 bom cũng khá là rất nhiều anh em rất nhờ
03:23 nhiều Em đã đặt cọc nhưng vẫn bom thế
03:24 mới lạ rất nhiều anh em đặt cọc nhưng
03:26 vẫn bọ
03:27 vàng hiện tại hôm nay có rất nhiều đồ
03:29 thanh lý cho anh em nên vui lòng bấm
03:32 like này chia sẻ Này đẩy view mạnh tương
03:34 tác mạnh lên một chút nữa em sẽ thanh lý
03:36 rất nhiều đồ trước đây nó có đẩy dmx giá
03:39 1 triệu còn có cả loa full 30 giá 1
03:41 triệu nữa thôi giá từ từ 1 triệu đến 1
03:43 triệu 2 cái khung thôi đấy các bác vào
03:45 mà vui lòng đẩy view mạnh tương tác đẩy
03:47 căng đét lên anh em nào quan tâm chia sẻ
03:50 mạnh mẽ lên vì những đồ thanh lý em bán
03:52 rất là nhanh chỉ bán cho anh em mà xem
03:54 được video trực tiếp thôi Nếu anh em nào
03:55 không xem không có thời gian xem trực
03:57 tiếp thì các bác sẽ không mua được hàng
03:59 tốt và đã không mua được hàng giá rẻ đâu
04:01 anh em ạ đôi này với giá cực tốt cho anh
04:03 em nào nếu cho đơn thiện chí trong này
04:05 khẳng định là có quà luôn
04:08 anh em vào vui lòng đẩy view mạnh tương
04:10 tác mạnh lên chốt đẩy ra một triệu balo
04:12 cho em gọi điện ngay cho em vào số điện
04:13 thoại lên xem một trăm người xem đi đẩy
04:16 view họ Quang Tiến Lên 100k 100 lượt xem
04:22 đẩy view em lên 100 người xem Em chào
04:24 bác vinh ngô em xin chào bác Hoàng Lâm
04:26 Em chào anh Bằng Kiều em xin chào anh
04:29 Phạm Nguyễn nha Ok các bác
04:31 rất là đông
04:42 Em chào bác Việt mà bác Tiệp nha Em chào
04:46 anh em Ok chào anh Quang Toàn nha 4721
04:50 nhá
04:51 OK Hôm nay thật sự
04:55 hôm nay rất là bức xúc về một bác khách
04:57 ra rất là buồn cười
04:58 [Vỗ tay]
05:10 không sao thì bây giờ các bác tí em sẽ
05:14 hướng dẫn anh em cách đấu loa nó chỉ
05:16 bằng hai đường cơ bản thôi Không hiểu
05:17 sao mà Anh em mua về là không đấu được
05:19 chả có gì không nấu được xong OK Xin
05:22 chào anh hội CS hội cảnh sát cơ động nha
05:26 Em chào anh Huỳnh Ngọc nhá Có để là 1
05:29 triệu có bác đẩy view mạnh lên xem lên
05:35 chúc tất cả các bác và tất cả anh em một
05:39 buổi sáng thật nhiều niềm vui thật nhiều
05:41 sức khỏe
05:42 tràn đầy năng lượng Hôm nay có rất nhiều
05:44 Một
05:45 hôm nay em có rất nhiều mồi Hôm nay em
05:48 có rất nhiều màu
05:50 có lẽ có rất nhiều mồi Hôm nay em có rất
05:53 nhiều mồi
05:55 [âm nhạc]
05:57 điện ngay khẩn trương
05:59 [âm nhạc]
06:10 mạnh tương tác mạnh cho em một tầm 200
06:16 nhập luôn
06:18 quan thế cà phê chưa Quang Thế dạo này
06:22 là hết tiền rồi không có tiền mua cà phê
06:23 anh anh Nguyễn Thị Thu à Giờ này đói
06:28 giờ đói hết tiền uống cà phê rồi
06:32 Có đây là muốn đẩy BS
06:37 [âm nhạc]
06:42 hai triệu để bẹp Ok cho anh em hai triệu
06:46 để bé
06:47 một mức giá rẻ chưa từng có quý vị ạ Giá
06:51 bao gồm chưa bao giờ
06:53 để biết con này công suất là 700w này
06:57 con để phốc này nha
07:01 bao ship em có tầm 5 con cuối cùng Ok
07:05 bác Ngọc hàng giờ Nói chung là mùa này
07:08 em mỗi ngày chỉ được 50 đơn thôi ngày
07:09 xưa là 100 rưỡi nhưng giờ này thì 50 đơn
07:11 thôi Giờ này mùa bây giờ chuyển sang bán
07:13 hàng chất lượng bán hàng nào được nó mà
07:15 chắc nó không phải bàn cờ rất nhiều có
07:18 bác Lộc Nguyễn ơi con đã đẩy dưới là để
07:20 Martin hs800 con này chạy Ok luôn này để
07:22 sống luôn em thanh lý em giá 2 triệu bao
07:25 sống bao sống em giá 2 triệu để maxin
07:28 Martin hf800 hàng bãi xịn nguyên zin
07:37 hf800 giá 2 triệu
07:39 [âm nhạc]
07:42 có 2 triệu các bác vui lòng bấm like
07:44 chia sẻ mạnh lên cho em Sao không dám nở
07:47 thất bác hát Nguyễn nó chỉ bán 3 dây là
07:50 bán rồi giá rẻ cho đọc giá Anh em mua
07:52 rồi
07:53 em chưa đọc giá là các bác có thể mua
07:55 được rồi duy nhất nó có một hai con mở
07:57 nó thấp lắm
08:00 ví dụ nó có nhiều như đôi loa theo cầu
08:03 này nó có tầm vài chục cặp thì nó không
08:05 mở thớt cho em cùng xem ví dụ đây có loa
08:07 đây có một chiếc mà em bán mẫu này em
08:09 bán quá nhiều rồi mua để bé Em bán cho
08:11 tầm vài trăm con đến nghìn con rồi em
08:13 bán quá nhiều rồi bác Ba triệu cơ không
08:15 phải 2 triệu chỉ cần đọc giá như người
08:17 sành điệu những người người ta theo dõi
08:18 kênh của em ấy những người theo dõi kênh
08:20 của Thế thì đọc giá là có thể mua được
08:22 em xin phép đọc giá 2 triệu này Hôm nay
08:25 anh em em bán quá nhiều nội thất thì nó
08:27 tỉ lần nội thất rồi quay mấy trăm lần
08:29 nội thất rồi BF một xung do công suất là
08:31 700 đánh giá đôi 30 thoải mái tiếng căng
08:34 đét đèn đẹp luôn căng đét đẹp luôn cho
08:37 nó để phốc này thì công suất nó quá
08:38 khủng rồi anh em tôi hôm qua em test
08:39 clip hai đôi 30 chơi nhẹ nhàng còn đúng
08:42 các con cuối cùng là hết lông này luôn
08:43 con phúc là thanh lý hàng làm hàng gọi
08:45 là hàng thanh lý thu nợ đấy Còn đây là
08:49 đẩy Martin Martin này bán quá nhiều chưa
08:51 bán 3,2 triệu này bây giờ bán 2 triệu
08:53 tiền đọc giá là mua được và hàng là ok
08:54 Còn hàng lỗi nữa thì bán 1,2 triệu rồi
08:57 con này sống nhăn răng chạy nhe răng
08:59 luôn đấy anh gọi là fury Ok anh trai Bọn
09:02 nó phun thì anh em thích tham khảo loa
09:04 30 hay 40 anh em thích tham khảo 30 40
09:06 Hàng mới hàng bãi thì loa bên em nó rất
09:08 nhiều loại loa anh em thích tham khảo
09:10 dòng loa 30 hay 40 là 50 đấy thì nó thì
09:14 rất nhiều loại loa Martin này giá là 10
09:16 triệu này 10.500 bao ship cho anh em 10
09:19 triệu 500 bao ship tặng cho loa ok chưa
09:21 Hôm nay là ngày chủ nhật ngày chủ nhật
09:23 thì phải bán khuyến mãi sập sàn loa
09:25 Martin bass 30
09:33 cấu hình này thì là giá 10 triệu bao
09:36 ship full 5 thì giờ này không ai dùng
09:38 đâu Anh ơi mua 5 giờ người ta bỏ hết rồi
09:40 Cún 5 giờ nó không hay dùng thế phải
09:42 dùng lắm dở hơi là đi dùng 25 rất là dở
09:44 hơi Dù một năm rất là hơi tiếng Bass nó
09:47 không có yếu lắm dùng 25 phải có thêm
09:49 cái lời nó rất là kém
09:53 bây giờ chuẩn nhất thời thượng người ta
09:56 chơi loa 30 từ to hoặc là chơi loa
09:59 Martin với những đôi loa 40 công suất
10:01 lớn thì người ta không mất tiền chơi mua
10:03 mất tiền mua súp nữa
10:05 không mất tiền mua sub các bạn nhưng mà
10:07 nó chất âm thì nó dòng 40 nó đem lại cho
10:09 anh em thì đỉnh luôn Ví dụ như nó mắc
10:11 key này Đây nó mắc tiền này nó là giá 12
10:13 triệu này
10:19 đôi Lucky này giá 15 lô 12 hôm qua bán
10:22 rồi tôi là 15 15 còn đôi 12 em qua có 2
10:25 đô thôi
10:28 riêng cái chép của nó nó đã từ 220 rồi
10:32 không thể cho ra được không vừa đấy
10:35 không vừa này tháo kiểu gì ra còn cái
10:37 bát nó từ 250 côn 125 của bác là nặng
10:41 hơn chục quả loa này Nguyên quả loa này
10:43 nhé Nguyên quả loa này loa nặng là Tầm
10:46 60 cân một quả rồi 60 cân quả 60 cân quả
10:49 của bác nó to kinh khủng khiếp nó đánh
10:52 nó ra được đẩy về
10:57 công suất lớn
11:00 [âm nhạc]
11:08 loa đẳng cấp đôi này giá là 15 củ dành
11:12 cho những anh em nào thích chơi hàng
11:13 khủng còn những đôi này thì chỉ tầm vào
11:15 10 10 triệu 500 thôi cấu hình đôi này
11:17 thì nó là bao gồm tiền làm tặng chân loa
11:20 rồi thì nó cũng cứ rất là khủng và chép
11:23 nó cũng to nhưng không thể to bằng cái
11:24 đôi này được Em cam kết đây là maxin đời
11:26 đầu Nguyên xin
11:28 Nguyên xin từ
11:33 1902 này em sẽ lấy là 10 triệu đô thôi
11:36 loa em nó nó đẹp và loa zin cao kết hợp
11:39 Zin đẹp luôn
11:45 hoặc là 10 triệu rưỡi tặng cho loa bao
11:47 ship
11:49 [âm nhạc]
11:50 Xe ô tô này vẫn chưa thua
11:53 Những đôi này chỉ có 11 triệu thôi còn
11:56 đôi này của em là
11:57 15 củ đôi 12 củ Hôm qua thì bán rồi
12:01 đấy
12:06 [âm nhạc]
12:07 Loại 10 triệu đây
12:09 [âm nhạc]
12:16 thường bình thường giá này giá Nói chung
12:20 là 10 triệu rưỡi 10 triệu 10 triệu
12:22 còn 10 triệu thì em không tặng cho nó
12:25 không bao ship vận chuyển thì bằng Các
12:26 shop khác bán đô la 30
12:42 rồi thì bạn gần hết rồi Chính xác là còn
12:44 vài đôi thôi vừa kiểm kho chính xác chỉ
12:45 còn vài đôi thôi không còn nhiều loa xe
12:48 tồ nữa anh Em thiện chí lấy luôn ngày
12:49 hôm nay em lấy cho anh em 10 triệu
12:51 500k
12:55 [âm nhạc]
13:07 [âm nhạc]
13:10 giá lợn chết luôn
13:14 [âm nhạc]
13:33 3G 1 triệu 6 bao ship
13:45 [âm nhạc]
14:03 [âm nhạc]
14:38 [âm nhạc]
14:42 đi khá nhiều khá nhiều
14:48 về bác suốt
14:50 100 rưỡi
14:52 gái band này thì anh em về làm bát loa
14:55 bác xúc đều được em yêu phiên bản hết ưu
14:58 tiên cho bác nào mua hết nhé 6 trước mua
15:00 S6 trước đây 700 mua hết 6/700.000
15:04 bây giờ đi mua một bát súp như này chỉ
15:07 mua được một chiếc thôi nhưng mà một
15:09 chiếc thôi ạ
15:10 [âm nhạc]
15:18 [âm nhạc]
15:20 luôn chỉ khâu luôn củ to luôn nhé củ to
15:24 xịn luôn Côn nguyên bản không sửa chữa
15:27 gì 700.000 đồng mua lẻ là 150
15:41 không quá đẳng cấp Loser toàn thoải mái
15:44 luôn
15:45 [âm nhạc]
15:47 nó mới còn mấy đôi thôi giá 11 triệu hôm
15:50 nay xem được bao nhiêu tiền chuyển khoản
15:52 hết lấy 10 triệu rưỡi
15:57 [âm nhạc]
15:59 duy nhất trong ngày
16:02 có anh Quyết tuyến đường nhưng phải đẩy
16:05 được hơn 200 Xem thanh lý đẩy 200 người
16:08 xem em sẽ thanh lý hẹn không thì hẹn gặp
16:11 bác tối nay không thì hẹn các bác là tối
16:12 nay
16:15 Long xem rất là khuyến mại sập sàn là 6
16:19 Pro
16:23 loa phương tiện cơ hội không còn nhiều
16:25 đâu còn 6:30
16:28 áp dụng rẻ sập sàn cho bác
16:31 hoặc là 7 triệu bao ship tận nơi đi
16:37 số lượng thì đang có sẵn rất nhiều tại
16:40 Kho bên em
16:45 đây là loa 02 sẽ lý giá 1 triệu 500k
16:48 [âm nhạc]
17:01 [âm nhạc]
17:23 [âm nhạc]
17:30 giá sập sàn hết rồi 3 triệu rưỡi
17:36 một bộ bảo hành 3 tháng vàng lệch 1
17:40 triệu này
17:41 đại lý giá 1 triệu một con thôi Các bác
17:43 nào vào xem nó nhu cầu mua bán đất thì
17:45 alo ngay cho em vì số lượng Bank không
17:48 có sẵn nhiều Vâng qt chơi cho Để 4 kênh
17:50 1 triệu 8 một trong dòng vang may mắn
17:52 rất chạy
17:53 một trong những siêu siêu chạy luôn bán
17:56 cực kỳ là chạy còn súp party đây em
17:58 thanh lý nốt là 4.200 quả mạch công suất
18:00 10 SoundCloud công suất lên tới mùng tầm
18:02 700 W siêu khủng khiếp mạch công suất
18:05 đây Các bác có tham khảo cái dòng này mã
18:07 sản phẩm ở đây quản lý nguồn qt thanh lý
18:09 giá 600k
18:15 mic SM mic mịn chính hãng thanh lý cho
18:20 bác
18:22 chết luôn
18:24 giá lợn chết luôn
18:27 giá lợn chết cho bác là giá 1,8 triệu
18:39 [âm nhạc]
18:41 đồ chơi anh em giá 10 triệu chưa bác mà
18:43 một khi nó thích là có thể chơi thôi
18:49 tiếp không dây jack và không bao ship
18:54 tất cả giá thanh lý hết cả tất cả rồi 1
18:58 triệu 2 triệu đồng sub mới tinh bột ra
18:59 sau
19:01 [âm nhạc]
19:03 này giá bao nhiêu
19:08 [âm nhạc]
19:11 triệu
19:13 [âm nhạc]
19:20 đổ rất nhiều đồ
19:25 [âm nhạc]
19:29 áp dụng cho bác
19:35 [âm nhạc]
19:46 con này giá là một hai triệu sáu trăm
19:50 nghìn đồng giá rất tốt rồi còn đây là
19:53 giải vương miện bốn kênh này là 4 triệu
19:54 400 đồng bao ship giá rẻ chưa từng có 4
19:59 triệu 400 triệu đồng bao ship cho anh Em
20:00 thiện chí gọi điện cho em ngoài ra các
20:02 bác được chưa vàng triệu tám này chơi
20:07 vào đẩy 4 kênh rất là hay Rất hay còn
20:10 mang lại một triệu thôi Con này chưa đẩy
20:12 hai kênh thôi bốn kênh thì vẫn chưa được
20:13 nhưng không Hay còn dòng này thì 4.4 này
20:16 còn dòng này là dòng đẩy xe hỏng này xe
20:18 hỏng này là tặng gác bếp từ hồng ngoại
20:20 này giá rất là bèo rồi bán rất chạy
20:22 trong này nó bắn rất tốt
20:26 Một Con không bao ship
20:29 khu vực Bắc giá lợn chết bao ship vận
20:32 chuyển khu vực miền Bắc giá rất tốt cho
20:34 các bác giá cực kỳ là sốc 50 rồi em
20:37 không có sub anh theo
20:52 rất là rẻ rồi các bác lưu ý là giá rẻ
20:55 rồi Còn đây là loa đây là loa 3G nên anh
20:58 sẽ bán 1,2 triệu rưỡi này bao ship luôn
20:59 cho anh em nào lấy trong này là khu vực
21:01 miền Bắc miền Nam cũng được nhưng phải
21:02 chuyển khoản bằng cọc nhá 1 triệu rưỡi
21:04 bao ship khu vực miền Bắc thôi duy nhất
21:06 trong này duy nhất này Hôm nay bao giờ
21:09 em còn rất nhiều nhưng hiện tại khả năng
21:11 là dừng video ở đây để còn đi ra ship
21:14 hàng cho anh em mấy mấy chục đơn đang
21:16 chuẩn bị thời gian thử xem đây loa
21:17 bb850c này khuyến mại với em Còn giá rất
21:19 tốt giá khuyến mãi cho anh em giá cực kỳ
21:21 Sa luôn 4 triệu 300 triệu đồng một đôi
21:23 thôi 4 triệu đồng một đôi thôi còn em
21:25 còn rất nhiều rất nhiều đồ nhưng mà giờ
21:27 nó chưa xẹp các bác là tối nay tầm 7 giờ
21:29 xem vào xem buổi livestream trực tuyến
21:31 ngày hôm nay rồi bây giờ khả năng sẽ
21:32 phải dừng video tại đây rồi xin phép
21:34 được chào tạm biệt mọi người
21:36 [âm nhạc]

download and play online song Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333, download Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 mp3 & audio, download Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 in naija, download Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 in nigeria, free download music Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333, Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 song download mp3, Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 music download 320kbps, Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 full mp3 download 3mb, Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 full music download in naija 320kbps, Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 full song download in naija 480kbps, download full mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333, index music Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333, download music Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 naijaloaded, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 9jaflaver.com, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 trendybeatz, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 netnaija, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 xclusiveloaded, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 waploaded, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 waptrick music, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 sub indo google drive, download mp3 Quang Thế Audio sắp phát trực tiếp thanh lý loa fun 30 giá 1tr dọn kho Lh 0877578888/0877053333 sub indo telegram, Morenaija, Morenaija.com
© 2023 MoreNaija.com.ng